Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Deze Bijbelteksten inspireren om te dienen in liefde

'Dien elkaar in liefde'

Jezus leefde Zijn leven dienend en met een enorme liefde voor jou. God geeft je de opdracht om te dienen. Hij belooft je daarbij te helpen en je kracht te geven als je het moeilijk hebt. Hier zijn tien hoopvolle Bijbelteksten over dienen.

Deel:

‘Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.’ Matteüs 18:4

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ Marcus 10:45

‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’ Romeinen 12:10

‘Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.’ 1 Korintiërs 15:58

‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.’ Psalm 23:8

‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.’ Galaten 5:13

‘Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.’ Hebreeën 6:10

‘Want wie zich onder jullie als een mindere opstelt, die is groot.’ Lucas 9:48b

‘Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.’ 1 Korintiërs 3:9

‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ Mattheüs 11:29

Iemand een hart onder de riem steken? Download nu gratis bedankkaartjes!

--:--