Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Martin Koornstra: ‘God is goed, of Hij ons nu geneest of niet’

Gebedsgenezer over wonderen en discipelschap

Gaat het over gebedsgenezing, dan valt al snel de naam Martin Koornstra. Op de Pinksterconferentie van Opwekking is hij al jaren het gezicht van de genezingsdiensten en met zijn stichting Royal Mission vraagt hij veel aandacht voor de werken van de Geest. Maar volgens Koornstra is er meer: “Het gaat om discipelschap. Dan komen de wonderen vanzelf.”

Deel:

In de ontvangstruimte van Royal Mission staat op een plakkaat dat de prachtige aankleding en inventaris ‘een zichtbaar bewijs zijn dat God wonderen doet’. De toon is gezet: Royal Mission gelooft in wonderen, en wij christenen zouden ze veel meer mogen verwachten.

Je hebt een minuut om iemand te vertellen wat de kern van de Bijbelse boodschap is. Wat vertel je?
“God de Vader vroeg aan Zijn Zoon: ‘Ik wil Je een Koninkrijk geven, een vrouw om mee te trouwen en Jij mag koning worden. Zou Je daarvoor Je leven willen geven?’ En Jezus zei: ‘Dat doe Ik. Ik geef Mijn leven om een koninkrijk te stichten en de vrouw die hieruit voortkomt, is de kerk. Daarmee ga Ik trouwen, om samen te regeren over het koninkrijk.’”

Wat is dit koninkrijk?
“Het herstel dat God wil brengen in deze wereld. Niet: ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’ Nú al mogen wij meewerken aan het herstel. Eigenlijk zegt God: ‘Ik regeer in de hemel. Willen jullie namens Mij heerschappij voeren op aarde?’ Dat is eerder misgegaan, en nu mogen wij – door de kracht van de heilige Geest – werken aan het herstel. Uiteindelijk zal God zelf alles herstellen.”

Martin Koornstra over gebedsgenezing

Wat betekent dit concreet voor ons dagelijks leven?
“In Matteüs 6:33 zegt Jezus: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Dit betekent dat wij op zoek moeten naar kansen om het koninkrijk handen en voeten te geven. Je kunt naar de winkel gaan om te kijken wat je kunt kopen, maar je kunt jezelf bij het winkelen ook afvragen wat je kunt herstellen. En dan kan het maar zo zijn dat je in de rij een oud vrouwtje ziet staan dat je even kunt helpen, of voor wie je wilt bidden. Je kunt verschil maken door de dingen die je doet, de woorden die je spreekt en de wonderen die je verwacht.”

Lees ook: Huisarts onderzoekt gebedsgenezingen
Lees ook: Huisarts onderzoekt gebedsgenezingen

N.T. Wright, bekend Brits nieuwtestamenticus, geeft het voorbeeld van een geluidsinstallatie met vier boxen die in elke hoek van de kamer staan. Hij stelt dat een van die boxen in de loop der jaren te hard is ingesteld – de box van het verhaal van vergeving van zonden – en de andere boxen dus worden overstemd. Uitgaande van deze metafoor: welke box zou volgens jou harder gezet moeten worden?
“Ik ben net begonnen met het schrijven van een nieuw boek, over twee versies van het evangelie: die van redding en die van het koninkrijk. Die laatste box moet harder. Ten diepste kwam Jezus niet om zonden te vergeven, maar om het koninkrijk te beginnen, waarbij het oplossen van de zonden natuurlijk heel nodig was.”

We zijn vaak op zoek naar een fijne dienst

Kun je je de kritiek voorstellen dat de box die jij aanzet – die van de gaven van de heilige Geest – wel erg hard staat?
“Ik begrijp die reactie. Maar als je onze boodschap in zijn totaal hoort, is de kracht van de Geest weliswaar heel belangrijk, maar ligt de nadruk vooral op het veranderen van je karakter. Natuurlijk gaan we ook voor de bonussen van de kracht van de Geest. Maar niet zonder karaktergroei.”

