Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Asiel- en vreemdelingenrecht advocaat Lineke Blijdorp:

‘We zouden deze tijd moeten gebruiken om grote achterstanden weg te werken!’

Lineke Blijdorp heeft zich als advocaat gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht en helpt christenen afkomstig uit moslimlanden, bij de aanvraag van een verblijfsvergunning. Voor de coronacrisis duurde het achttien maanden voordat een aanvraag werd behandeld, maar doordat alles momenteel stilligt, lopen de wachttijden nog verder op, wat voor veel onrust zorgt binnen de AZC’s.

Deel:

“Als tiener wilde ik graag zendingsarts worden, maar omdat ik geen bèta mens was en moeite had met vakken als natuur- en scheikunde, moest ik dat idee helaas uit mijn hoofd zetten. Ik had, als een soort aansporing voor mezelf, foto`s van kindjes uit derdewereldlanden boven mijn bureau hangen. Ik wilde deze mensen graag helpen. Toen duidelijk werd dat ik geen zendingsarts kon worden, ben ik Frans én Rechten gaan studeren. 

Toen ik tijdens mijn eerste baan op een advocatenkantoor een aantal asielaanvragen behandelde, wist ik dat ik mij in deze richting wilde specialiseren. Na vijf jaar besloot ik mijn eigen praktijk te starten en inmiddels bestaat Blijdorp advocatuur en Mediation alweer veertien jaar. ”

Bekeerlingen moeten een soort ‘über-christen’ zijn

“In de afgelopen acht jaren ben ik mij steeds meer gaan specialiseren in bekeerlingenzaken. Aan de ene kant heel mooi om te mogen doen, maar het brengt ook veel frustratie met zich mee, want de manier waarop bij vluchtelingen wordt getoetst of zij bekeerling zijn, klopt niet. De moslims die christen zijn geworden en een verblijfsvergunning aanvragen, moeten een soort über-christen zijn. Zij moeten voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), aan de hand van een vragenlijst, aannemelijk maken dat zij bekeerd zijn. Als de IND de antwoorden niet afdoende vindt, is de aanvrager in hun ogen niet bekeerd en wordt de aanvraag afgewezen. 

Het is onjuist dat iemand die niks van het christendom weet, moet beoordelen of iemand een christen is. Het zou hetzelfde zijn als wanneer ik moet beoordelen dat iemand een psychiatrisch patiënt is, terwijl ik geen arts ben. Ik vind het moeilijk te verkroppen dat, op basis van de beoordeling van een leek, iemand die oprecht gevaar loopt om op opgehangen te worden in het land van herkomst, teruggestuurd kan worden.”

Ik heb een naam hoog te houden

“Natuurlijk heb ik ook weleens mensen aan mijn bureau zitten die alles bij elkaar verzinnen. Soms zeggen ze zelfs tegen mij: ‘Als ik ze niet kan overtuigen dat ik christen ben geworden, zal ik wel net doen of ik homo ben, dan maak ik misschien nog een kans.’ Aan dit soort zaken begin ik niet eens. Ik heb een naam hoog te houden en als ik maar enigszins twijfel aan de betrouwbaarheid van degene die tegenover mij zit, neem ik de zaak niet aan. 

Naar mijn inschatting is het overgrote deel van de bekeerlingen die asiel aanvragen echt bekeerd en lopen zij daadwerkelijk gevaar als zij teruggestuurd worden. Helaas lijkt de IND er niet op uit om deze mensen binnen te halen en hun zaak zorgvuldig te bekijken.” 

Er zijn onafhankelijke experts binnen de IND nodig

“Ik ben acht jaar lang landelijk vertegenwoordiger geweest van alle asieladvocaten op de aanmeldcentra van de IND. In die tijd had ik maandelijks overleg met de directie van de IND. Diverse keren heb ik ervoor gepleit dat er onafhankelijke experts binnen de IND worden aangesteld, die kennis hebben van het christelijk geloof en de zaak zorgvuldig onderzoeken. Ik heb zelfs cursussen gegeven om IND’ers te laten inzien waar ze op moeten letten bij hun beoordeling, zodat de standaardvragenlijstjes tot het verleden gaan behoren, maar helaas heeft dit tot op heden nog niet veel uitgewerkt.

