Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Alternatieve geneeswijzen

Hoe ga je er als christen mee om?

Als de dokter geen uitkomst biedt of medicijnen niet helpen, zoeken veel mensen naar een oplossing in het alternatieve circuit. Dan gaat het over homeopathie, acupunctuur, hypnotherapie, magnetisme, geneeskrachtige stenen, etcetera.

Deel:

Als je gezond bent, kun je er best wat lacherig over doen, maar welke afweging maak je, als je voor die keuze komt te staan? Vaak weten we niet precies hoe de therapieën werken. De een noemt ze daarom kwakzalverij, anderen zijn geneigd ze aan te duiden als "occult".

Wat is occultisme?
Bij occultisme denken we aan verschijnselen die een bovennatuurlijk, paranormaal karakter hebben. Tot occultisme rekenen we helderziendheid en waarzeggerij, spiritisme (het omgaan met geesten), magnetisme (genezing van zieken) en magie. In Deuteronomium 18:9-13 waarschuwt God zijn volk voor dit soort dingen, omdat ze zich daardoor zouden blootstellen aan satanische machten.
Het is duidelijk dat sommige alternatieve geneeswijzen connecties met bovenstaand rijtje hebben, maar andere helemaal niet. In sommige gevallen lijkt er een placebo-effect te zijn, terwijl andere misschien het predicaat kwakzalverij verdienen.

Is het occult?
De vraag is nu: 'Wat maakt een therapie occult?' Sommigen wijzen op de filosofie waar de therapie mee te maken zou hebben. Men zegt dan bijvoorbeeld, dat acupunctuur niet los te maken is van de Chinese religie, het Taoïsme, dat geen ruimte laat voor een scheppende God. Maar je zou ook de vraag kunnen stellen, of deze geneeswijze gebruikt kan worden zonder de achterliggende filosofie over te nemen. Is de filosofie de basis, of slechts een poging om het verschijnsel te verklaren, dat het lichaam positief reageert op speldenprikken of druk op bepaalde plaatsen?

Hoe ga je ermee om?
Onder christenen die naar de Bijbel willen leven, zijn er twee stromingen. De een zegt: Je mag van alles wat God in de schepping gelegd heeft, dankbaar gebruik maken. Daarbij beroept men zich op Paulus, die in 1 Korintiërs 8:4-6 toestaat om offervlees te eten, hoewel dat volgens de toenmalige heidense gewoonte aan demonen geofferd was. Maar de ander zegt: Houd je ver van 'verborgen dingen', waaraan ook maar een zweem van heidendom kleeft; het is vast occult.
Voorzichtigheid blijft geboden, want sommige alternatieve genezers houden zich ook bezig met dingen die tegen de Bijbel ingaan, zoals het toepassen van helderziendheid of het raadplegen van geesten. De nadruk ligt hierbij dus meer op de genezer, dan op de geneeswijze.

Vier vragen
De Zwitserse christen-psychiater Samuel Pfeifer heeft vier vragen geformuleerd, die ons kunnen helpen bij het maken van een keuze.

  • Werkt de geneeswijze alleen maar samen met een bepaalde filosofie of kan ze er ook los van gezien worden?
  • Verzwakt de geneeswijze mijn geloof?
  • Werkt de geneeswijze met kosmische energieën?
  • Kan de geneeswijze ook verklaard worden met modellen die niet in strijd zijn met de Bijbel?

Tot slot
Het is van belang dat de alternatieve genezer een erkende arts is, die van een alternatieve methode gebruik maakt. Dit is belangrijk om een goede diagnose te stellen of een goede therapie voor te schrijven. Als je een alternatieve geneeswijze overweegt om gezond te worden, overleg dit dan altijd met je eigen (huis)arts.
 
Genoemde bijbelteksten: 

--:--