Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 dagen onderweg naar Pasen | DAG 17-22

Dagelijks inspirerende gebedsmeditaties

We leven in de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd om je voor te bereiden op het Paasfeest. Meditaties zijn een hulpmiddel om dagelijks tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, of wachtend op de tram. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als je zelf wilt.

Deel:
40dagentijd_afbeelding4

In de 40-dagenretraite “Eeuwig duurt zijn trouw” van de jezuïeten, krijg je als deelnemer elke dag een email met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe je kunt bidden.

Hieronder vind je een preview van de meditaties voor komende dagen.

Dag 17 |

Sion zegt: ‘De Heer heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen.’Jesaja 49:14-16

Hoe gemakkelijk bekruipt ons het gevoel, dat we aan ons lot zijn overgelaten, dat we helemaal alleen zijn in wat ons overkomt, dat er niemand is die met ons meeleeft?

  •  Durf jij te geloven wat er in Jesaja staat?

Dag 18 | 

Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’ Hij zei tegen hen: ‘En wie ben Ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘De door God gezonden Messias.’
Lucas 9:18-20

Hij stelt de vraag die voor Hem van levensbelang is: Wie ben Ik voor jullie?

  •  Een vraag die aan ieder van ons persoonlijk gesteld wordt: Wie ben Ik voor jou?

Dag 19 | 

De heer kreeg medelijden met de dienaar, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: ‘Betaal me alles wat je me schuldig bent!’ Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: ‘Heb geduld met mij, ik zal je betalen. ’Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben betaald. Toen werd de heer zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald.
Matteüs 18:27-30.34

God is als de heer die barmhartig is, zich door medelijden laat bewegen, kwijt scheldt en vergeeft.

  •  Zijn er mensen die mij iets schuldig zijn? Hoe ga ik daarmee om?

Dag 20 | 

Heel de wereld is voor U als een stofje op een weegschaal, als een dauwdruppel die ’s ochtends op de aarde valt. Omdat U alles kunt, ontfermt U zich over iedereen; U ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar U terugkeren. Alles wat er is hebt U lief, niets van wat U gemaakt hebt is U te min; U zou het niet eens gemaakt hebben als U er een afkeer van had. Hoe zou iets tegen uw wil kunnen blijven bestaan? Hoe zou iets kunnen voortbestaan als U het niet in het leven had geroepen? U, Heer hebt het leven lief en U spaart alles.
Wijsheid 11:22-26 

Ik mag er zijn, omdat Hij mij gewild heeft. Mij liefheeft.

  • Wat doet het mij, als ik me dat realiseer? Kan ik het bevatten?

Dag 21 | 

Petrus zei: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen.
Matteüs 14:28-32

Geloven  heeft iets van over water lopen. Je moet ervoor uit je boot stappen.

  • Wat is mijn ‘boot’, mijn zekerheid? Heb ik die wel eens losgelaten?

Dag 22 | 

Jezus bad: ‘Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’
Johannes 17:25-26 

Jezus heeft ons bekend gemaakt met de Vader.

  • Blijven kijken en luisteren naar Jezus is de weg naar God. Is hij dat voor mij?

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Foto © Christianne Chin A Paw

--:--