Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 dagen onderweg naar Pasen | DAG 11-16

Dagelijks inspirerende gebedsmeditaties

We leven in de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd om je voor te bereiden op het Paasfeest. Meditaties zijn een hulpmiddel om dagelijks tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, of wachtend op de tram. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als je zelf wilt.

Deel:
40dagentijd_afbeelding3

In de 40-dagenretraite “Eeuwig duurt zijn trouw” van de jezuïeten, krijg je als deelnemer elke dag een email met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe je kunt bidden.

Hieronder vind je een preview van de meditaties voor komende dagen.

Dag 11 | 

“Heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart.”
Spreuken 4:20-23

Als God een hart voor ons heeft, dan is het belangrijk, dat mijn hart daarvoor open staat.

  •  Weet ik zelf eigenlijk waarvoor mijn hart gesloten is?

Dag 12 | 

“Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding.”
Jesaja 12:3

Gods hart is als een reuze bron van levend water.

  • Welke ervaringen heb ik opgedaan met die bron van levend water?

Dag 13 | 

“Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”, zo zegt de Schrift.’ Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.”
Johannes 7:37-39

Ik stel me voor hoe ik in de menigte sta en opschrik van die luide roep van Jezus.

  • Wat doet dat met mij?

Dag 14 | 

“Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar  van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.”
Johannes 10:11-15

Jezus geeft zijn leven voor ons.

  •  Wat betekent dat voor mij persoonlijk?

Dag 15 | 

“Ach Efraïm, hoe zou Ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou Ik je kunnen uitleveren, Israël?Zou Ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word Ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben Ik, en geen mens, Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig.”
Hosea 11:8-9

God heeft een hart!

  •  Wat heb ik God nu te zeggen?

Dag 16 | 

“Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun uw trouw. Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee. U bewijst Jakob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals U gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer.”Micha 7:18-20

Gods trouw en goedheid zijn hartverwarmend. Ze zijn ook verrassend. Ze overtreffen onze voorstellingen.

  • Heb ik onder mensen wel eens iets meegemaakt, dat hier enigszins op lijkt? 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Foto © Christianne Chin A Paw

--:--