Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Een geschenk: 20 Bijbelteksten over genade

Om te onthouden

Hoe bijzonder is het om te bedenken dat God ons altijd liefheeft, ook al verdienen we dit eigenlijk niet? Van Hem mag je eindeloze genade ontvangen. Om je te herinneren aan dat prachtige geschenk, vind je hier twintig Bijbelteksten over die eeuwigdurende genade.

Deel:

Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.
Efeziërs 2:8

Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.
Romeinen 5:8

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.
Hebreeën 4:16

Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.
2 Korintiërs 12:9

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
Psalmen 51:3-4

Maar Hij geeft ons steeds meer genade. Daarom staat er in de Boeken: ‘God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is.’
Jakobus 4:6

(meer teksten vind je onder de banner)

Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen—zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend—omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd.
Romeinen 3:24

Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen.
Johannes 1:16

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.
Efeziërs 2:4-5

Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.
Matteüs 6:14

Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als jij rein en oprecht bent, zal Hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven.
Job 8:5-6

Wilt U naar mij kijken met ogen vol genade en vergeving, met eeuwige liefde en vriendelijkheid?
Psalmen 25:6

Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid.
Johannes 1:17

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.
2 Timoteüs 1:9

Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God.
Efeziërs 2:5

De Here is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
Psalmen 103:8

Zij zullen vurig voor u bidden en naar u verlangen, omdat zij de onbegrensde genade van God in u herkennen.
2 Korintiërs 9:14

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Romeinen 6:14

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Ik bid dat u allen de genade van de Here Jezus zult ervaren.
Romeinen 16:24

Amazing Grace: hét indrukwekkende lied over dit thema. Heb je deze 50 verschillende versies van het lied al gehoord?

--:--