Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bidden terwijl je niets voelt

5 lessen: Wat wij kunnen leren van koning David

Wij kunnen veel van koning David leren als het om gebed gaat. De manier waarop hij tot God bad, hoe hij God zag en hoe hij zichzelf zag door Gods ogen, is inspirerend. Hier vijf lessen die wij kunnen leren van David.

Deel:

1. Wees eerlijk
“Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: ‘Waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?’ Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” Psalm 42:9-11 

Als we de psalmen lezen, dan komt één ding duidelijk naar voren. Emotie. Koning David laat zijn emoties gaan, hij bidt vanuit het diepst van zijn hart. Pijn, verdriet, angst, vreugde. Het passeert allemaal de revue.

Voor David maakte het niet uit wat hij voelde. Hij zocht God niet alleen op wanneer het goed ging. Hij omarmde elk gevoel, elke emotie en legde deze bij God neer. Alsof hij tegen zijn beste vriend praatte. Hij voelde zich veilig om alles met God te delen. Hij wist dat hij met alles bij God terecht kon.

2. Wees vrijmoedig 
"Luister, HEER, ik vraag om recht, luister naar mijn smeken, hoor mijn gebed –geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen, laat uw oog zien wat juist is. Bezoekt u mij in de nachten beproeft en peilt u mijn hart, u zult niets in mijn nadeel vinden, geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden, mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God, luister naar mijn spreken, toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen redt u van hun tegenstanders, met uw machtige hand.” Psalm 17:1-7

David vraagt God dagelijks om allerlei dingen. Hij bidt voor kracht, zegen, het wegnemen van zonden, etc. David had het gevoel dat hij veel nodig had en hij durfde alles aan God te vragen. Hij had het volste vertrouwen dat God hem zou geven wat hij nodig had.

David zocht God niet alleen op wanneer het goed ging

In psalm 17 kan je goed lezen hoe David tot God bidt. Moedig zoekt hij het aangezicht van God omdat hij weet hoe speciaal God hem vindt. Hij weet dat God ontzettend veel van hem houdt en dat Hij luistert naar elk woord. Psalm 4:4 zegt: "De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is, de HEER luistert als ik tot hem roep”. David weet precies waar hij staat.

3. Weet wie God is en wat Hij kan doen
“Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achteloos verraden.“ Psalm 25:1-3 

Naast dat David God vraagt om iets te doen, bevestigt hij ook het vermogen en de wil van God om het te doen. Door zijn geloof in Gods karakter, krijgen zijn smeekbedes hoop. Er ontstaat vertrouwen op een goede uitkomst. 

4. Dank God
“Heer, ik zal loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.” Psalm 57: 10-11

David smeekt God niet alleen om zijn gebeden te verhoren. Door zijn verzoeken heen klinkt ook zijn liefde voor God. David had enorm veel eerbied en ontzag voor de Heer. Hij verlangde ernaar om zijn liefde voor God uit te drukken. Zo zegt hij in Psalm 57: “Heer, ik zal u loven onder de volken, over u zingen voor alle naties”. 

David refereert in Zijn gebeden ook naar Gods karakter (zie punt 3): “Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.”

Valt het je ook op dat David hier niet vraagt of God genadig wil zijn maar dat hij hem dankt voor het feit dat God zo is? David gelooft simpelweg dat hij al vergeven is. Vol vertrouwen dankt hij God hiervoor.

David liet zijn emoties niet overheersen

5. Laat je niet leiden door emoties
“Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag: ‘Waar is dan je God?’ Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.” Psalm 42:11

David had genoeg momenten dat hij uitgeput en gefrustreerd was, maar deze emoties liet hij niet overheersen. Daarvoor in de plaats sprak David zichzelf toe: “Vestig je hoop op God!”. Hij bleef op God vertrouwen en Hem danken.


Houd hoop

Niet alle gebeden van David werden direct beantwoord; hij heeft vaak lang op God moeten wachten. Maar in plaats van opgeven wanneer niets leek te veranderen, bleef David geloven in hetgeen dat God kon doen. Hij hield altijd hoop.

Dit laatste is een teken van volwassen zijn in geloof: Geloven en verwachten dat God aan het werk is zonder dat je het ziet. David laat deze groei in geloof zien door de psalmen heen.

Onthoud ook dat David niet op een fijne plek was toen hij de psalmen schreef. Hij was toen nog geen eens koning. Hij werd achterna gezeten door koning Saul en zijn leger. Hij hield zich verscholen in de woestijn om zo niet gedood te worden. David had gemakkelijk God de schuld kunnen geven. Hij had zich kunnen afvragen of God nog van hem hield. Maar als je de psalmen leest lijkt het erop alsof David nooit heeft getwijfeld aan God. 

David wist wie God was en hij wist wie hij was in Gods ogen

David wist dat hij gewild was. Hij was geliefd en vergeven. Wanneer hij met God sprak, noemde hij zichzelf zelfs een keer ‘de appel van Zijn oog”. Dit was de basis van zijn geloof: Hij wist wie God was en hij wist wie hij was in Gods ogen. Dit maakte een groot verschil in de manier waarop hij tot God bad.

We moeten gaan realiseren wie God echt is en hoe groot Zijn trouw is. Wanneer we weten hoe ontzettend geliefd we zijn, zullen onze diepste gebeden volgen. Dan zullen we wellicht eenzelfde soort intimiteit ervaren die David had met God.


Bron: Relevant Magazine

--:--