Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Alle informatie uit aflevering 2 - Kaïn en Abel

Achtergrondinformatie thema 'Kaïn en Abel'

11 februari 2021 · Leestijd 10 min

In deze tweede aflevering duiken Ad Nieuwdorp, Alain Verheij, Allard Amelink en Marjoleine de Vos) in een verhaal dat kort volgt op de zondeval. We hebben al God en de mens als tweetal gehad; daarna kregen we man en vrouw als tweetal; vervolgens de mens en de natuur. En nu is het tijd voor de mens en de medemens.

Het verhaal

Genesis 4
[1] De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ [2] Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. [3] Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. [4] Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer op, [5] maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. [6] De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? [7] Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ [8] Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. [9] Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Kaïn. ‘Ben ik mijn broers hoeder?’ [10] ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. [11] Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. [12] Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’ [13] Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. [14] U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ [15] Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. [16] Toen ging Kaïn bij de HEER vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden.

Cain and Abel uit de Genesis Suite van Darius Milhaud, 1945
De Frans-joodse componist Darius Milhaud maakte in na de Tweede Wereldoorlog de Genesis Suite, een werk voor vertellen, koor en orkest. Milhaud componeerde het stuk over Kain en Abel, o.m. Arnold Schoenberg en Igor Stravinsky namen andere verhalen uit het begin van Genesis voor hun rekening.

In het werk van Milhaud klinkt integraal het verhaal van Kain en Abel uit de King James-vertaling. Anders dan veel andere werken van Milhaud, Stravinksy en Schoenberg, is het een vrij toegankelijk, bijna filmisch werk.

Broederstrijd

De moord van Kain op Abel komt voort uit het feit dat Kain het niet kan verkroppen dat zijn offer niet aanvaard wordt door God en het offer van zijn broer wel. De klassieke uitleg is dat Kains offer niet deugde- “ hij deed en passant ook nog wat offer” – terwijl Abel zijn mooiste schaap uitzoekt.

Dat is een theologische onderlegger. Meer algemeen gaat het over twee broers die dingen naar de liefde van God, hun vader. Een broederstrijd dus.

East of Eden van John Steinbeck
Het thema van broederstrijd komt uitgebreid aan bod in het boek East of Eden van Steinbeck. Het werk is doorspekt met Kain en Abel, met veel directe en indirecte verwijzingen. Het gaat twee keer om twee generaties broers die strijden om de liefde van hun vader. Uit woede probeert de ene broer de ander te vermoorden en later krijgt hij een litteken, net als Kain.

Amadeus van Miloš Forman
We zien het terug in de film Amadeus in de strijd tussen Antonio Salieri en Wolfgang Amadeus Mozart. Daar gaat het dan wel om de gunst van God. Salieri is in de film een godsdienstig man, maar verliest het toch qua briljantheid van Mozart, die juist een liederlijk leven lijdt. In de film wordt erop gezinspeeld dat Salieri achter de dood van Mozart zit.

In de podcast Klassieke Mysteries is Ab Nieuwdorp verder in het verhaal van de dood van Mozart gedoken.

Verzet tegen het onrecht

Het is best te begrijpen dat het feit Abels offer wel aanvaard wordt en dat van Kain niet, leidt tot irritatie bij Kain. Er ontstaat een gevoel van onrechtvaardigheid. Kain denkt: “ik verdien beter”.

il primo omicidio overo Cain van Alessandro Scarlatti
Dit komt ook naar voren in primo omicidio overo Cain van Alessandro Scarlatti. In lijn met Alains eerdere “verklaring” zien we dat Abel zich richt op Gods genade, terwijl Kain God wil behagen met eigen werk.

Abel: “Uit de kudde zal ik een onschuldig lam kiezen, het witste, het mooiste, om het Hem te offeren, en met uitgelezen wierook en myrrhe zal de allerbeste vlam branden, samen met mijn hart, dat ik Hem aanbied”

Kain: “Met mijn zweet heb ik de eerste vruchten van de aarde bevochtigd, opdat ze de hoogwaardigste offergaven zouden zijn, voor de Allerhoogste de welgevalligste”


Na het afwijzen van het offer verleidt de duivel Kain tot zijn daad door in te spelen op zijn “rechtvaardigheidsgevoel”

