Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Christelijke hulporganisaties wereldwijd

wie verleent welke hulp?

16 februari 2022 | Leestijd 5 min

Nederland kent veel Christelijke hulporganisaties. Wilt u een bepaald soort hulpverlening steunen? Hier vindt u meerdere hulporganisaties met wat voor hulp ze verstrekken. EO Metterdaad werkt met de meesten hiervan actief samen.

Christelijke hulporganisaties vanuit Nederland in verschillende landen

Veel hulporganisaties werken wereldwijd, onder de allerarmsten, temidden van conflicten, onrecht armoede en rampen. Ze bieden noodhulp en dragen bij aan een duurzame verandering van mensen zonder onderscheid te maken naar geloof, ethnische afkomst, geslacht of politieke overtuiging. Ze zijn gericht op blijvende verandering en bieden ondersteuning zodat de mensen uiteindelijk een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Deze hulporganisaties werken veelal samen met lokale partners, zoals kerken, en bouwen aan sociale vangnetten waarbij mensen omzien naar elkaar, elkaar accepteren en elkaar de zorg geven die ze nodig hebben.

Dorcas - In actie voor de allerarmsten

Dorcas is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Naast hun medewerkers in Nederland hebben ze vele lokale medewerkers in de landen waar ze een veldkantoor hebben. Die hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief werkt.

IJM - International Justice Mission

IJM (International Justice Mission) beschermt de armsten in bijna 20 gemeenschappen over de wereld tegen geweld door samen te werken met lokale overheden. Ze hebben een wereldwijd team van advocaten, maatschappelijk werkers, onderzoekers en andere professionals die werken in hun eigen land.

Kerk in Actie - Hulporganisatie van de PKN

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is in actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Ze zijn in actie voor kinderen, voor christelijke minderheden, voor mensen in crisisgebieden en geven diaconale hulp.

Kom over en Help - Geroepen om te dienen in Oost-Europa

Kom over en Help richt zich op kwetsbare naasten in Oost-Europa. Dit doen ze vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in samenwerking met christelijke organisaties en kerken.

Leger des Heils - Internationale Ontwikkeling & Samenwerking

Leger des Heils, geïnspireerd door het Evangelie, versterkt partners over heel de wereld in ontwikkelings- en noodhulpprogramma's om samen bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood. Hun doelgroep bestaat uit kwetsbare mensen, zoals vrouwen, kinderen, slachtoffers van rampen en mensen die in armoede leven.

Light for the World - Samen voor gelijke kansen

Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk. Het bieden van ondersteuning aan mensen met een handicap is een deel van de oplossing. Ook overheden, werkgevers en scholen hebben een taak om eventuele belemmeringen op te sporen en weg te nemen.

MAF - Vliegen voor leven in afgelegen gebieden

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen.

MEDAIR - Noodhulp en Herstel

Medair helpt lijdende mensen in afgelegen en verwoeste gemeenschappen over de hele wereld een crisis te overleven, op waardige wijze te herstellen en vaardigheden te ontwikkelen voor een betere toekomst.

Tear - Tegen armoede en onrecht

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. Ze bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is een opdracht van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Woord en Daad - Armoedebestrijding wereldwijd

Woord en Daad wil dat iedereen de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Ze verbinden mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.

ZOA - Hulp Hoop Herstel

Zoa is een christelijke hulporganisatie en helpt slachtoffers van een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA werkt veelal in crisisgebieden onder moeilijke omstandigheden. Naast directe noodhulp zorgt ZOA ook voor wederopbouw, zodat de lokale gemeenschap zich weer zelfstandig kan voorzien in  haar eigen levensonderhoud.

Hulporganisaties actief voor kinderen met christelijke identiteit

Structurele verbeteringen in het leven van kinderen in nood zijn alleen mogelijk als hun omgeving ook verandert.

Compassion - bevrijdt kinderen van armoede

Compassion gelooft dat armoede te verslaan is. En dat we dat het beste kunnen doen door bij de kinderen te beginnen. Want het is makkelijker om een kind te vormen dan een oudere te veranderen. Daarom verbinden ze mensen in westerse landen via sponsoring aan een kind dat in armoede leeft.

Edukans - Onderwijs, de kans van je leven

Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren.

Red een Kind - Laat kinderen uit armoede groeien

Red een Kind zet zich in om kinderen een kansrijke toekomst te geven. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Ze helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Ze werken samen met christelijke, lokale partnerorganisaties.

World Vision - Een betere toekomst voor ieder kind

World Vision wil Jezus' liefde delen met elk kind en daardoor komen ze in de meest moeilijke gebieden. De hulp is niet beperkt tot het sponsorkind, maar ze betrekken ook het gezin en de omgeving.

Organisaties die vluchtelingen helpen vanuit Bijbelse roeping

In Nederland maakt stichting Gave kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

In het buitenland zijn verschillende hulporganisaties actief voor vluchtelingen. Vluchtelingen worden geholpen met basisbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. Organisaties als DorcasMedair en Zoa ondersteunen hen op zo’n manier dat ze zo snel mogelijk hun oude leven op kunnen pakken.

hulporganisaties

Meer over EO Metterdaad

--:--