Ga naar submenu Ga naar zoekveld

9 bijzondere Bijbelteksten

Wat staat er in hoofdstuk 3 vers 16?

Veel mensen weten wat er in Johannes 3:16 staat en kunnen dit Bijbelvers spontaan citeren. In meer Bijbelboeken staat in vers 16 van het 3e hoofdstuk een inspirerende tekst. Wij hebben 9 bijzondere Bijbelteksten op een rijtje gezet.

Deel:

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Korinthiërs 3:16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Efeziërs 3:16

Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest

Kolossenzen 3:16

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

2 Tessalonicenzen

Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

1 Timotheüs 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof:
Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
in het gelijk gesteld door de Geest,
is verschenen aan de engelen,
verkondigd onder de volken,
vond geloof in de wereld,
is opgenomen in majesteit.

2 Timoteüs 3:16

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven

1 Petrus 3:16

Doe dat (verantwoording afleggen) dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster.

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

--:--