Fragment: Cain che fai?
Cain, che fai? che pensi? (Kain, wat doe je? waaraan denk je?)
Anima vilede tuoi scorni t’appaghi, (Lafaard, je neemt genoegen met je schande,)
e ti compiaci, (je bent er tevreden mee,)
doffri l’oltraggio, e taci? (Je ondergaat die belediging, en je zwijgt?)
Sei pur del Re del Mondo (Ben jij niet de eerstgeborene)
primogenita prole? (van de Koning van de Aarde?)
E chi nacque secondo (En hij die als tweede geboren is)
già ti medita al piè nodo servile. (denkt er al aan je voeten te kluisteren.)
Il Ciel, che ti prescelse, il Ciel t’esclude, (De Hemel die je heeft uitverkoren, sluit je nu uit,)
dunque il Ciel ti delude. (de Hemel stelt je dus teleur.)
sprezzalo, s’ei ti sprezzi, uccide Abele: (Als die je minacht, minacht hem en dood Abel:)
morto ch’ei sia, che ti faran le stelle? (als hij dood is, wat kunnen de sterren je nog aandoen?)

De mens in opstand van Albert Camus, 1951
Als de episode met het offer onrechtbaardig is, dan is het verzet van Kain tegen dit onrecht eigenlijk een terechte vorm van opstand. Filosoof en schrijver Albert Camus noemt Kains dan ook de eerste mens in opstand. Hij wordt uitgeroepen tot schutspatroon van de 'metafysische opstand', van al degenen die, vanuit het verlangen naar de paradijselijke eenheid en gelukzaligheid, in verzet komen tegen de onrechtvaardige Schepper van de gespleten en ellendige wereld waarin ze leven.

Vrijspraak

Wijzen op het “verzet” van Kain is een soort van goedpraten van wat Kain doet. Heel expliciet is een vrijspraak voor Kain te vinden in een gedicht van Hester Knibbe.

de zoon
Schuld is een afspraak. Ondanks
alle heimweeverhalen van onze ouders
over hoe vrede o vrede eruitziet moest hij
het lam grijpen en slachten om zelf hoger
te stijgen. Het zwerk, hoger en sterker dan alle
op aarde gemaakte goden, is mijn getuige.
Restte as + rook die wegdreef met zijn geprevel
waarvan ook geen syllabe bleef hangen.
Offer: een leven voor een gedachte.
Dacht: schuilt er dan een belofte
in dood? Ik, zijn hoeder, zal hem uit erbarmen
van zijn povere staat hier op aarde
verlossen.

 de moeder
Wat wist hij ervan? Dood
kun je bedenken maar nooit echt
weten. Natuurlijk we zetten
fuiken en strikken, keelden en vraten
de weerloze beesten, maar
dat een mens daar zo stil in zijn dooie
lijf zou blijven liggen was veel te.

Eén moet de eerste zijn, maar wij hebben
ze zelf geleerd hoe je doodslaat, vilt om
honger te stillen of voor een extra huid
over rug en schouders en naaktheid, wij leerden ze
hoe je een offer bereidt voor wat zekerheid
in en na dit leven. Terwijl we
best wisten hoe vrede eruitziet. Woede
is een mode in dit na-Eden en er is
altijd wel iets wat ons weggooien wil
juist wanneer we ons denken te nestelen.
Van eigen sterfelijkheid wisten we
hoegenaamd niets. Ook hij niet.

Onvermijdelijke strijd

Ben ik mijn broeders hoeder?

In “De vlek’ van Willem Jan Otten, een lang gedicht, of eigenlijk een reeks gedichten, speelt ook de Kaïn en Abel geschiedenis mee. En ook de vraag “ben ik mijn broeders hoeder” komt hierin ter sprake. De jongens, Ton en Abel Kans, zijn een tweeling. De jongste, Abel, is de meest succesvolle, als jazztrompettist, én de meest mislukte, als drugsgebruiker.

Solo
Al wie van Abel een solo hoorde
werd van lieverlee zijn oor.
nooit werd Abel niet gehoord.
Zo lang hij blies verloor hij zich
in solorook en kringelde omhoog.
We zijn gehoord, is wat hij speelde,
daarom heeft u van die grote oren.
Maar op een dag was alles stom.
Rook sloeg in het offer dood.
U die als hij speelde hoorbaar hoorde,
waarom houdt u zich nu doof?

Kaïn en Abel

De weergave van Spotify vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen
--:--