Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Inspirerend: vandaag is het Nelson Mandela-dag

5 inspirerende quotes van Nelson Mandela

Op deze geboortedag van Nelson Mandela worden we opgeroepen om ons, net als Mandela, belangeloos in te zetten voor de ander. Wat maakt Nelson Mandela zo inspirerend?

Deel:

In 2002 is de Nelson Mandela-dag in het leven geroepen. Het idee achter deze dag is dat mensen 67 minuten van hun dag besteden aan het helpen van anderen. De 67 minuten staan symbool voor de 67 jaren waarin Nelson Mandela heeft gestreden tegen apartheid en racisme. Die strijd was echter niet zomaar gewonnen. Mandela moest er veel voor opgeven en heeft jarenlang in de gevangenis gezeten. Toch wist hij witte en zwarte mensen wereldwijd weer dichter bij elkaar te brengen.

Inspirerende quotes Nelson Mandela

Niet alleen voor de Zuid-Afrikanen is Mandela een icoon geworden. Over de hele wereld wordt Nelson Mandela beschouwd als het symbool voor vrede, mensenrechten en gelijkheid voor iedereen. Zijn toespraken zijn voor velen een inspiratie. De volgende uitspraken van hem vertellen meer over deze bijzondere man.

1.''As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same."

"Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen."

Nelson Mandela zette zich op een verzoenende manier in voor witte en zwarte mensen. Doordat hij beide groepen aanspoorde om op een geweldzone manier elkaar op te zoeken, brokkelde het wij-zijgevoel langzaam af.

2. "It is said that no one truly knows a nation until one has been inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones."

"Er wordt gezegd dat niemand een natie echt kent totdat men in zijn gevangenissen heeft gezeten. Een natie moet niet worden beoordeeld op hoe het zijn beste burgers behandelt, maar zijn slechtste."

Mandela heeft achttien jaar vastgezeten in een gevangenis op een eiland vanwege zijn overtuigingen. In die periode werd hij niet goed behandeld, omdat hij én zwart én een politieke gevangene was. Uiteindelijk komt Nelson Mandela op zijn 71e vrij. Dit ontmoedigt hem echter niet om aan vruchtbare relaties met politici te blijven bouwen, zodat Zuid-Afrikanen gelijkwaardiger behandeld worden.

3. "May your choices reflect your hopes, not your fears."

"Mogen je keuzes je hoop weerspiegelen, niet je angsten."

Nelson Mandela heeft veel risico’s genomen in zijn strijd voor gelijkheid. Ook als gevangene liet hij zich niet terugschrikken en bleef hij de confrontatie opzoeken. Mandela kreeg te maken met tegenstand vanuit alle hoeken, maar hij verloor de hoop op een goede toekomst niet.

4. "One of the things I learned when I was negotiating was that until I changed myself, I could not change others."

"Een van de dingen die ik leerde toen ik aan het onderhandelen was, was dat ik anderen niet kon veranderen totdat ik mezelf veranderde."

Mandela heeft jarenlang onderhandeld met leiders in Zuid-Afrika, maar ook in andere delen van de wereld. Door zijn verbindende manier van werken is hij uiteindelijk in 1994 gekozen tot president.

5. "Appearances matter — and remember to smile."

"Uiterlijk is belangrijk - en vergeet niet te glimlachen."
Wie aan Mandela denkt, denkt al snel aan zijn stralende en vredelievende glimlach. Het is niet voor niets dat hij in 1993, samen met toenmalig president De Klerk, de Nobelprijs voor de Vrede ontving.

Lees ook: C.S. Lewis quotes: gratis download

Beeld: Shutterstock

Geschreven door

Ruth Blankesteijn-Petri

--:--