Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Blijf op koers

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Goedemorgen en van harte welkom bij Lazarus Staat Op, ofwel de PopUpGedachte. Een overweging om de nieuwe dag mee te beginnen, een klein moment van stilte, van besef, juist nu alles anders en nieuw is blijft de oude inspiratie ons vragen om te blijven bij wat goed is en zuiver, op verrassende oude en nieuwe manieren. Vandaag met de titel:

Blijf op koers – PopUpGedachte woendsag 18 maart 2020

De lucht licht op, de vogels fluiten, er gaan geruchten dat het water in de grachten van Venetië nog nooit zo schoon is geweest, dat dolfijnen dichter bij kusten komen, er lopen geen strepen door de lucht van vliegtuigen, het is stil, het is anders, het is woensdagochtend 18 maart in het jaar 2020.

Elke dag is nieuw deze dagen. Volkomen nieuw. We hebben dit nog niet meegemaakt en delen met stomme verbazing elke dag nieuwe feiten. Nog niet in kaart gebracht gebied, dat varen we binnen met elkaar en we houden zo goed mogelijk koers. Er gaat een kaartje rond waarop staat naar welke landen wordt afgeraden om te reizen. Momenteel allemaal. Er zitten mensen vast in hotelkamers, er zijn mensen die hun hotelkamer niet meer kunnen betalen en op straat staan. Er wordt geklapt vanaf balkons in een heel land. In andere landen wordt Bella Ciao gezongen, meerstemmig met muziekinstrumenten. Verschil moet er zijn. En zal er blijven, zullen we maar zeggen.

Eén ding verandert niet. Zou niet moeten veranderen. Daarvoor waarschuwt de profeet én doet een oproep. Met een intensiteit die ons zou moeten raken en al onze overheden, juist nu. Recht uit de Thora, het kloppend hart van de identiteit van het Joodse volk, de ziel van de man uit Nazareth, geschreven als met de vinger van de Eeuwige zelf. Dit zegt Mozes:

Ik heb u nu de voorschriften en bepalingen geleerd, zoals de Heer uw God mij had opgedragen. Handel ernaar in het land, dat gij in bezit gaat nemen en breng ze stipt ten uitvoer, want daaruit zal voor de volken uw wijsheid en uw inzicht blijken. Als zij al deze voorschriften horen, zullen ze zeggen: Dat machtige volk is wijs en verstandig. Is er soms een andere grote natie, aan wie hun goden zo nabij zijn als de Heer onze God ons nabij is, zo vaak wij Hem aanroepen? Of is er een andere grote natie, die zulke volmaakte voorschriften en bepalingen heeft als de wet, die ik u heden geef? Wees dus op uw hoede en zorg er voor, dat gij niet vergeet wat gij met eigen ogen gezien hebt. Laat dat uw leven lang niet uit uw gedachten gaan en geef het door aan uw kinderen en kleinkinderen.”

Er zijn grootse rechtvaardige lessen geleerd aan dat Joodse volk. Jezus van Nazareth bezweert zijn volgelingen dat nog eerder de hemel en aarde totaal in het niet oplossen, dan ook maar een van de ideeën voor de mens uit deze voorschriften vergaat. De zuivere omgang met de ander, de vreemdeling, het land, de toekomst, de kinderen, de arme, de wees, de weduwe. Ze zijn in het DNA van de wereld gebeiteld en kunnen nooit straffeloos worden geschonden. Leer met goddelijke bewondering de mensenrechten eren en respecteren, het vluchtelingenverdrag en de zorgplicht, de democratische rechtsstaat. Niet dat ze volmaakt zijn, niet dat ze uit de hemel zijn komen vallen – maar er lopen belangrijke lijnen naar de menswaardigheid, rechtvaardigheid en goedheid zoals ze ooit gegeven zijn aan dat Joodse volk toen.

En in totaal veranderende tijden moet er iets heilig zijn. De zorg voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. In totaal veranderende tijden moet er een terugblik zijn waar we die zorg mogelijk hebben verwaarloosd, de zorg voor de vreemdeling en de aarde en de wees en de weduwe. Als de zeeën vervuilden, de ijskappen smolten, de economische ongelijkheid groeide en de vreemdeling opgesloten werd in mensonwaardige omstandigheden – dan kon dat niet zonder gevolgen blijven.

Is dit het gevolg? Niemand die het weet. Toeval kan ook altijd nog bestaan. De vraag is in deze tekst ook niet om de wegen van de Eeuwige te doorgronden, maar om de leefregels van de Eeuwige na te leven.

En als dan per direct alle kampen op de Griekse eilanden nagenoeg volkomen van de buitenwereld worden afgesneden – dat was het nieuws gisteren. Wat staat ons dan te wachten?  En hoe zorgen we voor elkaar als de economie die alles moest oplossen, stagneert?

Mozes stuurt ons terug naar onze basiswaarden en zegt ons ernaar te leven want daarin zit een wijsheid verborgen die groter is dan wat voor moment in de tijd dan ook.

Tot zover de popupgedachte vanochtend. Een hele goede woensdag gewenst. En zegen – en alle goeds.

(PS. Laatste dag op rikko.nl – ongelofelijk dankbaar voor wat daar is gebeurd de afgelopen weken)

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--