Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Advent | Kerstfeest : 25 december

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Donderdag 25 december: kerstfeest.

Deel:

De engel zei tegen hen: “Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de
Messias, de Heer.”

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen
voor onze Redder.

Zingen

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.

Psalm 13:1-3
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten : hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen : en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.

Eerste lezing: 2 kronieken 24: 17-22
Tweede lezing: Lucas 11: 37-52

Stilte

Vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer.

Paus Johannes Paulus II zei op het kerstfeest in 1995:
Kerstmis is het feest van vrede, want de ware vrede daalt
voor ons uit de hemel neer en over geheel de aarde doen de
hemelen zachtheid regenen. De engelen zingen in Bethlehem:
“Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder
de mensen, in wie Hij welbehagen heeft”. Hoe zou men
in deze tijd, die uitnodigt tot vreugde, niet met droefheid
denken aan al degenen die helaas op zoveel plaatsen in de
wereld verwikkeld zijn in ongehoorde tragedies? Wanneer
zullen zij echt Kerstmis kunnen vieren? Wanneer zal de
mensheid Kerstmis kunnen vieren in een volledig verzoende
wereld? Bepaalde bemoedigende tekenen sporen
ons gelukkig aan om onvermoeibaar verder te gaan met
het zoeken van vrede.

Bid voor de kerk

In ons leven van alledag is zoveel ontevredenheid. Onvrede
over onszelf, over onze vrienden, onze opvoeders, onze
collega’s, onze buren. Maar U wijst ons met uw manier
van leven elke keer weer de weg van vrede. In U is geen
onvrede. Help ons gericht te blijven op uw wegen en leer
ons zo vredestichters te zijn.

Onze Vader

Hij is in je om je te reinigen,
boven je om je op te tillen,
onder je om je te dragen,
voor je om je te leiden,
achter je om je in bedwang te houden,
rondom je om je te beschermen.

--:--