Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: kun je zachtmoedig zijn?

Vragen en opdrachten om je te bezinnen in de zomer

In de zomerperiode kun je niet alleen tijd nemen om lekker uit te rusten, ook biedt deze tijd de mogelijkheid om wat verder over bepaalde dingen na te denken. Personal coach Carianne Ros helpt je daarbij met een aantal vragen en opdrachten. Deze week staat ze stil bij het onderwerp "zachtmoedigheid".

Deel:

Als ik in een willekeurige klas of op het schoolplein zou vragen: ‘wie wil er zachtmoedig zijn?’, denk ik niet dat ik veel respons zou krijgen. Zachtmoedigheid klinkt een beetje ouderwets en suf, daar wil je toch niet om bekend staan? Toch is het vrucht van de Geest, en zelfs een hele belangrijke. Jezus zelf zei: ‘Neem mijn juk op je, en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

Een zachtmoedig mens is op de ander gericht.

1. Zachtmoedigheid is zacht

Vaak kun je een bepaald woord beter begrijpen, wanneer je ook het tegenovergestelde ervan kent. Maar eigenlijk hebben we geen woord voor het tegenovergestelde van ‘zachtmoedig’. Iemand die zachtmoedig is, is aardig, welwillend, vredig, vriendelijk en voorkomend. Hij of zij is geen watje, maar is in alle zachtheid ook moedig: hij stelt grenzen, hij durft liefdevol te reageren, waar de omgeving zou oordelen, blijft hij geduldig en vriendelijk, maar is tegelijkertijd ook duidelijk en conseqent. Een zachtmoedig mens is niet egoïstisch, maar juist op de ander gericht. Terwijl iemand die ‘hardlaffig’ is, om dan maar even een nieuw woord te verzinnen, eerder hard is, trots en fel, kritisch, ongevoelig, agressief, en ja ook laf: niet bereid om op te komen voor datgene wat echt belangrijk is … En daarin zien we meteen het verschil. Zachtmoedigheid is gericht op liefde, hardlaffigheid is gericht op angst.

  • Wie in jouw omgeving ken je als een zachtmoedig mens?
  • Wat doet die zachtmoedigheid met jou?
  • In hoeverre ben je zelf zachtmoedig?

Opdracht:
Schilder, teken of knip en plak een boos gezicht op een papier. Schilder, teken, knip en plak ook een blij gezicht op een ander papier. Hang de eerste helft van de dag het ene ‘schilderij’ pontificaal in het zicht op (in je woonkamer, tent of hotelkamer) en de andere helft van de dag het andere ‘schilderij’. Wat maakte het in je los? Voelde je verschil in je eigen emoties als je naar het ene of het andere schilderij keek? Reageerde je ook anders op de mensen om je heen?

2. Zachtmoedigheid is moedig

De wereld zal zachtmoedigheid eerder als een zwakte zien, dan als een sterkte. Zachtmoedigheid druist tegen onze natuur in: we willen de sterksten zijn en iedereen moet het zien. Maar zachtmoedige mensen hoeven zichzelf niet te bewijzen of te profileren. Ze weten dat ze geliefd zijn en van daaruit staan ze sterk om boven hun natuur uit op een goddelijke manier (vanuit de kracht van de Geest) te reageren. God die door zoveel mensen als een veroordelend God gezien wordt, heeft juist zijn enige Zoon gegeven, om de wereld niet te oordelen, maar om haar te redden. En daarin heeft Hij ons een geweldig voorbeeld gegeven. Er is moed voor nodig en er is zachtheid voor nodig om in liefde te reageren wanneer een ander je onrecht aandoet of boos maakt, want het is zoveel makkelijker om vijandschap met agressie te beantwoorden …

  • Wanneer vind jij iemand moedig?
  • Waarin zou jij jezelf (vrij)moediger kunnen opstellen of gedragen?
  • Hoe reageer jij als jou onrecht aangedaan wordt of als iemand je boos of verdrietig maakt?

Opdracht:
De eerstvolgende keer dat iemand jou onrecht aandoet, of je boos of verdrietig maakt, haal je een paar keer adem voordat je reageert. Bedenk dat de vrucht van de Geest je door de Geest gegeven wordt, maar dat je er ook zelf bewust voor moet kiezen om de vrucht te kunnen laten groeien. Dus: bid en werk! Hoe zou Jezus vanuit zijn zachtmoedigheid reageren op deze situatie? Hij was liefdevol én duidelijk … en jij?

Zachtmoedige mensen hoeven zichzelf niet te bewijzen of te profileren.

3. Zachtmoedigheid geeft rust

Jezus belooft dat - wanneer we vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan - Hij ons rust zal geven, wanneer we naar Hem toekomen. Jezus is er altijd, Hij laat ons nooit in de steek. Maar heel vaak gaan we niet naar Hem toen, maar denken we ‘het zelf wel op te lossen’. Zachtmoedigheid durft om hulp te vragen. Zachtmoedigheid streeft naar vrede en harmonie. En zachtmoedigheid durft rust te nemen wanneer dat nodig is, omdat zachtmoedigheid niet bang is om kwetsbaarheid te laten zien.

  • Ga jij naar Jezus als je hulp nodig hebt of als de last te zwaar wordt? Of draag je de last liever zelf?
  • Waarin of wanneer zou je graag rust ontvangen?
  • Wat hebben zachtmoedigheid en nederigheid met elkaar te maken?

Opdracht:
Ga naar een plek waar water is (strand, meer, rivier, sloot). Zoek schelpjes, steentjes of takjes die voor jou je ‘lasten’ kunnen symboliseren. Schrijf met een watervaste stift op het schelpje of steentje wat die last is en gooi het biddend in het water. Laat de last los en ontvang in ruil daarvoor rust van Jezus.

Tekst: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--