Trek jij ook volle zalen als je preekt over de vruchten van de Geest in plaats van over de gaven van de Geest?
“We hebben bij Royal Mission bijeenkomsten die gaan over geloofsgroei. Maar er komen inderdaad meer mensen af op thema’s als ‘Groeien in Geestkracht’. Dit komt deels ook doordat dit onderwijs elders minder wordt gegeven.”

Op de Pinksterconferentie van Opwekking zit de tent bomvol als het gaat om genezing, maar zitten in een tent verderop slechts anderhalve man en een paardenkop bij een lezing over sociale gerechtigheid.
“Ik herken dit, maar het zegt dus ook iets over het feit dat onderwijs over genezing te weinig wordt gegeven in kerken. En ik geloof absoluut in ‘Zoek Zijn koninkrijk én Zijn gerechtigheid.’”

Martin Koornstra over gebedsgenezing

Maar over dit laatste wordt toch ook veel te weinig gesproken in de kerk?
“Bij Royal Mission doen wij dit juist wel. Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer recht je doet, hoe meer je de kracht van God zult ervaren. Het gaat dus hand in hand. Maar misschien zegt het ook wel iets over het consumptieve gedrag in de kerk. We zijn vaak op zoek naar een fijne dienst.”

Jullie missie is Matteüs 10:7-8: ‘Genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit.’ Is dit waar Nederland het meest behoefte aan heeft?
“Het is in ieder geval wel de roeping die wij ervaren. Maar er staat meer in deze tekst. Het gaat ook om verkondigen en geven. Of anders gezegd: woorden, werken, wonderen. Je kunt deze elementen niet uit elkaar trekken.”

En hoe zit het met het opwekken van doden?
“Ja, heftig. Met jou zeg ik: ‘Help, wat een opdracht.’ Het is een complex onderwerp waarover geen eenvoudige antwoorden te geven zijn. Allereerst is het in onze cultuur sociaal bijna onverantwoord voor de opwekking van een dode te bidden. In andere culturen kan dit wel gemakkelijker. In mijn leven heb ik pas drie keer langdurig voor het opstaan van een dode gebeden.

Het is niet gebeurd. Daarnaast staan niet alle nabestaanden ervoor open, en dan moet je het ook niet doen. Je moet hen en dat proces respecteren. Maar ten diepste geloof ik dat God het kan. Dit weet ik uit de Bijbel en door verhalen die er zijn uit de tijd waarin we nu leven. Daarvoor wil ik niet weglopen.”

Natuurlijk hoef je niet eerst een uur te creperen

Hoelang blijf je bidden voor zieken? In de kerk bidden we vaak voor genezing, tot we daar op een zeker moment eigenlijk niet in geloven. Dan gaat dat gebed over in een gebed om kracht om met het lijden om te gaan.
“Ik kan voor iemand blijven bidden. Ik word geen held als er een wonder gebeurt, en geen sukkel wanneer het niet gebeurt. Die switch heb ik in mijn denken gemaakt. Jezus vraagt niet om resultaat, maar om gehoorzaamheid. Als de zieke en zijn of haar naasten in hun hoofd de ommezwaai hebben gemaakt naar het nemen van afscheid, moet en wil ik daarin meegaan. Met hun proces en het afscheid moet je zorgvuldig omgaan. Geloof en Gods soevereiniteit vormen een spanningsveld waar we ontspannen mee mogen omgaan, omdat Hij onze Vader is. Als mijn dochter klaagt over hoofdpijn, bid ik voor haar. Als het na tien minuten niet werkt, geef ik haar een pilletje.”

Ik zou beginnen met een paracetamol...
“Maar als ik niet eerst bid, heb ik God niet de kans gegeven een wonder te doen.”

Als ik word aangereden, hoop ik toch echt dat er direct een ambulance komt en niet pas nadat er een halfuur voor mij gebeden is.
“Natuurlijk hoef je niet eerst een uur te creperen op de grond voordat je een keer naar het ziekenhuis wordt gebracht. Dokters worden ook gebruikt voor herstel. Maar in het ziekenhuis laat ik zo snel mogelijk mensen komen om voor mij te bidden.”

