Ga naar submenu Ga naar zoekveld

8: Nijkerk, het jaar 1916

De Zuiderzeevloed

Al eerder kreeg dit gebied met een stijgende zee te maken. Als was het maar tijdelijk. Tijdens de watersnoodramp van 1916, of Zuiderzeevloed brak de dijk bij Nijkerk en liep de stad onderwater.

Deel:

Op de avond van 13 januari woedde er een hevige noordwester storm. De heer S. Boorsma, bewoner van buurtschap Doornsteeg in de polder Arkemheen, beschreef later zijn ervaringen.
's Nachts werd de familie wakker van het geluid van klotsend water in huis. Zoveel mogelijk spullen werden nog naar zolder gesleept, die gelukkig droog bleef. Pas na twee nachten kwam er op zaterdagmiddag redding voor de polderbewoners. Met twee pontons werden mensen uit hun huizen gehaald. Pas toen werd de familie Boorsma duidelijk dat ook de stad onder water stond.

Afsluitdijk

Door de overstroming is veel vee omgekomen. Een persoon kwam te overlijden nadat in een apotheek aan het Singel de kelder was volgelopen en er door een chemische reactie brand ontstond. Al snel na de overstroming kreeg Nijkerk bezoek van Koningin Wilhelmina, die haar medeleven uitte. De betekenis van deze ramp ligt niet alleen in het aantal slachtoffers en de materiele schade, maar vooral in het feit dat door deze ramp de besluitvorming over de afsluiting van de Zuiderzee versneld werd genomen. Het plan tot afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van de zee was afkomstig van Ir. C. Lely. Op aandringen van Lely, die een aantal keren Minister van Waterstaat was, deelde koningin Wilhelmina in de troonrede van 1913 mee dat de tijd gekomen was om de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee aan te pakken. De Eerste Wereldoorlog gooide echter roet in het eten. Maar op 13 juni 1918 werd het wetsontwerp aangenomen om de Zuiderzee droog te maken. De dijkversterkingen die naar aanleiding van de ramp werden uitgevoerd, waren in 1926 voltooid. In 1932 volgde de Afsluitdijk.

--:--