Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Onderzoek onder EO-achterban: 75% van de vrouwen is ontevreden over haar buik

Gemiddeld geven ze hun lijf een 6,7

Gelukkig met je lijf, wanneer ben je dat? Eva heeft naar aanleiding van het zomernummer 'Love my lijf', in een enquête aan 500 lezers gevraagd hoe ze naar hun lichaam kijken. Slechts 7% van de vrouwen zegt ‘altijd liefde te voelen voor het lichaam’. Uit een vraag die de redactie stelde aan haar online volgers, bleek dat 82% weleens een eetbui heeft door emoties of stress.

Deel:

Hoofdredacteur Griëtte Vonck: “De relatie met ons lijf is een terugkerend thema, maar ook actueel. Onlangs bleek bijvoorbeeld dat onder jongeren na corona het aantal eetstoornissen drastisch is toegenomen. Toen we via onze social-mediakanalen vroegen hoe onze lezers zich verhouden tot hun lichaam, gaf ruim de helft aan een verstoorde verhouding met haar lichaam te hebben. Eetbuien, emotie-eten, vergaand op de calorieën letten, een vinger in de keel… het leverde veel herkenning op.” Meer dan de helft van de 500 volgers die op Instagram reageerden, gaf aan een verstoorde relatie met eten te hebben en 82% gaf aan weleens een eetbui te hebben door emoties of stress.

Het aantal eetstoornissen onder jongeren is na corona drastisch toegenomen

De 500 vrouwen die de Eva-enquête invulden, waren tussen de 20 en 60 jaar. Gemiddeld beoordelen ze hun lijf een 6,7. De stelling ‘ik voel liefde voor mijn lichaam’ beantwoordt 7% met ‘altijd’, 34% met ‘meestal’, 24% met ‘soms’, 12% met ‘zelden’ en 2% ‘nooit’.

Ontevreden over buik

Eva vroeg ook naar specifieke delen van het lichaam die de vrouwen waarderen of waar ze minder tevreden mee zijn. Het minst tevreden zijn de vrouwen over de buik: ruim driekwart van de vrouwen is hier ontevreden over. Een tweede plek op de ontevredenheidsschaal is voor de dijen (38,8%). Met de ogen is men het meest ingenomen (72,4%), gevolgd door de haren (55%).

Kijken naar wat je licham kan, in plaats van hoe het eruit ziet

Opvallend is de rol die zwangerschap speelt bij de beoordeling van het lichaam. 42 respondenten antwoordden bij de open vraag ‘wanneer was je het gelukkigst met je lichaam?’ dat dit was op het moment dat ze een kind verwachtten, of op hun zwangerschap terugkeken. Griëtte Vonck: “Kijken naar wat je lichaam kan, in plaats van hoe het eruit ziet, sluit aan bij de body neutrality-bewegingwaar we in onze zomereditie over schrijven. Zien hoe wonderlijk je lijf door God is gemaakt en hoe het werkt. Je lijf verteert je eten, het brengt je van a naar b. Deze manier van kijken is gerelateerd aan hogere lichaamstevredenheid, bleek uit het artikel in het themanummer 'Love my lijf'.”

--:--