Aardbeving in Syrië - geef voor noodhulp!

Aardbeving in Syrië - geef voor noodhulp!

Maak het verschil

Syrië en Turkije zijn getroffen door zware aardbevingen. Hierbij zijn duizenden doden en gewonden gevallen. Onmiddellijke hulp is nodig. Help door hieronder te geven of via: NL88 INGB 0000 300 300, t.n.v. Metterdaad o.v.v. ‘Aardbeving’.