Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Archeologisch bewijs voor bestaan toren van Babel?

Oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul reageert

Een steen met daarin een eeuwenoude afbeelding van de toren van Babel bewijst volgens diverse nieuwsbronnen mogelijk het bestaan van dit beroemde bouwwerk. Het is de duidelijkste afbeelding ervan die ooit is gevonden en bevat ook een afbeelding van koning Nebukadessar II (605-562 v. Chr.). Maar hoogleraar en oudtestamenticus dr. Mart-Jan Paul betwijfelt of het over dezelfde toren gaat.

Deel:

Wat is uw eerste reactie, als u dit bericht leest?
“Mooi dat er een afbeelding gevonden is, maar is dit de toren van Babel die bedoeld is in Genesis 11? De nieuwsberichten gaan over de bouw van een toren door Nebukadnessar, de Babylonische heerser die ook Jeruzalem verwoest heeft. De toren in Genesis 11 betreft een gebeurtenis nog voordat Abraham leefde, mogelijk een paar duizend jaar eerder.”

Verandert dit ‘bewijs’ iets aan wat we al wisten over de toren van Babel?
“Dit is bewijs dat er een toren door koning Nebukadnessar gebouwd is. Maar het bewijst niets over de gebeurtenis uit Genesis 11. In een ander kleitablet verklaart koning Nebukadnessar dat hij een toren – waarschijnlijk dezelfde – herstelde. Die toren werd 42 generaties eerder gebouwd, maar niet afgebouwd, want de top ontbrak nog. In die tekst wordt ook de (zond)vloed genoemd en de verwarring van de talen. Die tekst staat dichter bij de gebeurtenissen in Genesis 11 dan de nieuwe tekst – waarschijnlijk, want de nieuwsberichten geven helaas niet de volledige tekst weer.”

'De torenbouw van Babel is een historische gebeurtenis'

Er zijn Bijbeluitleggers die zeggen dat het verhaal over de torenbouw van Babel slechts een ‘historische gelijkenis’ is, bedoeld om iets te laten zien van Wie God is.
“Die opvatting hangt samen met de ontkenning van de historiciteit van – onder andere – de zondvloed. Onder meer op grond van de wereldwijde overleveringen over torenbouw en verwarring van de talen, zeg ik: de torenbouw van Babel is een historische gebeurtenis met een boodschap van God.”

Zij – en andere critici – zeggen dat je met de materialen van toen zo’n toren helemaal niet kunt bouwen. Zou dat kunnen kloppen?
“Nee, dat klopt niet. Dergelijke torens werden gebouwd en proeven met gebakken tichels leveren op dat dit goed bouwmateriaal is."

Tekst: Mirjam Hollebrandse
Beeld: Pieter Breugel de Oude

Geschreven door

Mirjam Hollebrandse

--:--