Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Evangelist beleeft wonderen in Utrecht

“Liever mensen winnen voor eeuwig leven, dan een dikke portemonnee.”

Als Erik Munneke na zijn universitaire studies de voor de hand liggende weg had bewandeld, kon hij zijn gasten wellicht ontvangen in een riante villa. In plaats daarvan toont hij vol trots een sobere werfkelder in Utrecht, waar hij fulltime het Evangelie aan de man brengt. “Liever mensen winnen voor een eeuwig leven, dan een dikke portemonnee.”

Deel:

Zakelijk gezien had hij goede vooruitzichten. Nadat Erik zijn studie econometrie – een studie met een zeer hoge uitvalsgraad – succesvol had afgerond, voegde hij er een studie theologie aan toe. Dat laatste was het rechtstreekse gevolg van zijn bekering in het eerste jaar van zijn studententijd. “Ik ben traditioneel-christelijk opgevoed, maar twijfelde aan Gods bestaan. Een jaar lang heb ik de mensen van de christelijke studentenvereniging bestookt met al mijn vragen en twijfels. Na dat jaar besloot ik in de zomer het gebed te bidden waarmee je tot bekering komt, ook wel het zondaarsgebed genoemd.” Lachend: “Lichtflitsen bleven uit, dus ik heb het gewoon een paar keer achter elkaar gebeden.” Het typeert hem: als Erik ervoor gaat, gáát hij er ook helemaal voor. “Weloverwogen heb ik die zomer mijn leven toegewijd aan God. ‘Heer, ik wil alles doen wat U van mij vraagt, zelfs een studie theologie.’” Op zijn cv prijkt het resultaat van zijn carte blanche naar God.

Roeping
Niet alleen zijn cv, ook Eriks leven getuigt nog steeds van die toegewijde keuze. Geen riante pastorie met dito salaris, maar een leven van giften, waarvan hij toegeeft dat dit niet altijd makkelijk is. Toch stralen zijn ogen als hij over zijn werk, dat hij als roeping ervaart, vertelt. “God heeft mij een enorme bewogenheid voor studenten in Utrecht gegeven, en heeft het werk dat ik onder hen opstartte van begin af aan gezegend, zodat ik wist dat ik hiermee verder mocht. Elke keer als ik financieel erg krap zat, voorzag Hij weer.”
In de studentenkerk die Erik oprichtte, worden wekelijks open avonden en zondagsvieringen gehouden. Naast het werk als pastor besteedt hij veel tijd aan evangelisatie. Een groot gedeelte van zijn tijd knoopt hij gesprekken aan met studenten door heel Utrecht. Inmiddels behoren onder andere jonge professionals en zakenlui ook tot zijn doelgroep. Op een of andere manier komt het gesprek altijd op het geloof terecht – “Als je vol bent van de liefde van Jezus, kom je zo op het onderwerp” – en nodigt Erik zijn gesprekspartners uit voor de Alpha-cursus in een oude werfkelder in hartje Utrecht. “Het Alpha-werk blijkt een gat in de markt te zijn,” verklaart hij enthousiast. “Alleen al in onze kerk in Utrecht hebben de afgelopen jaren meer dan tachtig mensen die Jezus nog niet kenden, voor het eerst een persoonlijke keuze voor Hem gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over de tientallen mensen die bij externe spreekbeurten tot geloof kwamen.”

Wonderen
De vrucht van het werk heeft niets te maken met de titels voor zijn naam, benadrukt hij desgevraagd. “Het is genade alleen! En er is veel en vaak gebeden; dat is het geheim van evangelisatie. Wat verder ook meespeelt, is dat de activiteiten heel laagdrempelig zijn. Daarmee bedoel ik dat christelijk jargon wordt vermeden, evenals het lukraak te koop lopen met bijbelteksten. Als Alpha-team nemen we de vragen van mensen serieus en gaan we samen op zoek naar het antwoord.” Een belangrijke rol in het werk spelen ook de wonderen en tekenen. Als Erik daarover vertelt, wijst zijn arm regelmatig naar de hemel. “Heel bijzonder; God laat Zich echt aan mensen zien! Er zijn geregeld avonden over het onderwerp genezing, waar ik onderwijs over geef. De vraag waarom God soms niet geneest, komt aan de orde, waarna we bidden voor elkaar. Vervolgens gebeuren er wonderen!” Hij pakt er een blaadje bij, want hij is de tel inmiddels kwijtgeraakt: “Er is herstel geweest van hernia, astma, doofheid, kloven onder voeten, botten die uitstaken, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een aantal van deze wonderen is ook echt geverifieerd door een arts,” is hij eventuele vragen voor. “Ik merk dat vreemd genoeg vooral christenen sceptisch staan tegenover Gods wonderen. Niet-christenen staan daar veel opener voor en het is vaak ook een reden om God in hun leven toe te laten.”

Innerlijk
De innerlijke genezing wil Erik ook niet onbenoemd laten. “Vroeger was ik heel prestatiegericht. Maar ik heb geleerd dat je er mag zijn om wie je bent, niet om wat je doet. Leven uit genade noem ik dat. We zijn human beings, geen human doings!”
Aanvankelijk richtte Erik zich vooral op studenten, juist omdat hij zelf als student ook zo blij was met een luisterend oor. Inmiddels is de doelgroep verbreed, omdat studenten nu eenmaal afstuderen en de dagelijkse leiding van het werk daardoor veel verloop kent. “We zijn aan het bidden voor een andere naam in plaats van studentenkerk, want juist ook de hardwerkende zakenman die veel moet presteren en leeft onder stress, heeft Gods genade hard nodig.” De combinatie prediking, inhoudelijke diepgang en ruimte voor de gaven van de Geest blijft. “Die kunnen niet zonder elkaar.”

Tegenstand
Flyeren, posters ophangen, gesprekken aanknopen over Jezus; niet iedereen neemt dat Erik in dank af. “Ik krijg ook negatieve reacties op het Evangelie en er zijn mensen die me belachelijk proberen te maken.” Hij is wat huiverig om over dit aspect van het werk te praten: “Ik wil mensen niet ontmoedigen hetzelfde te gaan doen. Tegelijkertijd weet je dat dit erbij hoort. Lees Mattheüs 5:11 er maar eens op na: ‘Zalig ben je als mensen je omwille van Mij uitschelden.’ ‘Daar heb je die Jesusfreak weer’, hoor ik soms. Dat beschouw ik eigenlijk als een groot compliment.”

Tekst: Mirjam van der Vegt
Beeld: Gert-Jan van der Tuuk

www.alphaUtrecht.nl
www.studentenkerk.nl

--:--