Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 dagen onderweg naar Pasen | DAG 1-4

Dagelijks inspirerende gebedsmeditaties

Woensdag begint de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd om je voor te bereiden op het Paasfeest. Na het succes van de digitale adventsretraite, lanceren de jezuïeten een digitale 40- dagenretraite: “Eeuwig duurt zijn trouw”.

Deel:
40dagentijd_afbeelding1

In de nieuwe 40-dagenretraite krijgen deelnemers elke dag een email met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe je kunt bidden.

De meditaties zijn een hulpmiddel om dagelijks tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, of wachtend op de tram. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als je zelf wil.

Hieronder vind je een preview van de meditaties voor komende dagen. 

Dag 1 | 

40dagentijd_afbeelding1

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.
Openbaringen 3:20

Jezus dringt zich niet op, als we niet openen, komt Hij niet binnen. Maar als we wel open doen, wil Hij graag samen eten.

  • Wat belet mij om op deze uitnodiging in te gaan?

Dag 2 |  

Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de Heer, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven.
Deuteronomium 30:19 

Het is een plechtige oproep van Gods kant. God wil dat ons leven veel  vrucht draagt en Jezus zegt dat Hij gekomen is om ons het leven te geven in al zijn volheid.

  •  Hoe kan mijn leven meer op God afgestemd worden?

Dag 3 |  

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik  zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Jeremia 29:11

God wil het goede voor ieder van ons.

  • Durf ik me aan God toe te vertrouwen?

Dag 4 |  

Jezus antwoordde:  “Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel;  Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.”
Lucas 5:32

Jezus is op zoek naar mensen die hulp en vergeving nodig hebben.

  • Waarin ervaar ik soms het verlangen naar een nieuw, een ander leven?

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Foto © Christianne Chin A Paw

--:--