Ik heb proberen uit te leggen dat het een wezenlijk verschil uitmaakt of je Bijbelkennis hebt, of dat je God in je hart hebt. Dat kan een leek niet beoordelen. Voor bijvoorbeeld de Iraanse overheid is het meer dan voldoende om ter dood veroordeeld te worden als je zegt dat je in God gelooft. Een verkeerde beoordeling aan de kant van de IND heeft desastreuze gevolgen voor degene die asiel aanvraagt.”

Het duurt maanden voordat alle achterstanden zijn weggewerkt

“Sinds de coronacrisis zijn de rechtbank en de IND helaas gesloten en liggen alle procedures stil. Hoe lang dit zal gaan duren weten wij niet, maar we moeten ervan uitgaan dat dit zeker nog tot mei of juni zal duren. De achterstanden waren vóór de crisis al zo groot, dat de IND maanden door kan werken, zonder een asielzoeker persoonlijk te hoeven spreken. Mijn handen jeuken om dit aan te pakken en niet nog meer tijd verloren te laten gaan. Waarom thuis gaan zitten als er nog zoveel werk te doen is?!

Een asielzoeker die voor de Coronacrisis een aanvraag indiende, moest achttien maanden wachten voordat zijn aanvraag in behandeling werd genomen. Met de huidige sluiting kun je wel nagaan wat de gevolgen zijn. De mensen moeten al die tijd in een asielzoekerscentrum blijven en in angst en onzekerheid leven. Als uiteindelijk alles weer open zal gaan, zal het bij de IND nog wel even duren voordat zij weer op volle sterkte kunnen draaien.”

Ook in de tentenkampen heerst Corona

“Het kabinet en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft begin maart aangegeven dat nieuwe asielzoekers niet meer worden opgevangen in de huidige AZC’s, maar dat zij in tentenkampen opgevangen moeten worden. Ze worden niet geregistreerd, kunnen geen asiel aanvragen en krijgen niemand van de IND te spreken. Het nadeel van deze gang van zaken is dat het hierdoor alleen maar langer gaat duren voordat de procedures van deze mensen opgestart kunnen worden. 

De onrust en onmacht die deze maatregelen met zich meebrengt, draagt helaas ook bij tot een verhoging van stress in de opvanglocaties. Er is veel testosteron aanwezig in de AZC’s en in de tentenkampen en dat levert een hoop gedoe en gevechten op. Daarnaast is er angst, want ook daar krijgen mensen Corona en gelden er beperkende maatregelen. Ik wil de IND echt oproepen om extra mensen in te zetten en deze periode, waarin er geen nieuwe vluchtelingen meer instromen, te gebruiken om achterstanden weg te werken.”

Asielzoekers worden als homogene groep gezien

“In mijn directe omgeving spreken mensen mij er weleens op aan dat ik vluchtelingen help. Ik krijg dan bijvoorbeeld te horen dat onze bejaarden niet meer verschoond kunnen worden en dat ‘mijn vluchtelingen’ alles zomaar krijgen. Pas als deze mensen zelf een vluchteling ontmoeten en erachter komen dat dit een medemens met een traumatisch verleden is, worden zij milder in hun uitspraken en hun mening over deze groep.

Asielzoekers worden als een soort homogene groep gezien. De problemen die vaak in de media worden uitgemeten, worden voornamelijk veroorzaakt door een groep jonge Noord-Afrikanen, die hier niets te zoeken hebben. Ook onder asielzoekers heb je helaas te maken met gelukszoekers en die zorgen ervoor dat de publieke opinie omtrent mensen die echt hulp nodig hebben erg negatief is geworden. Ik hoop dat de wachttijden ooit teruggedrongen zullen worden, zodat deze mensen niet meer achttien maanden in erbarmelijke omstandigheden moeten afwachten, totdat hun aanvraag eindelijk wordt behandeld en zij hun leven weer op kunnen pakken.”  

Lineke Blijdorp heeft een advocatenkantoor, Blijdorp advocatuur en Mediation en is naast haar werk als asieladvocaat ook actief als mediator, voor met name kerkelijke instellingen en organisaties. Daarnaast is zij actief als spreker en trainer in kerken, kerkelijke instellingen en organisaties. Klik hier voor meer informatie, of om contact op te nemen met Mr.Blijdorp.

Geschreven door

Rita Maris

--:--