Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Joe Biden: de tweede katholieke president van de VS

‘Juist hij kan Amerikaanse christenen verzoenen, ook de conservatieven’

Tot nu toe was John F. Kennedy de enige katholieke president van de VS. Maar met de democraat Joe Biden krijgen de Amerikanen deze week opnieuw een rooms-katholieke roerganger. Hij maakt er geen geheim van dat hij katholiek is én dat zijn christelijke geloofsovertuiging steun gaf toen persoonlijke tragedies hem hard troffen.

Deel:

Om met dat laatste te beginnen: de rozenkrans die Joe Biden altijd bij zich draagt, is het exemplaar van zijn in 2015 aan kanker overleden zoon, Beau.

Auto-ongeluk

Zijn geloof hielp Biden, die de 46e Amerikaanse president wordt, naar eigen zeggen met immens verdriet in zijn leven om te gaan. In de winter van 1972 verloor hij zijn eerste vrouw Neilia en zijn 1-jarige dochtertje Naomi bij een auto-ongeluk.

De zondagse mis

Als het even mogelijk is, schrijft dagblad Trouw, bezoekt Biden de zondagse mis in de St. Joseph’s Church in Greenville, een stad in zijn thuisstaat Delaware. ­Ook op election day bezocht hij de mis.
Joe Biden en zijn huidige vrouw (Jill) komen volgens de krant altijd iets te laat en gaan voor het einde van de viering weer weg, iets wat wel meer katholieken doen. Overigens heeft hij in 2016 ook al eens paus Franciscus ontmoet, in het kader van de strijd tegen kanker:

(Tekst loopt door onder de video)

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Joe Biden: ‘Een theologische katholiek’

Zelf schreef Joe Biden in 2007 in zijn boek Promises to Keep: On Life in Politics, dat hij “net zoveel een culturele katholiek was, als een theologische katholiek. Mijn gedachten over het individu, over familie, over gemeenschap, over de wereld als geheel – ik ontleen ze rechtstreeks aan mijn geloof. Het gaat niet zozeer om de Bijbel, de zaligsprekingen, de Tien Geboden, de sacramenten of de gebeden die ik leerde. Het gaat om de cultuur.”
Tijdens zijn overwinningstoespraak citeerde hij uit Prediker 3: “The Bible tells us that to everything there is a season – a time to build, a time to reap, a time to sow. And a time to heal. This is the time to heal in America.”

'Mijn geloof zal een anker blijven'

In het najaar van 2020 schreef Joe Biden dit in een artikel voor Christian Post: “Mijn katholieke geloof heeft een belangrijke waarheid in me ‘gestampt’ – dat iedere persoon op aarde gelijke rechten en waardigheid heeft, omdat we allemaal geliefde kinderen van God zijn.” Hij beloofde dat zijn christelijke principes “alles wat ik zal doen zullen blijven vormen. Mijn geloof zal een anker voor me blijven, zoals het dat mijn hele leven was.”

Pro-life

Boek Joe Biden Promises to Keep

Ook in de meest recente presidentsverkiezingen ging het, zoals te verwachten was, vaak – en verhit – over abortus.
Donald Trump laat keer op keer duidelijk blijken dat hij pro-life is – wat voor veel christenen een belangrijke reden was om op hem te stemmen.
Biden neemt, ook al is hij belijdend katholiek, een ander standpunt in en wordt daar hard op afgerekend in sommige christelijke kringen (“He is against God and he will hurt the Bible,” waarschuwde Trump).

Persoonlijk gelooft Joe Biden dat het leven bij de conceptie begint, maar hij erkent dat anderen die visie niet delen en hij wil zijn opvatting niet opdringen, stelt een ‘Biden-profielschets’ op de site van de Katholieke Universiteit Leuven. Om die reden steunt hij, in tegenstelling tot Trump, het wettelijk recht op abortus in de Verenigde Staten.

Dat zijn net zo goed pro-life zaken

‘Juist omdat zij pro-life zijn’

Opvallend was dat een groep bekende pro life evangelicals in de VS, onder wie auteur Richard Foster en Jerushah Duford (kleindochter van Billy Graham), in aanloop naar de presidentsverkiezingen aankondigde tóch op Biden te gaan stemmen.
Publicist, spreker en theoloog prof. Willem Ouweneel schrijft op zijn website dat zij dit deden “juist omdat zij pro-life zijn”.

‘Méér dan abortus en euthanasie’

Sticker 'Christians for Biden'

Willem Ouweneel legt uit: “Denk aan de armen (door Trump budgettair compleet verwaarloosd), de medische zorg (Obamacare, die er vooral voor de zwakken was, is door Trump afgebroken), racisme (Trump weigert racistische groepen echt te veroordelen) en klimaatverandering (door Trump stelselmatig gebagatelliseerd en zelfs verergerd). Dat zijn net zo goed pro-life zaken. Het gaat bij ‘het leven’ om heel wat méér dan abortus en euthanasie.”

Bijbelse ethiek

Zij geloven, schrijven ze in hun verklaring, dat de standpunten van Joe Biden “meer in overeenstemming zijn met de Bijbelse ethiek dan die van Donald Trump. Terwijl wij ons blijven inzetten voor verandering in wetgeving rondom abortus, dringen we bij evangelicals erop aan op Joe Biden te stemmen bij de presidentsverkiezingen.”

‘Vooral het verrijzenisgeloof’

Joe Biden portret Wikimedia

Joe Biden spreekt regelmatig expliciet over zijn katholiek geloof. Maar ook als hij dat niet doet, kun je – aldus het eerder aangehaalde artikel op de site van de KU Leuven – merken dat dit geloof hem inspireert: “Hij gebruikt beelden die verwijzen naar zijn geloof (-). Vooral het verrijzenisgeloof, toch de kern van het christendom, is bij hem heel sterk aanwezig, wat direct te maken heeft met de vele tragische gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven. Hij haalt uit het geloof kracht en steun in moeilijke momenten van het leven, hij is er ook van overtuigd dat dit geloof een natie uit een crisis kan helpen. Het geloof van Joe Biden is in ieder geval van een totaal andere orde dan wat we bij Donald Trump te zien kregen.”

Bidens geloof is van een totaal andere orde dan wat we bij Trump te zien kregen

‘Echt geloof en serieuze naastenliefde’

“Trump is ook als christen een opportunist,” analyseerde Herman Veenhof op 11 januari in het Nederlands Dagblad. “Bijbelkennis, maar vooral dienend denken zijn hem vreemd. Juist Joe Biden, die misschien linksig is en niet altijd heldhaftig, maar zijn hele leven blijk gaf van echt geloof en serieuze naastenliefde, kan Amerikaanse christenen verzoenen, ook de conservatieven onder hen. Na Trump liggen vele wonden open, maar land en volk verkeren niet in een hopeloze situatie. De rechtsstaat Amerika staat overeind en de nieuwe president kan zijn volk voorgaan op de weg naar echte normen en waarden.”

Beeld: Pixabay, Wikimedia

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--