Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waardeert elkaar, gij Nederlanders!

Lesje complimenten geven

Weet jij de nummer 1 reden waarom relaties stuklopen, werknemers ontslag nemen en vrijwilligers afhaken? Gebrek aan waardering, is het antwoord. Reden genoeg voor Hans Poortvliet om voor de negentiende keer de Nationale Complimentendag te organiseren.

Deel:

Het schijnt in onze volksaard te zitten; wij Nederlanders zijn goed in het aanwijzen van wat er fout is, maar niet zo bedreven in zeggen wat er wèl goed is. 'Jammer!', volgens Hans Poortvliet, 'want juist in deze uitdagende tijden kunnen we wel wat extra positivisme gebruiken'.

Geheugensteuntje.
Maar Poortvliet is níet gaan klagen; integendeel, hij organiseert de Nationale Complimentendag. Zijn we zo hardleers, dat we dit jaar al de negentiende dag meemaken? Poortvliet: 'Helaas uiten we kritiek het hele jaar door meestal moeiteloos, maar hebben we nogal eens moeite met het tonen van waardering voor de dingen die wél goed gaan. Als we ze al zien! Want daar begint het natuurlijk mee. Zie de Nationale Complimentendag dan ook maar als een geheugensteuntje om daar eens wat vaker bij stil te staan en mensen jouw waardering te tonen.'

Positieve woorden
William James, een Amerikaanse psycholoog, heeft gezegd: De diepst menselijke behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden. Waardering en oprechte aandacht, twee ‘zaken’ die niet te koop zijn, maar de mens wel het diepst raken. IJs smelt, muren vallen om, donkere wolken klaren op, verdorde plantjes bloeien op. Natuurlijk gebeurt dit niet allemaal al na één dag ‘extra aandacht’, maar volgens Poortvliet kan het geen kwaad om eens een dag wat langer bewust stil te staan bij de  impact van positieve woorden uitspreken naar een ander.

Bijbel
Poortvliet is overigens niet de eerste die aandacht vraagt voor het geven van complimenten. De Bijbel staat vol met oproepen om 'je tong' op een opbouwende manier te gebruiken, zie bijvoorbeeld:

-De juiste woorden op de juiste tijd – Hoe voortreffelijk is dat. | Spreuken 15:23
-Woorden hebben macht over leven en dood. | Spreuken 18:21
-Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. |Spreuken 15:4
-Laat geen vuile taal over uw lippen komen, alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. // Efeziërs 4:29
-Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. | Filippenzen 4:8
-Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. | 1 Korintiërs 14:3

Drie mensen
Poortvliet verzoekt iedere Nederlander ook dit jaar weer om op vandaag, maandag 1 maart 2021, aan minimaal drie mensen in je omgeving een oprecht en welgemeend compliment te geven. "Zo creëren we met elkaar de meest positieve dag van het jaar! Gratis en voor niets, want het uitspreken van een mooi compliment kost niets, het effect ervan is echter onbetaalbaar."

Ben je nog wat sceptisch, of heb je geen idee hoe je een compliment moet geven? Er is gezorgd voor inspiratie en een mooie handleiding met zes tips om complimenten te geven. En onthoud: woorden vervangen door een cadeau is dus geen optie.

Compliment ontvangen
Ai... ben je aan het eind van deze dag een volleerd complimentengever, blijkt het ineens een vak apart te zijn om complimenten te ontvangen. Gaan we het compliment afzwakken, of wegwuiven, of verklaren. Niet doen!  'Haal het goed bedoelde compliment van een ander niet onderuit', zegt Poortvliet, 'Gewoon oprecht 'dank je wel!' zeggen. Niets meer en niets minder!'

 

--:--