Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Christelijke hulporganisaties voor kinderen

Overzicht van verschillende hulporganisaties

16 februari 2022 | Leestijd 5 min

Er zijn veel verschillende hulporganisaties. Daarvan bieden sommigen specifiek hulp aan kinderen. In dit artikel worden de vier belangrijkste christelijke hulporganisaties voor kinderen vermeld en de verschillen op een rijtje gezet.

Christelijke hulporganisaties

Maar eerst, welke christelijke hulporganisaties zijn er allemaal? Er zijn vele: ze bieden noodhulp en dragen bij aan duurzame veranderingen zonder een onderscheid te maken tussen geloof, etnische afkomst, geslacht of politieke overtuiging. Ook hebben ze allemaal ongeveer hetzelfde doel: ze zijn gericht op een blijvende positieve verandering en bieden ondersteuning zodat uiteindelijk de mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, zonder verdere hulp van de organisaties. Voorbeelden van christelijke organisaties zijn Dorcas, IJM, Kerk in Actie, Kom over en Help, Leger des Heils, Light for the World, MEDAIR, Tear, Woord en Daad, ZOA. Er zit er vast wel eentje bij die je herkent. Het zijn allemaal organisaties die zich inzetten tegen armoede en onrecht, maar allemaal weer op een eigen manier.

Hulporganisaties voor kinderen

Er zijn ook speciale organisaties bedoeld voor kinderen, zoals: Compassion, Edukans, Red een Kind en World Vision. Ze proberen allemaal armoede en onrecht te stoppen, iedere organisatie natuurlijk op een andere manier. Eerst een kleine uitleg van wat de organisaties allemaal doen.

Compassion - bevrijdt kinderen van armoede

Compassion wil zijn doel, het verslaan van de armoede, halen door kinderen te koppelen aan mensen die ze willen sponsoren. Compassion gelooft dat als je begint bij het kind, dat je dan gelijk een groot deel van het probleem oplost. De kinderen gaan van hun sponsorgeld naar een project waar ze dingen leren, leuke dingen doen en te eten krijgen. Ook kan de sponsor brieven sturen naar het kind en het kind weer naar de sponsor. Zo kun je ook sociaal in contact blijven met je sponsorkind. Als je dat niet wilt is dat ook mogelijk. Compassion is een christelijke organisatie, maar als sponsor hoef je zelf niet per se christen te zijn. Wel kan het kind je vragen om voor hem of haar te bidden, of je een verhaal van zijn of haar geloofsleven vertellen. In plaats van een kind of tiener te sponsoren, kun je nu ook moeders en baby’s helpen. Kinderen van 0 tot 5 zijn het meest kwetsbaar. Met de inzet van het Moeder- en babyprogramma vecht Compassion tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge kinderen die overlijden aan de gevolgen van armoede.

Edukans - Onderwijs, de kans van je leven

Edukans daarentegen, wil niet perse beginnen bij de jongere generatie zelf. Zij hebben als doel, om goed onderwijs te creëren in de ontwikkelingslanden. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of maken het niet af. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. “Wij geloven dat talent niet verloren mag gaan”, wordt heel duidelijk gezegd bij de organisatie. Drie punten waar ze naar streven zijn: een goed basisonderwijs, banen voor jongeren en onderwijs in noodsituaties. Bij Edukans ondersteun je niet direct een kind zoals bij Compassion. Je kan op andere manieren helpen, door éénmalig een donatie te geven of iedere maand. Ook kleding inzamelen of schoenendoosacties, zijn manieren om Edukans te ondersteunen.

Red een Kind - Laat kinderen uit armoede groeien

Een andere organisatie is Red een kind. Zij zetten zich in om kinderen een betere toekomst te geven maar beginnen niet bij het kind zoals bij Compassion, of bij het onderwijs zoals bij Edukans. “De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun familie en in hun eigen dorp”, wordt heel duidelijk gezegd. Red een Kind wil de kinderen een goede plek geven en de beste plek is gewoon bij hun familie. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Ze helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomen en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen de gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. De dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft de kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Om te helpen kan je sponsor worden van een kind (net zoals bij Compassion), of je kunt een project ondersteunen.

World Vision - Een betere toekomst voor ieder kind

De laatste hulporganisatie speciaal voor kinderen is World Vision. Zij willen het liefst Jezus’ liefde delen met elk kind. Daarom komen ze ook in de wat moeilijkere gebieden. De hulp gaat niet alleen naar het sponsorkind, maar World Vision betrekt ook het gezin en de omgeving erbij. Ze willen dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. “We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven.” wordt er gezegd. “We luisteren naar de kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan”. Samen met de familie en omgeving werkt World Vision aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is. Om te helpen kun je een kind sponsoren net zoals bij Compassion en Red een Kind. Ook kun je een algemene gift geven, die dan op de plekken gebruikt wordt waar het het hardst nodig is.

Kinderen redden uit armoede

Zoals je kunt zien, zijn er vier belangrijke organisaties speciaal gericht op kinderen en de omgeving. Ze bereiken hun doel allemaal op een andere manier, maar ze willen allemaal hetzelfde. Het redden van de kinderen in armoede staat voor hen allemaal op prioriteit één. Help nu de kinderen en familie in armoede, door jouw bijdrage kun je helpen armoede te stoppen!

Meer over EO Metterdaad

--:--