Ga naar submenu Ga naar zoekveld

10 x raak: verrassende citaten van C.S. Lewis

'God strooit wonderen niet zomaar als een peperbus over de natuur uit'

“Ik weet zeker dat sommige mensen zijn geboren om te schrijven, zoals bomen geboren zijn om blad te dragen,” schreef de wereldberoemde letterkundige, auteur en christelijke geloofsverdediger C.S. Lewis (1898-1963) ooit. Uitgeverij Kok bracht recent een nieuwe bureaukalender van de bedenker van 'Narnia' op de markt, met voor elke dag van het jaar een kort citaat van zijn hand. We selecteerden er tien.

Deel:

1. Wonderen

“God strooit wonderen niet zomaar als een peperbus over de natuur uit. Ze komen bij grote gelegenheden; men vindt ze op de grote knooppunten der geschiedenis – niet van de politieke of sociale geschiedenis, maar van de geestelijke geschiedenis, die voor mensen niet volledig kenbaar is.”

2. Denkbeelden van God

“Ieder denkbeeld dat wij ons vormen van God moet Hij genadig verbrijzelen. Het meest gezegende resultaat van een gebed zou zijn dat je opstaat met de gedachte: ‘Maar dát had ik nooit geweten, ik had nooit durven denken dat…’ Het was een dergelijk moment, denk ik, waarop Thomas van Aquino over heel zijn theologie zei: ‘Het doet me denken aan stro.’"

3. Heelal zonder betekenis?

“Als het heelal geen betekenis heeft, dan zouden wij er nooit achter zijn gekomen dat het geen betekenis heeft, net zoals wij in een heelal zonder licht, dus zonder wezens met ogen, nooit te weten waren gekomen dat het donker was.”

4. Slechte gebeden

“Ik denk wel eens dat wat in onze ogen de slechtste gebeden zijn, in Gods ogen misschien wel juist de beste zijn. Ik bedoel de gebeden die het minst door vrome gevoelens worden gesteund en het meest met tegenzin te kampen hebben. Want deze komen misschien, omdat ze haast louter wil zijn, van een niveau dat dieper ligt dan gevoel.”

5. Gods liefde ‘voelen’

“Het is een grote vreugde om Gods liefde te kunnen ‘voelen’ als een realiteit, we moeten er dank voor zeggen en er gebruik van maken. Maar je moet erop voorbereid zijn dat het gevoel weer wegtrekt. (-) Waar het op aankomt, is te blijven geloven, ook wanneer het gevoel afwezig is. En deze periodes doen evenveel voor een mens als die waarin het gevoel aanwezig is.”

Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan

6. Geloof

“Ik geloof in het christendom zoals ik geloof dat de zon is opgegaan: niet alleen omdat ik de zon zie, maar omdat ik daardoor al het andere zie.”

7. Hemel

“Ik geloof eerlijk gezegd dat een ieder die de Hemel bereikt, ontdekken zal dat wat hij achtergelaten heeft – al is het zijn uitgerukte rechteroog (Matteüs 5:29, red.) – eigenlijk niets was, dat de kern van hetgeen waar hij ook in zijn meest verdorven verlangens werkelijk naar op zoek was hem daar, boven verwachting, zal opwachten in die andere wereld.”

8. Wat is de hel?

“De hel is een bewustzijnstoestand – dat heb je zeer juist gezegd. En iedere aan zichzelf overgelaten bewustzijnstoestand, iedere opsluiting van het schepsel in de kerker van zijn eigen bewustzijn, is uiteindelijk de hel. Maar de hemel is geen bewustzijnstoestand. De hemel is de werkelijkheid zelf. Al wat ten volle werkelijkheid is, is hemels.”

9. Goede werken of geloof?

“Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.”

10. Opstanding

“Als onze natuurlijke ervaring (via zintuigen, emoties, verbeeldingskracht) in het herrezen leven verdwijnt, dan verdwijnt zij… niet als een kaarsvlam die uitgeblazen wordt, maar als een kaarsvlam die onzichtbaar wordt doordat iemand de gordijnen opendoet… en het licht van de volle zon binnenlaat.”

N.a.v. Een reflectie voor elke dag (bureaukalender), C.S. Lewis, uitgeverij Kok, 2017, 372 blz., € 14,99

C-S-Lewis-bureaukalender

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--