Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Arius

Areus, Aries, Aris

Arius is een Griekse naam en betekent 'onsterfelijk'.

Arius is een Griekse naam en betekent 'onsterfelijk'. De bekendste Arius uit de geschiedenis is de stichter van het Arianisme, een stroming binnen het vroege Christendom die niet geloofde dat Jezus en de Heilige Geest goddelijk zijn. Bij het Concilie van Nicea in 325 verklaarden de bisschoppen van de vroege Kerk Arianisme tot ketterij.

Is de Bijbelse naam Arius populair in Nederland?

In Nederland wordt de naam niet of nauwelijks gebruikt. In het buitenland is de naam het populairst in de Verenigde Staten: daar kregen in 2015 75 pasgeboren baby's de naam Arius. Veruit het grootste deel daarvan is jongen, al dragen ook enkele meisjes de naam.

Heeft de naam Arius een negatieve betekenis?

Nee, de betekenis van de Bijbelse naam Arius is niet negatief.

In welk gedeelte van de Bijbel kan ik Arius terugvinden?

De naam Arius is te vinden in het apocriefe geschrift: 1 Makkabeeën 12:7.

Hoeveel keer komt de naam Arius voor in de bijbel?

De naam Arius komt 2 keer voor in de bijbel

Wie was Arius en wat deed hij?

De naam Arius komt in de bijbel alleen voor in het deutrocanonieke boek 1 Makkabeeën.  Arius is koning van het Griekse Sparta, en in het boek gaat Jonatan Makkabëus, in die tijd hogepriester van Judea, een briefwisseling met hem aan.

In deze brieven, waarvan afschriften staan in 1 Makkabeeën 12: 6-23, sluiten Jonatan en Arius een verbond tussen hun volken. Volgens bronnen buiten de bijbel zou Arius erin zijn geslaagd om tijdens het beleg van Sparta in 272 voor Christus een legermacht van meer dan 25.000 soldaten buiten de stad te houden, terwijl hijzelf slechts tweeduizend man onder zijn commando had.

Ontvang gratis het inspiratieboekje 'Bijbelse babynamen'!

Je ontvangt dit boekje, met maar liefst 300 namen, per e-mail. Daarna krijg je nog 4 e-mails vol handige tips om je te helpen bij de naamkeuze, inspiratie voor originele teksten op het geboortekaartje én mooie artikelen over (geloofs)opvoeding.

Voornaam
E-mailadres

Lees onze privacyverklaring.

--:--