Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Altijd maar bidden?

Als gebeden niet beantwoord lijken te worden

In de Bijbel staat een belofte: als we bidden, zullen we ook ontvangen. Maar in de praktijk lijkt dat toch niet het geval te zijn. Hoe ga je ermee om, als je gebeden niet verhoord worden?

Deel:

De belofte die Jezus geeft over het bidden is geweldig: je zult ontvangen! Maar we doen de tekst tekort als we het half citeren. Want er valt iets meer over te zeggen.

Jezus beloofde: "Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren" (Johannes 15:7). Ergens anders wordt gesproken over bidden in Jezus' naam (Johannes 15:16; 1 Johannes 5:14). Bidden is geen magisch ritueel, geen toverformule om je wensen vervuld te krijgen. Het veronderstelt een innige verbondenheid tussen jou en Jezus. Zoals geliefden aan elkaar verbonden zijn. Ze willen met elkaar rekening houden. Ze willen graag wat de ander een plezier doet. "Leef zo met mij", zegt Jezus. Dan wil je vast hetzelfde als hij.

Geloof
Voor gebed is ook geloof nodig (Jacobus 1:5,6). Dat wordt makkelijk genoeg opgevat als: als je het maar sterk wenst. Als je maar positief denkt, zullen je wensen zeker uitkomen! Maar is dat een bijbelse gedachte? Er zijn twee interpretaties van deze uitdrukking mogelijk:

  • Geloof is vertrouwen. Je vertrouwt dat God je hoort en in staat is om je alles te geven wat je vraagt. Maar je vertrouwt ook, dat hij alleen geeft wat goed voor je is. Wat helpt om Gods gedachten voor jou waar te maken: hij vormt je, zodat in jouw manier van doen iets van Jezus herkend zal worden. God wil alle omstandigheden in je leven gebruiken om dat doel te bereiken.
  • Geloof is aannemen wat God zegt (Romeinen 10:17). Als God je door zijn Woord en door zijn Geest de weg wijst, zet het je aan tot gebed om zijn wil werkelijkheid te laten worden.
    We hebben wel onderscheidingsvermogen nodig: zijn de gedachten die tijdens ons bidden en bijbellezen naar boven komen, ook inderdaad Gods gedachten? Of komen ze voort uit ons eigen verlangen? Zelfs Jezus bad: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiede" (Lucas 22:42).

Verkeerd bidden?
Er is ook een beetje duistere tekst over "verkeerd" bidden (Jacobus 4:3). Het lijkt niet te gaan over de vraag die je aan God stelt, maar om de gezindheid waaruit je leeft. Streef je alleen (zelfzuchtige) wensen en hartstochten na? Of wil je graag met God leven, als het je goed gaat, maar ook als het leven je moeiten te dragen geeft? Een sterk voorbeeld van dit laatste is de profeet Habakuk.

Geen verhoring?
Als je bidt, ontdek je dat niet alle gebeden beantwoord worden. Ga geen "schuldige" zoeken - hetzij jezelf, hetzij God. Want zo zwart-wit ligt het niet. De wereld is door de zonde aangetast en veel dingen gaan niet naar Gods wil. Ook al bid je om goede dingen en voldoet je houding aan de hierboven beschreven punten. Zolang de gebrokenheid van de schepping voortduurt, zullen er ook oprechte gebeden van toegewijde christenen onverhoord blijven. Misschien worden sommige gebeden niet verhoord, omdat God iets beters in petto heeft. In andere gevallen is er misschien geduld nodig om de verhoring van ons gebed te ontvangen. Zo was het toch ook met een aantal van de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11?

Al je wensen
De diepste betekenis van het gebed is, dat God graag persoonlijk met je omgaat. Hij is door Jezus je hemelse vader. En jij bent zijn kind. Wat kan een vader genieten, als zijn kind over alle kleine en grote dingen die het bezig houden met hem praat. Het gaat niet in de eerste plaats om een "verlanglijstje" dat we voorlezen, maar om het delen van ons hart. Dan hoef je niet bezorgd te zijn, dat je verkeerde dingen van God vraagt. Hij weet wat je nodig hebt, nog voor je er om vraagt (Matteüs 6:8). Maar Hij wil graag uit jouw mond al je wensen horen (Filippenzen 4:6). Je kunt ervan op aan, dat Hij je het beste geven zal!

 Roeland Klein Haneveld, EO-Nazorg

--:--