Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De 100: wachten op een donor

Bert van Leeuwen volgt een groep mensen die soms al jaren wacht op een geschikte donor. Lees meer

vanaf maandag 29 maart om 21.30 uur op NPO 1

De verhalen

Met de nieuwe donorwet, die op 1 juli 2020 is ingegaan, is er hoop op meer orgaandonoren in ons land. Is deze verwachting uitgekomen? Is het leven van de deelnemers veranderd? Staan ze nog op de wachtlijst of zijn ze getransplanteerd? De persoonlijke verhalen van zowel de ontvanger als de donor zijn indringend maar geven ook hoop.

De verhalen in ‘De 100: wachten op een donor’ laten zien hoe ingewikkeld het proces van orgaantransplantatie is. Een orgaan ontvangen kan alleen als een ander die wil geven. De ultieme daad van medemenselijkheid, die zorgt dat de ander weer kan leven in plaats van overleven of zelfs overlijden. In het programma zien we beide kanten van het verhaal. Bert: “Wat mij het meest is bijgebleven, is de grote onzekerheid en het voortdurend leven tussen hoop en vrees wanneer je hoog op de wachtlijst staat voor een donororgaan. Ik heb dan ook diep respect voor de mensen die ik volg in ‘De 100: wachten op een donor’. Hoe ze in bijna alle omstandigheden proberen de moed erin te houden.”

Maak kennis met de deelnemers

Even voorstellen; de deelnemers van ‘De 100: wachten op een donor’. Klik op hun naam om te lezen hoe gaat het nu - voorjaar 2021 - met hen gaat.
Ben, CarelJan, Peter en Wende hebben ook een vlog gemaakt.

Anton (54) – diabetes type 1 - wacht op Eilandjes van Langerhans
Arjan (57) – longfibrose - wacht op longen
Ben (1,5) – galgangatresie - wacht op een lever  
Bo (12) – ziekte van Ollier - wacht op bot
Bregje (44) – nierziekte ADPKD - wacht op een nier
CarelJan (43) – leveraandoening PSC - wacht op een lever  
Dominique (30) – nierfalen - wacht op een nier  
Harmien (57) – hoornvliesbeschadiging - wacht op hoornvlies
Peter (49) – gedilateerde cardiomyopathie - wacht op een hart
Prya (30) – geboren met één nier, nierfalen - wacht op een nier
Ronald (42) – erfelijke hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie - wacht op een hart  
Sabine (46) – erfelijke hartspierziekte PLN - wacht op een hart
Wilbert (27) – wil nier doneren aan schoonmoeder
Wende (12) – Syndroom van Carvajal en cardiomyopathie - wacht op een hart

Vervolg

Het afgelopen jaar volgde Bert de deelnemers in hun dagelijks leven. Tot en met de operatie, of juist in het eindeloos wachten op een donor. Deze serie vertelt vanuit de kern het mooie, hoopvolle, aangrijpende en soms ook erg ingewikkelde proces van orgaantransplantatie. In maart 2021 wordt het zesdelige vervolg uitgezonden en zien we hoe het met de deelnemers gaat.

De eerste uitzending van 'De 100: wachten op een donor' was vorig jaar juli te zien. Bekijk deze uitzending hier.

Presentator

Gepresenteerd door

Bert van Leeuwen

--:--