Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Als een wonder 'uitblijft' en jij je onzeker voelt

'Was mijn geloof niet groot genoeg?'

Hoe komt het dat sommige mensen wel genezen en anderen niet? En als je bidt voor een wonder, maar je gebed wordt niet verhoord, is je geloof dan te klein? Eva ging in gesprek met voorganger en auteur Wilkin van de Kamp, en Hannah* die als jong meisje mee werd genomen naar genezingsdiensten, maar daar onzeker van werd.

Deel:

Hannah: ‘’Tijdens zo’n dienst ging er iemand voor mij en iemand achter mij staan. Bijna iedereen om mij heen werd vervuld met de Heilige Geest en viel op de grond. Diegene die voor mij stond begon te bidden terwijl hij zijn handen op mijn hoofd legde. Hij duwde zo hard dat ik begon te wankelen. Ik wilde dat het bidden over zou gaan. Ik sloot mijn ogen en liet me achterovervallen. Ik dacht: Als ik me laat vallen, hoef ik tenminste niet meer mee te doen.’’

Groepsdruk tijdens genezingsdiensten

Wilkin: ‘’Jezus heeft ons opgedragen om voor de zieken te bidden. Wij bidden en Jezus geneest. Het is geweldig dat te mogen meemaken. De term ‘genezingsdienst’ kan echter een druk op mensen leggen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich in elke dienst veilig voelen. Bij ons in de kerk leren we gemeenteleden om te bidden voor de zieken; hoe bid je voor genezing, maar ook: hoe is je houding?

Door de jaren heen zijn er allerlei ‘genezingsmethodes’ onder christenen populair geworden. Soms wordt er net zo lang voor een zieke gebeden tot de pijn minder is geworden. Maar dat de zieke op dat moment minder pijn ervaart, betekent nog niet dat hij of zij ook echt genezen is. Als er allemaal mensen om je heen staan en voor je genezing bidden, dan doet dat wat met je. Je lichaam maakt allerlei gelukstofjes in je lichaam aan. Die stofjes kunnen ook de pijn verminderen.

Gods Geest is niet afhankelijk van onze bewoordingen en theologie

Liegen de mensen die zeggen dat ze minder pijn voelen na het gebed? Nee, ze ervaren minder pijn. Dat gevoel is echt. Maar als de adrenaline en dopamine in het bloed een half uur later normale proporties hebben aangenomen en de pijn weer gevoeld wordt, kan dit de zieke en de bidders in verwarring brengen: de ziekte is ‘teruggekomen’. In veel gevallen is onverstandig om in zulke situaties te getuigen van een genezing. Laat de dokter het eerst maar bevestigen. Gelukkig is Gods Geest niet afhankelijk van onze bewoordingen en theologie. Maar wij zijn er wel verantwoordelijk voor.’’

Was mijn geloof niet groot genoeg?

Dat een wonder niet van haar geloof afhangt, kreeg Hannah niet mee als jong meisje. Hannah: ‘’Tijdens een genezingsdienst was er een Amerikaanse spreker. Hij bad voor een kind dat pijn had. Na het bidden vroeg hij: ‘Voel je de pijn nog?’ Het kind antwoordde dat hij de pijn nog steeds voelde. ‘Dan geloof je niet genoeg,’ was zijn reactie.

Vanaf dat ik een baby was had ik last van eczeem in mijn knielholten. Toen ik vijf was, werd daar veel voor gebeden. Telkens opnieuw, maar er gebeurde niets. ‘Het is vandaag de dag niet,’ werd er gezegd. ‘Was mijn geloof niet groot genoeg?,’ begon ik me door al die ervaringen af te vragen.

Wilkin: ‘’Dat Hannah een te klein geloof zou hebben om genezing te ontvangen kan niet het geval zijn. We hoeven ons geloof niet op te pompen om wonderen te zien gebeuren. Te vaak wordt het verschil tussen de gave en de vrucht van geloof niet goed begrepen. Het belangrijkste onderscheid is dat de vrucht van geloof (vertrouwen) kan groeien en blijvend is, en dat de gave van geloof volmaakt is in zichzelf en een tijdelijk karakter heeft. De gave van geloof is het geloof van God zelf: een soevereine, bovennatuurlijke manifestatie van de Heilige Geest die aan de gelovige wordt toevertrouwd voor een specifiek moment en een specifieke situatie. Door je hierin te bewegen zet Gods zijn kracht vrij en zie je het onmogelijke mogelijk worden: een zieke wordt bijvoorbeeld instantelijk genezen.

We zijn allemaal geroepen om te bidden voor de zieken

Wie de grondtekst erop naslaat ziet dat Jezus in Marcus 11:22 niet zegt: ‘Heb geloof in God (geloof van mensen).’ Jezus zegt letterlijk: ‘Heb geloof van God.’ Of zoals de Aramaic Bible vertaalt: ‘May the faith of God be in you.’

Iedereen kan de gave van geloof ontvangen, maar het is de Heilige Geest die het uitdeelt zoals Hij dat wil. We zijn allemaal geroepen om te bidden voor de zieken. Streef naar de gave die je op dat moment nodig hebt. Soms kan dat genezing zijn, soms is dat wijsheid. Daar mag je om vragen.’’

