Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Bijbelstudie: wat is geloof eigenlijk?

Vragen en opdrachten om je te bezinnen in de zomer

De zomer is een periode waarin je de dagelijkse drukte achter je kunt laten. Voor veel mensen is dit een periode waarin naast ontspanning ook tijd genomen wordt voor bezinning. Personal coach Carianne Ros helpt ons een handje met vragen en opdrachten, zodat je straks niet alleen uitgerust, maar ook gegroeid bent.

Deel:

Geloof kan bergen verzetten zei Jezus (Matteüs 17:20). En ons geloof hoeft zelfs maar zo klein te zijn als een mosterdzaadje om grote dingen te kunnen doen in het koninkrijk van God. Het is zelfs zo dat met dat kleine geloof er voor ons niets onmogelijk zou zijn … Ja, we weten dat we door geloof in Jezus gered worden. Maar wat is geloof als vrucht van de Geest en hoe kan het dan bergen verzetten?

1. Geloof is vertrouwen

Geloven is weten, zonder dat er bewijs voor is. Geloven is hopen; hopen op het goede wat komen gaat. (Hebreeën 11:1) Als het geloof de grondslag is voor alles, dan is het geloof eigenlijk als het fundament waarop we bouwen. Ja, dat geloof in Jezus, als onze rots, geeft vertrouwen; een rotsvast vertrouwen. Want als wij het niet kunnen, dan kan Jezus het wel. Geloven is niet vertrouwen op jezelf, maar vertrouwen hebben in Diegene die aarde en hemel schiep en alles in zijn handen heeft.

  • Wat is geloven voor jou en hoe uit zich dat in jouw leven?
  • Wat is vertrouwen voor jou en op wie of wat bouw jij je vertrouwen?
  • Waar hoop jij op?

Opdracht:

Doe dit ‘vertrouwensspel’ met je gezin, tentgenoten of andere mensen die zin hebben om een spel te doen:
1. Zet een parcours uit met obstakels (bijvoorbeeld een stoel waar je omheen moet, een boom waar je overheen moet klimmen, een emmer met water waar een rondje omheen moet draaien, een tak waar je onderdoor moet). Vorm tweetallen. Eén van de twee krijgt een blinddoek om. Zet de stopwatch aan op het moment dat je ‘klaar voor je start is af’ hebt geroepen. De begeleider moet de geblinddoekte - alleen met woorden - zo snel mogelijk langs, over en onder alle obstakels heen leiden. Wat is de tijd? Voor elk obstakel wat is aangeraakt of omgegooid komt er vijf seconden bij. Nu is het volgende koppel aan de beurt.
2. Gebruik hetzelfde parcours en dezelfde koppels. In plaats van woorden te gebruiken, mag je nu niets zeggen, maar moet je door middel van vasthouden of aanraken de ander langs de obstakels leiden.

Hoe was het om te leiden en om geleid te worden? In hoeverre vertrouwde je je begeleider? Hoe was het om verantwoordelijk te zijn voor de ander? Wat deed de tijdsdruk met je? Wat was makkelijker, met woorden om met aanraking de ander begeleiden?

2. Geloof is doen

Als Jezus het verhaal vertelt van de man die zijn huis op de rots (een goed fundament dus) bouwt en niet op het zand, dat gaat het om een man die de woorden van Jezus hoort en ernaar handelt. (Matteüs 7:24) Geloof zonder handelen is geen geloof. Mensen moeten aan onze daden  en aan het groeien van ons karakter zien dat Jezus regeert in ons leven, dat God het middelpunt is van ons denken en doen. (Jakobus 2:14-26)

  • Hoe kunnen mensen aan jou zien dat je gelooft?
  • Is God werkelijk het middelpunt in jou héle doen en laten, op elk gebied van je leven?
  • Wie kan er vandaag wel iets van Jezus’ liefde gebruiken, waar jij handen en voeten aan gaat geven?

Opdracht:
Ga vandaag de stad in en wandel rond. Jezus kwam voor het uitschot van de wereld; voor de hoeren, de tollenaars, de zwervers, de weduwen, de wezen, afgeschrevenen. Bid God dat Hij je laat zien wie er vandaag een Gods-bemoediging kan gebruiken. Bid voor iemand, geef hem of haar te eten of geef een zonnehoed of een paraplu aan wie het nodig heeft en zeg erbij dat God hen ziet en kent en liefheeft. Open je ogen en je hart en dank Jezus dat Hij het goede voorbeeld gaf. Laat je geloof groeien, doordat je ziet hoe Jezus jou (op een kleine of grote manier) gebruikt.

3. Geloof is groeien

Een mosterdzaadje is maar een klein zaadje, maar het kan uitgroeien tot een grote boom. Als jij, met jouw kleine geloof, één iemand liefde betoont en hem vertelt over Jezus, dan kan in hem een klein zaadje ontkiemen. En als diegene weer iemand anders Gods liefde laat zien en hem over Jezus vertelt, dan kan in hem ook weer een zaadje ontkiemen. Dit ontkiemen in de ander geeft hoop en vertrouwen in de eerste persoon, waardoor hij wéér iemand zal vertellen over Jezus. En zo kan stapje voor stapje een hele gemeenschap veranderd worden en van daaruit een provincie en van daaruit een land. Ja, het geloof van iemand die op God vertrouwt én handelt naar dat geloof, kan inderdaad bergen verzetten!

  • Wie is God voor jou? En Jezus? En de heilige Geest? Hoe zou je dit naar anderen toe kunnen verwoorden?
  • Hoe heb je in jouw leven gezien dat Jezus door jou heen bergen kan verzetten?
  • Wanneer heb je doorgezet, terwijl je eigenlijk wilde opgeven?

Opdracht:
Klein geloof groeit uit tot groot geloof wanneer we tijd doorbrengen met de Gever van geloof. Door het bestuderen van al die prachtige, gruwelijke, interessante, spannende en bemoedigende verhalen uit de Bijbel kan ons geloof groeien. Het waren gewone mensen die buitengewone dingen meemaakten. Maar eigenlijk altijd vanuit groei: eerst waren ze trouw in kleine opdrachten, daarna mochten ze grote dingen doen voor God. Zoek een mooie, stille plek op waar je alleen kunt zijn met God. Bestudeer vandaag het leven van Daniël. Wat wil God jou door dit verhaal heen leren?

Tekst: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--