Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Niet geroepen om in angst te leven

Ze voelde zich 'een angstig en kapot vogeltje', overgeleverd aan de elementen en zonder fundament. Na twintig jaar gevangen te hebben gezeten in angst en depressie, leerde Nympha om vertrouwen. Nu kan ze genieten van het leven en haar gezin. Én helpt ze anderen mensen om te gaan met angst en spanning. Ze deelt haar tips!

Deel:
Nympha-Dijs_01

Exclusief
Nympha is psycholoog en heeft een eigen praktijk. Ze vertelt: “Ik kom veel mensen tegen die in bepaalde leugens geloven, bijvoorbeeld dat hun stoornis of onrust hen maakt tot wie ze zijn en dat hun leven niets meer voorstelt.

Ik wil sleutels meegeven zodat ze leren wie ze zijn in Christus en van daar uit leven!" Exclusief voor alle online lezers vind je hieronder ontdekkingen en tips van Nympha:

Ik was die moeder wiens kind structureel 5 minuten te laat kwam

Nympha, noem eens een ontdekking waar je op terugvalt in de ups, downs en uitdagingen van het leven?

Soms zag ik als een berg op tegen de dag, en bleef ik te lang in bed liggen. Er was een tijd dat ik die moeder was wiens kind structureel 5 minuten te laat op school kwam. Op een keer kreeg ik een gedachte, en ik denk dat dat God was:” Jij blijft te lang in bed liggen omdat jij bang bent voor het leven.

Het was een proces van vallen en opstaan om het gevoel van geen zin te herkennen en dan te denken: “Kom op zeg, de Leeuw van Juda woont in mij!” Dit hielp mij wel, bijvoorbeeld om een lijstje voor de dag te maken. Later werd dit steeds makkelijker voor me.

Kracht en Vader
Het besef wat hier onder zit, is dat God in mij woont door de Heilige Geest. Hij is een echte kracht, waardoor het onmogelijke mogelijk wordt. Maar ook dat mijn Vader en  Vriend is. Hij helpt met alle details van mijn leven. Ik probeer me steeds bewust te zijn van zijn liefdevolle Aanwezigheid. Ik heb geleerd om Hem concrete vragen te stellen en alles te vertellen. Dan word ik stil wacht op zijn antwoord, bijvoorbeeld bij vragen over mijn kinderen: Heer, waarom reageert hij zo? Schijn met Uw licht, laat me zien wat ik moet doen...” God komt vaak onverwacht uit de hoek, merk ik.

VRAAG: Welke bijbelteksten helpen jou in je dagelijks leven bij het omgaan met angst of onrust?

Bijbel-en-iphone

Dat zijn er op dit moment drie:

  • "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God” uit Filippenzen 4:6
  • “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” uit 1 Petrus 5:7. Ik visualiseer dan letterlijk dat ik mijn zorgen in een pakket pak en aan de voet van het kruis gooi.
  • “Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft” uit Filippenzen 4:3
Neem tijd om met God te praten

Nympha, wat betekent gebed voor jou?

Gebed is nodig, maar is voor mij geen wettische plicht. Meer nog heb ik mijn relatie met God nodig. Geen probleem als ik een dag minder bidt.

Mijn tip: neem gewoon af en toe tijd  om met God te praten, maar leer vooral om de hele dag door je op Hem te richten en vaak 'even dat Contact' te hebben. Wist je trouwens dat het God danken voor dingen die je nog niet in realiteit ziet, bijbels is? het is een daad van overgave en vertrouwen. Ik laat mijn ding los, en ik dank gewoon voor God’s plan daarin. Uiteindelijk heb ik mooie gebedsverhoringen mogen meemaken.

Angst is een normale emotie, Jezus zelf was ook bang

Nympha, hoe herken je of onrust en angst normaal is, of dat je er wat aan kan doen?

Angst is in principe een normale emotie. In de Bijbel lees je over meerdere Godsmannen die bang zijn. Jezus was ook bang in Gethsemane. Het gaat veel meer over de manier waarop we met onze angst omgaan. Dat bepaalt of de angst weggaat of voortwoekert.

Toen mijn zoon twee jaar oud was rende hij een keer zomaar een drukke weg op. Toen was ik bang en dat was heel gezond en reëel.

Kind-weg

Geen functie
Maar er zijn ook erg veel angsten die geen functie hebben, bijvoorbeeld onzekerheid, angst voor afwijzing, faalangst. Als je deze angst niet aanpakt, kan het je stemming verpesten...

Let op
...of een ongelukkig gevoel geven en je functioneren belemmeren. Negatieve stress is ongezond. Let dus op symptomen als stress, spanning, zorgelijkheid en negativiteit, bezorgdheid. Ook woede, depressiviteit, slapeloosheid, oververmoeidheid kunnen te maken hebben met angsten. Het is altijd belangrijk er iets aan te doen - gaat herkennen welk signaal achter je angst zit, kun je leren zelf de regie te gaan nemen.


Nympha, welke hulp raad je aan?

Het is geen schande als je er alleen (met God) niet uitkomt

Ga met iemand parten! Mensen wachten vaak te lang voor ze hulp zoeken bij een deskundige. Heel jammer, want het is geen schande als je er in je eentje, of met God alleen, niet uitkomt. God heeft het ook zo gemaakt, dat wij als mensen elkaar helpen en ondersteunen, of dat een deskundige nuchtere handvatten kan geven.

  •  Sommige onrust kun je samen met God aanpakken; zijn liefde, woord en waarheid geeft vernieuwing van denken. Het is hoe dan ook erg belangrijk om open te worden over angst. Vraag een gesprek bij iemand van het pastoraat in de kerk of met een coach of psycholoog.

Toen ik zelf nog in de psychiatrie werkte, wist ik op een gegeven moment dat ik ook heel graag de Bijbel en God’s Geest wil betrekken bij het begeleiden. Daar vanuit is Windmills Lifecoaching ontstaan, mijn praktijk, waarbij het goede van de psychologie behouden mag blijven.

Nympha, heb je nog een uitsmijter?

Ja, er zijn drie dingen waarmee ik mensen een hart onder de riem zou willen steken: 

  • Ren altijd eerst naar God! Hij laat nooit een bidder staan en hoewel de beproeving soms groot is, blijf je hoop bovenal op God vestigen.
  • Bekijk jezelf vanuit genade: aanvaard waar je bent, wees tevreden met elk klein stapje voorwaarts. Vergeef jezelf en vergeef anderen. Maar, tegelijk, wees nooit tevreden met minder dan échte vrijheid en rust, zoals Jezus belooft.
  • Geef de moed nooit op. Er is altijd hoop. Vernieuwing en vertrouwen is een proces en daar is tijd voor nodig.

Dank je wel Nympha!

--:--