Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hoe jij de boodschap uit je dromen kan halen?

We dromen elke nacht, maar vergeten ze vaak gelijk als we wakker worden. Ronald en Maresca van der Molen verlangen ernaar dat meer christenen oog krijgen voor het belang van dromen. “Er wordt in de kerk nooit over gepreekt, terwijl dromen in de Bijbel heel belangrijk zijn.”

Deel:

Uitgangspunt is dat God nog steeds spreekt, ook door dromen heen. Ronald: “Er staan zo veel dromen beschreven in de Bijbel. Abraham sluit een verbond met God tijdens een droom. Jozef en Daniël redden talloze levens door dromen uit te leggen. Het lijkt normaal en logisch dat God via dromen en visioenen spreekt. Je kunt een derde van de Bijbel herleiden naar een droom of visioen. Neem bijvoorbeeld de droom die Paulus kreeg waardoor hij het evangelie naar Europa bracht. Als hij niet naar die droom geluisterd had, hadden wij het evangelie niet gehoord.”

Ronald: “Met mijn Nederlands Gereformeerde achtergrond ben ik er helemaal niet mee opgegroeid. Bij mij is de interesse voor dromen later begonnen. Ik kon me mijn dromen ook nooit herinneren. Tot ik ontdekte dat het iets is waar je je wel eerst van bewust moet zijn. Toen ik me erin ging verdiepen, herinnerde ik me vaker dromen. Vanaf 2008 ben ik mijn dromen gaan opschrijven en ben ik er samen met Maresca mee bezig gegaan. Het is een wereld die je gaat ontdekken. Maar je dient er wel de tijd voor nemen. En het helpt als je dromen gaat opschrijven.”

Maresca: “Ik ben minder gestructureerd, maar er liggen wel overal in huis velletjes met aantekeningen. Ik heb wel vijf boekjes liggen waarin ik dingen opschrijf.”

Dromendagboek

Ronald en Maresca van der Molen stelden speciaal voor de Eva-lezers een ‘dagboek’ op waarbij je in je eigen leven aan de slag kunt gaan met dromen. Pak je pen en papier, een goed kussen en welterusten!

Volgens Job 33:14-18 spreekt God tot ons via dromen. Zijn doel is niet om ons te veroordelen, maar om ons te genezen, te waarschuwen en te beschermen. Er zijn twee soorten dromen: verwerkingsdromen en dromen met een boodschap.  In sommige dromen met een boodschap spreekt God rechtstreeks tot ons. Denk bijvoorbeeld aan de droom die koning Abimelech krijgt nadat hij de vrouw van Abraham in zijn paleis heeft gehaald (Genesis 20). Er zijn ook dromen waarin God op symbolische wijze tot ons spreekt. Hierbij kun je denken aan de dromen van de wijnschenker en de bakker (Genesis 40:1-23). 

Als je denkt dat jouw droom een boodschap bevat, van God of van jezelf, dan helpen de onderstaande vragen en opdrachten je bij het verstaan ervan. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: neem nooit belangrijke beslissingen gebaseerd op één symbolische droom zonder bevestiging via de andere manieren waarop God tot ons spreekt en ons leidt, zoals je geweten, raad van anderen, Bijbelverzen die tot je hart spreken, Gods stille zachte stem en profetie. 

Wat kun je doen om dromen (vaker) te onthouden?

- Vraag God om tot je te spreken door dromen voordat je in slaap valt (Joël 3:1). 

- Zeg tegen jezelf dat dromen een krachtige boodschap kunnen bevatten en dat je wilt leren om deze boodschap te verstaan (1 Koningen 3:5-28).

- Zorg voor voldoende slaap (acht uur of meer) omdat je met name in het laatste uur veel droomt. Als dat mogelijk is: word uit jezelf wakker zonder wekker. Het alarm kan de herinnering aan de droom verstoren (Job 33:14-18).

