Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Het Christelijk Noodhulpcluster - welke organisaties zijn betrokken?

Noodhulp door samenwerkingsverband

16 februari 2022 | Leestijd 3 min

Misschien hoort u weleens over het Christelijk Noodhulpcluster. Bij ramp- en noodhulpsituaties verlenen 6 christelijke organisaties noodhulp en voeren ze actie onder hun gezamenlijke achterban. Deze organisaties zijn Dorcas, Tearfund, Red Een Kind, Woord en Daad en ZOA. EO Metterdaad maakt sinds 2018 deel uit van dit cluster.

De hulporganisaties uit het cluster

Deze christelijke hulporganisaties werken wereldwijd onder mensen in nood temidden van conflicten, onrecht armoede en rampen. Ze bieden noodhulp en dragen bij aan een duurzame verandering van omstandigheden zonder onderscheid te maken in geloof, ethnische afkomst, geslacht of politieke overtuiging. De organisaties zijn gericht op blijvende en duurzame verandering en bieden ondersteuning zodat de mensen uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Deze hulporganisaties werken veelal samen met lokale partners zoals kerken, en bouwen aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

Dorcas

Dorcas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Naast hun medewerkers in Nederland hebben ze lokale medewerkers in de landen waar ze een veldkantoor hebben. Deze mensen hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plaatse in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief werkt.

Red een Kind

Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Ze helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Ze werken samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

Tearfund

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Woord en Daad

Woord en Daad wil dat iedereen de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Ze verbinden mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

ZOA

ZOA is een christelijke hulporganisatie en helpt slachtoffers van een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA werkt veelal in crisisgebieden onder moeilijke omstandigheden. Naast directe noodhulp zorgt ZOA ook voor wederopbouw, zodat de lokale gemeenschap zich weer zelfstandig kan voorzien in  haar eigen levensonderhoud.

Meer over EO Metterdaad

--:--