In 2017 kreeg Hannah te horen dat ze kanker had. Tijdens de behandeling kon ze niks meer. Hannah: ‘’Ik kon alleen maar liggen en overgeven in een emmer. Toch was dit niet de zwaarste periode in mijn leven. Ik heb God in die tijd echt beter leren kennen. Ik moest alles loslaten en op Hem vertrouwen. God heeft me door die kuren heen geholpen. Op eigen kracht was het me niet gelukt.’’

Wilkin: ‘’In het lijden kan er innerlijk veel gebeuren.’’ Zijn vrouw kreeg helaas ook te maken met kanker. ‘’Nog nooit hebben ook wij God zo dichtbij ervaren, als in die periode. In het lijden is God aanwezig.’’

Wilkin en Hannah weten allebei hoe het is om ziek te zijn. Om van het ene onderzoek, naar het andere te gaan. Om medicijnen te slikken, en af te wachten. En allebei weten ze ook hoe het is om een wonder mee te maken.

Wilkin: ‘’Ik was onvruchtbaar. We waren in de medische molen gestapt. Tot ik opeens Gods stem hoorde, alsof Hij naast mij stond: ‘Wilkin, maak je geen zorgen, alles komt goed.’ Ik schrok enorm. Nachten hadden we gehuild omdat we geen kinderen zouden krijgen. En toen sprak God. Ik wist: we gaan kinderen krijgen. Vier maanden later waren we in verwachting. Het allermooiste cadeau dat we hebben mogen ontvangen. We hebben nu vier kinderen. Later genas God mij ook van epilepsie. Zeven jaar heb ik die ziekte gehad. Moeilijke jaren waren dat.

Op een avond waren we aan het bidden voor zendelingen, toen ik een zachte stem hoorde die zei dat ik voor mijn linker achterhersenhelft moest laten bidden. Ik vond het gek om dat te vragen tijdens een bidstond, maar ik deed het toch. ‘Willen jullie voor mijn hoofd bidden?’ Een vrouw die nog niet zo lang in de kerk kwam, legde haar hand op mijn hoofd en zei: ‘Dank U Here Jezus dat U zijn linker achterhersenhelft genezen heeft.’ Zij ontving op dat moment de gave van geloof. De neuroloog bevestigde dat ik genezen ben. Al zei hij wel dat mijn hoofd nog wat warrig was. Daar hebben we samen om gelachen.’’

Hannah’s wonder begon met een heel sterk gevoel, iets wat ze nog nooit eerder zo ervaren had. ‘’In de periode waarin ik behandeld werd tegen kanker kreeg ik een Bijbeltekst: ‘Volg het licht en Ik haal jou uit de duisternis.’ Ik voelde heel sterk dat ik naar de zonsondergang moest gaan kijken. Die drang had ik nooit eerder ervaren. God leidde me naar een strandje en ik keek naar de lucht. Aan de ene kant was het donker. De wolken stonden symbool voor de kanker in mijn lichaam. Aan de andere kant scheen een lichtstraal dwars door de donkere wolk heen. Het gaf mij vertrouwen om voor een lichtere kuur te kiezen. Dat dat Gods manier zou zijn om mij te genezen. Uiteindelijk ben ik schoon verklaard. Voor mij was dat een wonder.’’

Voor mijn zoon heb ik meer gebeden dan alle andere mensen samen

Toch blijft het dan een lastige vraag waarom veel mensen ook niet genezen? Wilkin: ‘’Ik heb gezwellen zien verdwijnen, ik heb gezien dat lammen gingen lopen en doven weer konden horen. Maar ik worstel nog steeds met het gegeven dat God de een wel en de ander niet geneest. Ik weet dat er geen enkele bediening is waarin God alle zieken altijd geneest. Ik weet ook dat dit niet ligt aan degene die voor de zieken bidt en al helemaal niet aan degenen die ziek zijn.

Een van onze zonen heeft vanaf zijn vijfde suikerziekte. Hij moet dagelijks insuline spuiten. Voor hem heb ik meer gebeden dan alle andere mensen samen. Hij is nu vijfendertig en hij heeft het nog steeds. In zo’n situatie is het goed om te weten: genezen of niet, God houdt evenveel van je. Om die rust en vrede te ervaren.

De wederkomst van Jezus

Ik geloof dat Jezus opstond uit het graf. Het allergrootste wonder. Op het moment dat Jezus opstond uit de dood zou je denken: nu breekt de hemel op aarde aan. Maar dat gebeurde niet. De hemel raakte wel de aarde aan. Voordat Jezus terugkomt sterven we uiteindelijk allemaal aan een falend lichaam. Dat is een stukje nuchterheid. In de tussentijd mogen we iets proeven van het herstel van alle dingen als Jezus terugkomt.  Dat hebben we keihard nodig. En dat we vasthouden aan wat Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal bij jullie zijn, houd vol.’ Als genezing in deze tijd niet komt, dan hebben we nog altijd de verzekering dat we deze in de toekomende eeuw zullen zien (Romeinen 8:18-25).’’

Lees ook: Odylle had een ernstig auto-ongeluk en kwam er zonder schrammetje vanaf

Meer lezen over dit onderwerp? Wilkin van de Kamp schreef de boeken: Groeien in geloof en Bevrijding en genezing.

* Hannah is een gefingeerde naam.

Geschreven door

Judit van Dijk-Besters

--:--