1. Schrijf de dromen op die volgens jou belangrijk zijn. Desnoods: teken ze. 

2a) Om de boodschap uit je droom te ontdekken is het belangrijk om de activiteitenuit de droom op te schrijven. Wat deed je allemaal in je droom? Noteer de activiteiten. Onderstreep daarna de activiteit die volgens jou het belangrijkst was. Dit noemen we de sleutelactiviteit. 

b) Probeer vervolgens te ontdekken waar deze activiteiten symbool voor kunnen staan. Als je achterna werd gezeten, vraag dan: “Waarin voel ik me opgejaagd of achtervolgd?” Wanneer je naakt was tijdens je droom, kun je je afvragen: “Op welke manier ervaar ik dat ik kwetsbaar ben of blootgesteld wordt?” Als je droomt over doodgaan, vraag dan: “Wat sterft er in mij?” Dit kan ook iets positiefs zijn. Misschien sterf je wel aan een stuk trots of activisme.

3a) Als je de activiteiten hebt opgeschreven kun je daarnaast opschrijven welke emotiesje ervoer. Noteer je emoties naast de activiteiten. Onderstreep vervolgens de emotie die volgens jou het belangrijkst was. Dit noemen we de sleutelemotie. 

b) In welk aspect van je leven ervaar je dezelfde emoties? Als het niet meteen duidelijk is kun je aan God vragen om dit aan jou te openbaren.

4a) De symbolen in je droom komen uit jouw eigen leven. Nebukadnessar droomde over een beeld van goud, zilver en brons (Daniël 2:31-32), iets wat een koning continu in zijn paleis ziet. Schrijf hieronder de symbolen op uit je droom. Je kunt denken aan mensen, dieren en getallen. 

b) De mensen in je droom staan vaak symbool voor jouw eigen karaktereigenschappen. Probeer te ontdekken wat de voornaamste eigenschap is van deze persoon. God kan zich ook in je droom laten zien als een persoon of als een voorwerp. Nadat Hij in een droom een verbond met Abram had gesloten, liet Hij zich zien als een rokende oven en vurige fakkel. 

c) Dieren kunnen emoties, kwaliteiten of krachten buiten jezelf vertegenwoordigen. Houd in gedachten dat symbolen heel verschillende betekenissen kunnen hebben. In de Bijbel is een leeuw bijvoorbeeld een symbool van Jezus (de leeuw van Juda), maar ook van de duivel (die rondgaat als een brullende leeuw om mensen te verslinden). Welk dier kwam er in jouw droom voor? Waar associeer je dit dier mee? Welke emotie, kwaliteit of kracht vertegenwoordigt dit dier voor jou?

d) Getallen in dromen kun je over het algemeen letterlijk opvatten, al kunnen ze verbonden zijn met een symbool. Toen Jozef droomde over elf sterren, had het getal een letterlijke betekenis, maar de sterren stonden symbool voor zijn broers. In Farao’s droom waren de zeven koeien zeven jaren.

5. Een droom gaat over het algemeen over de beslommeringen van je hart op dat moment. Paulus vroeg zich af wat de volgende bestemming op zijn zendingsreis moest worden en hij droomde van een Macedoniër die naar hem zwaaide dat hij moest komen (Handelingen 16:6-10). Wat hield jou bezig in de dagen voor jouw droom? Als je nu kijkt naar de activiteiten, emoties en symbolen in je droom en je legt deze naast wat jou de afgelopen dagen bezighield, welke overeenkomsten zie je dan? Welke behoeften zitten er achter de sleutelemotie? Wat denk je dat deze droom betekent?

6. Tot slot is het belangrijk om te ontdekken tot welke actie de droom je oproept (Psalm 16:7-8). God sprak tot Abimelek dat hij Sara moest teruggeven aan Abraham. Toen Abimelek wakker werd, deed hij wat God hem vroeg (Genesis 20:1-18). Waartoe denk je dat deze droom jou oproept? Is het bijvoorbeeld een oproep om eerlijk te zijn over wat je écht denkt, voelt of wilt in een bepaalde situatie? Wil God iets tegen je zeggen? Wat ga je hiermee doen? 

Benieuwd naar alle Bijbelse verhalen waarin dromen een rol spelen? Kijk op www.eo.nl/dromenindeBijbel

Ronald geeft ook workshops over dromen. Wil je meer weten? Neem dan contact met hem op via www.transformatio.nl

Tekst dromendagboek: Ronald en Maresca van der Molen
Algemene tekst: Inge-Mirjam Bosveld

--:--