Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Schoon drinkwater voor mensen in Colombia

In de woestijn van Noord-Colombia is een groot tekort aan schoon drinkwater. EO Metterdaad wil daar verandering in brengen.

Wij kunnen ons er niks bij voorstellen: moeten vluchten vanwege een tekort aan drinkwater. Voor het Wayuu-volk in Noord-Colombia is dat wél het geval. Zij leven in een droog gebied waar regelmatig geen druppeltje regen valt. EO Metterdaad komt in actie voor een water ontziltingsinstallatie, waarmee schoon en betaalbaar drinkwater wordt geproduceerd.

Wat is er in Colombia aan de hand?
  • De waterbekkens waarin regenwater wordt opvangen, drogen op en zijn vervuild.
  • Een groot deel van de mensen leeft onder de armoedegrens en heeft geen geld voor schoon drinkwater.
  • Meer dan 80 procent van de huishoudens heeft een tekort aan water of drinkt ongezond water. 
Wat gaan we doen met jouw hulp?

✓ Door de water ontziltingsinstallatie kunnen mensen schoon en betaalbaar drinkwater kopen.
✓ Er komen drinkwaterpunten op meerdere plekken, zodat dorpelingen niet meer lang door de woestijn hoeven te lopen.
✓ De mensen en dieren in de gemeenschap worden een stuk gezonder dankzij het schone drinkwater.

Dit project wordt uitgevoerd door onze partner ZOA. 

Dit project is inmiddels afgerond. Dankzij jouw gift hebben mensen in Colombia nu schoon drinkwater en dus een gezonder leven.

--:--