Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bidden in Jezus' naam

Wat is de meerwaarde?

De Bijbel lijkt te zeggen, dat gebeden verhoord worden als je bidt in Jezus’ naam (Johannes 16:23-26). Hoe doe je dat praktisch: bidden in Jezus’ naam? Wat is de meerwaarde van het bidden in Jezus’ naam? Mag je niet rechtstreeks tot de Vader bidden?

Deel:

Adres
Onze gebeden richten we tot God, die Vader, Zoon en Geest is. We doen dat in naam van de Zoon die door zijn verlossingswerk de weg naar de Vader heeft geopend: Niemand komt tot de Vader dan door mij (Johannes 14:6). We bidden door de Heilige Geest, die als het ware de postbode is en onze gebeden bij God brengt. Deze postbode bezorgt je gebeden altijd op het juiste adres, ook als je niet de geijkte formuleringen gebruikt. God ziet je hart.

Levensstijl
Je bidt niet in Jezus' naam door simpelweg de formule "in Jezus' naam" achter je gebed te plakken. Als je in naam van een ander iets vraagt, is het alsof die persoon dat zelf vraagt. Het is zinvol om je af te vragen: wat zou Jezus in deze situatie aan zijn Vader willen vragen? Je zou kunnen zeggen dat je alleen in Jezus' naam bidt, als jij hetzelfde wilt als Jezus.

Maar je hoeft niet krampachtig te zijn bij je bidden: God nodigt je uit om alles wat je nodig denkt te hebben aan hem te vragen (Filippenzen 4:6). Volg hierbij het voorbeeld van Jezus, die bad: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiede!"

Meerwaarde
Het bidden in Jezus' naam heeft meerwaarde. Wanneer je in Jezus' naam bidt, zeg je tegelijk: Ik wil denken, voelen, spreken en handelen in de gezindheid van Jezus. Ook herinner je God eraan, dat je niet zo maar tot hem komt, maar omdat zijn geliefde Zoon je gekocht en betaald heeft en je wil overladen met talrijke geestelijke zegeningen (Efeziërs 1:3).
Eigenlijk bid je met Jezus mee. Hij bidt in de hemel voor jou (Hebreeën 7:25). In je gebed probeer je dus aan te sluiten bij zijn gebeden. Bidden in Jezus' naam plaatst je dus als het ware in de hemel, voor de troon van God. En als wij niet meer bidden kunnen, neemt de Heilige Geest die taak van ons over (Romeinen 8:26), zodat we niet uit die bevoorrechte positie worden weggerukt.

Gebedsverhoring
Je zult al wel ontdekt hebben, dat sommige gebeden wel en andere niet verhoord worden. Dat betekent niet, dat God jou soms wel en soms niet ziet zitten. God is je altijd trouw omdat je Jezus als Redder hebt aangenomen. Je valt hem nooit tegen. 


Roeland Klein Haneveld

--:--