Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De Spindoctors

Wie kun je beter vragen hoe spindoctors werken dan een spindoctor zelf? Tijs van den Brink praat met Raymond Mens en Julia Wouters. Hoe proberen politieke partijen zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken om op te stemmen tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer? En wat doen ze om concurrenten onaantrekkelijk te laten lijken? Lees meer

De Spindoctors

#20 - 'Ze moeten Yesilgöz aan Rutte vastplakken' (S05)

48 min
--:--