Ga naar submenu Ga naar zoekveld

5 bijbelteksten die je huwelijk versterken

Bijbel spreekt veel over liefde en trouw

In de Bijbel zijn veel teksten te vinden over trouw en relaties. Veel van deze teksten zijn van toepassing op het huwelijk. Ter inspiratie hebben we hieronder vijf bijbelteksten genoemd die je huwelijk versterken.

Deel:

1. "Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden." (1 Petrus 4:8)

Een belangrijk vers voor het huwelijk, omdat het huwelijk een twee zondaars samenbrengt. Niemand is volmaakt binnen een huwelijk. Je man of je vrouw kan iets verkeerd doen, je teleurstellen of je pijn doen. Het is belangrijk dat Gods definitie van liefde en liefhebben al deze zonden kan bedekken. Dit vers laat de echte kracht van liefde zien! 

2. "En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." (Prediker 4:12)

Het is makkelijk om te erkennen dat twee samen sterker zijn dan één. Maar twee mensen verenigd met de kracht van God zijn nog sterker! De drie strengen staan voor de man, de vrouw en God. Deze drie vormen een sterke relatie die niet gemakkelijk verbroken kan worden.

Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde
Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde

3. "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft." (Efeze 4:2-3)

Bescheidenheid en geduld zorgen voor minder confrontatie en ruzie binnen een huwelijk. Dit vers laat ons zien dat we rustig moeten blijven en moeten handelen zoals Jezus dat deed.  

4. "Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11)

Deze tekst vult je hart met hoop en geloof. We weten niet altijd wat Gods plannen zijn voor onze toekomst, maar we kunnen wel vertrouwen dat Hij ons elke dag kracht wil geven!

HUWELIJK

5. "Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden." (Marcus 10:9)

Als je net getrouwd bent, is een scheiding wel het laatste waar je aan denkt. Maar als de jaren verstrijken, zullen er veel bedreigingen op je huwelijk afkomen. In dat geval is deze tekst alles wat je nodig hebt. Jullie zijn samen door God verbonden en daar kan niets tussenkomen. 

6. "De liefde is geduldig en vol goedheid." (1 Korintiërs 13:4-8 en 13)

Deze Bijbeltekst uit Korintiërs is veel te mooi om slechts een gedeelte uit te markeren, dus hier staat hij nog eens helemaal. Stel je eens voor dat je elkaar zo kunt liefhebben!

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. (...) Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Bron: ChristianPost

--:--