Ga naar submenu Ga naar zoekveld

40 dagen onderweg naar Pasen | DAG 5-10

Dagelijks inspirerende gebedsmeditaties

We leven in de 40-dagentijd, ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd om je voor te bereiden op het Paasfeest. Meditaties zijn een hulpmiddel om dagelijks tijd uit te trekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, of wachtend op de tram. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als je zelf wilt.

Deel:
40dagentijd_afbeelding2

In de 40-dagenretraite   “Eeuwig duurt zijn trouw” van de jezuïeten, krijg je als deelnemer elke dag een email met gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe je kunt bidden.

Hieronder vind je een preview van de meditaties voor komende dagen.

Dag 5 |  

Mozes zei: ‘Als U mij goed gezind zijt Heer, trekt U dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ De Heer antwoordde: ‘Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal Ik zulke wonderlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn, en het hele volk dat bij jou is, zal zien welke ontzagwekkende dingen Ik, de Heer, voor jou zal doen.
Exodus 34: 9-10

Als God werkelijk  met ons verbonden is, trekt Hij met ons mee, overal.

  • Hoe is het voor mij dat  God een tochtgenoot is, welke wegen ik ook ga?

Dag 6 |  

Israël, bedenk dat de Heer, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, dat u de weg volgt die Hij U wijst, dat U Hem liefhebt, Hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die Ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
Deuteronomium 10:12-13

Een verbond is wederzijds, komt van twee kanten.

  • Waar ben ik met mijn hart in dit verbond?

Dag 7 |  

Op de dag waarop de tabernakel met de verbondstekst was opgebouwd, werd hij overdekt door een wolk. Die avond was de wolk als een lichtend vuur boven de tabernakel te zien, en dat bleef zo tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend: de wolk overdekte de tabernakel en was ’s nachts te zien als een vuur. Telkens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder, en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. Op bevel van de Heer trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de Heer sloegen ze hun kamp op. Zolang de wolk op de tabernakel rustte, bleven ze op de plaats waar ze waren.
Numeri 9:15-18

Je houden aan het verbond betekent: jouw weg laten bepalen door zijn Nabijheid.

  •  Is dit voor mij een realiteit: leven in Gods nabijheid?

Dag 8 |  26 februari

Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe: ’Luister Israël, naar de wetten en de regels die Ik u vandaag bekendmaak. Maak ze u eigen en leef ze strikt na. De Heer, onze God, heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft Hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn.’
Deuteronomium 5:1-3

Het verbond met God is blijvend.

  • Sta ik open voor wat op mij toekomt?

Dag 9 |  

Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.
Matteüs 7:24-27

Een van de Bijbelse beelden voor God is dat van de rots. Niet vanwege zijn hardheid, maar omdat Hij trouw is.

  • Hoe krijg ik grond onder de voeten?

Dag 10 |  

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen groter liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.
Johannes 15:9-12

Jezus was de mens die het meest van ons allen verbonden was met God.

  • Hoe heeft Jezus voor mij het verbond met God ‘anders’ gemaakt?

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit.

Foto © Christianne Chin A Paw

--:--