Ik word geen held als er een wonder gebeurt

In een dienst die ik van je zag, leek het wel op massahysterie. Lees ik de verhalen van Jezus, dan herken ik dat niet.
“Iemand vroeg mij eens: ‘Martin, waarom ben je zo druk op het podium? Is dit de Geest van God of show?’ Dat is het allebei niet. Het is mijn karakter. Op een feestje ben ik ook dynamisch. Gods Geest werkt door het kanaal van een mens. Ik heb aversie tegen show. Vroeger klopte ik dingen op, maakte ik ze groter, waardoor mensen dachten: o, maar dan kan het voor mij ook! Ik overdreef om geloof op te bouwen. Maar hoe meer ik mijn identiteit in Christus vond, hoe meer ik weet dat deze overdrijving niet nodig is. En hoe het bij Jezus ging? Misschien was Jezus wel rustig, maar de massa moet in rep en roer zijn geweest. Het halve land kwam op Hem af.”

Je kunt wel gemakkelijk mensen meenemen. De muziek gaat zacht, je spreekt op een zacht, zalvend toontje en langzaam maar zeker bouw je het op. Je ziet het soms al van verre aankomen. En vervolgens is de reactie: ‘God is aan het werk’. Maar hetzelfde ervaar ik ook bij een concert van Marco Borsato...
“Allereerst willen we dat mensen zich verdiepen in hoe God is en hoe God werkt. We leggen nadruk op onderwijs en training, en bovendien is iedere dienst weer anders. Onlangs gaven we mensen bijvoorbeeld een jaartekst en een onderwijsboek mee. We willen dat mensen – even zonder emotie – lezen hoe God werkt. We zijn allereerst een discipelschapsbeweging.”

Vaak hoor ik vanaf het podium roepen ‘God is goed’, altijd nadat er iets moois is gebeurd. Is God ook goed als Hij niet geneest?
“Natuurlijk mag je je verwonderen over een wonder. Maar de bron van onze vreugde moet God zelf zijn. Het fundament van mijn vreugde moet altijd zijn dat wij weten dat wij bij de Koning horen, in ziekte en in beterschap.”

Het is een combinatie van geloof en Gods werk

De Amerikaanse, christelijke psycholoog Larry Crabb schrijft in zijn boeken dat we als christen vaak uit zijn op Gods presentjes in plaats van op Zijn aanwezigheid.
“Daarom richten wij ons met name op discipelschap. Het gaat om onze relatie met God en om de navolging van Jezus. God is goed. Punt. Of Hij ons nu geneest of niet.”

Op jullie site schrijven jullie dat God voorziet. Jullie wilden een pand van 1,4 miljoen euro. Maar heeft God niet iets beters te doen? Neem de miljoenen slaven die er wereldwijd zijn. Zij hebben helemaal niets, laat staan een mooi huis.
“Ik weet niet hoe God werkt. Waarom geneest Hij de een wel en de ander niet? Ik wil het niet tegen elkaar afstrepen. Ik wil dankbaar zijn voor wat Hij hier heeft gedaan. Begrijp ik het? Nee. Maar het zou de eer van God afnemen als ik Hem de eer niet geef voor hoe wij dit gebouw hebben kunnen kopen. Het is een eindeloos wonderlijk verhaal over hoe God aan het werk is gegaan. Kerken die prediken dat God niet geneest, hebben statistisch gezien minder genezingen dan kerken die preken dat God dit wel doet. Het is een combinatie van geloof en Gods werk. Zonder dat ik zeg dat je te weinig gelooft wanneer je niet geneest.”

Lees ook: ‘Jezus vond wonderen ook niet erg overtuigend’
Lees ook: ‘Jezus vond wonderen ook niet erg overtuigend’

Terug naar Wright. Er gaat nog een box open. Welke boodschap moet meer gehoord worden?
“Dat moet het koninkrijk zijn. Ik verlang naar geestelijk volwassen mensen. Dan komen de wonderen vanzelf. Onze grootste boodschap is dan ook niet genezing, maar het koninkrijk van God.”

Tekst: Henk Jan Kamsteeg
Beeld: Daisy Ranoe

--:--