Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Christelijke leiders roepen op tot verbinding in deze open brief

'Ik hoop dat de focus van de discussie over bestrijding coronacrisis en vaccin verschuift naar God'

Verschillende christelijke leiders hebben een open brief aan alle Nederlanders ondertekend. Zij pleiten ervoor om 'de ander als individueel medemens met individuele afwegingen te blijven zien, in plaats van mensen over één kam te scheren. Om andere mensen niet als een gevaar te zien maar als medeburger.'

Deel:

Je kan het er soms niet eens meer over hebben tijdens een gezellig etentje met vrienden: Corona. Het C-woord dat het nieuws overheerst en impact heeft op al onze levens. Het kan helemaal pijnlijk worden als jij en een vriendin van mening verschillen en je elkaar kwijt lijkt te raken omdat de een zich wel bewust heeft laten vaccineren, en de ander niet bijvoorbeeld.

Meer verbinding

En hoe zit dat met het geloof? Juist onder christenen heerst er veel verdeeldheid. Daar maken verschillende christelijke leiders zich zorgen over. Zij pleiten voor meer verbinding via een open brief die zij richten aan de Nederlandse samenleving.

De brief is een initiatief van directeur Hans Maat van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland, evangelist Daniël van Deutekom en leider Anne Borkent van de C3 Rivers Church in Arnhem en Nijmegen. Op de website van Hart voor Eenheid begint de brief met deze woorden:

Aan alle Nederlanders,

De huidige crisis heeft duidelijk gemaakt dat niets meer vanzelfsprekend is. De ongekende maatschappelijke spanningen zijn óók aan de kerk niet voorbijgegaan. We zien ze van dichtbij in de verschillende bevolkingsgroepen die samen de kerk vormen.

De kerk heeft van oudsher zeer uiteenlopende delen van de samenleving bijeengebracht. Rijk en arm, autochtoon en allochtoon, jong en oud, laag- en hoogopgeleid: allen worden samen één in de kerk. Voor Jezus is er geen onderscheid tussen al deze lagen van de samenleving – zie Galaten 3:28.

De afgelopen tijd heeft de kerk geprobeerd om mensen van verschillende overtuigingen bij elkaar te houden. We zien dat dit moeilijker wordt, omdat de samenleving steeds meer polariseert. Door de ontzuiling is het maatschappelijk middenveld versnipperd geraakt. We zien in de maatschappij een toenemende loopgravenoorlog en een gebrek aan bereidheid om te luisteren naar het perspectief van de ander. De versnippering in de politiek is daar een voorbeeld van.

Ondertussen worden complexe en ethische zaken als wel of niet (verplicht) vaccineren steeds vaker gesimplificeerd. Bijvoorbeeld wanneer mensen die zich vanwege diepgaande overwegingen niet willen laten vaccineren, worden neergezet als egoïsten of mensen zonder naastenliefde. Of andersom, wanneer mensen die zich wel laten vaccineren, worden beschouwd als volgzaam of naïef.

Er wordt dan niet vanuit gegaan dat de ander een zorgvuldige afweging maakt. Door generalisaties stigmatiseren we dan onze medemens, waarmee we andermans humaniteit en uniekheid uit het oog verliezen.

Daarom willen wij ieder individu oproepen om de verbinding op te zoeken met mensen die totaal anders denken.

Eén van de christelijke leiders die de brief heeft ondertekend is evangelist Jurjen ten Brinke. Eva vroeg hem wat hem zo raakt in deze tijd van verdeeldheid en waarom hij het belangrijk vindt dat deze brief gedeeld wordt. Jurjen: ''Ik vind het belangrijk dat deze boodschap gedeeld wordt omdat júist christenen in een tijd van verdeeldheid, al verschillen ze van mening over corona en het vaccin, een voorbeeld zijn van eensgezindheid. Want het kruis van Jezus verbindt ons. En, om het maar even scherp te zeggen, het kwaad krijgt zijn zin als hij ons tegen elkaar uitspeelt.

Het betekent dat je accepteert dat ook jij de waarheid niet in pacht hebt

Ik ben van mening dat het cruciaal is om het beeld van God in de ander te blijven zien. Ook al verschil je hartgrondig van mening. Dat kost wat, het betekent dat je niet met de vinger naar de ander wijst, maar ook accepteert dat jij de waarheid niet in pacht hebt. Samen zoeken we naar Gods weg en wil, en naar een uitweg in deze pandemie. Maar er is iets wat rotsvast staat: het Woord van God en het geloof dat het God niet uit de hand loopt. Dat we veilig zijn bij Hem, in leven, en ook als 'sterven' komt.''

Hij stopt even en sluit dan af met deze woorden: ''Ik hoop dat de focus van de discussie over goed en fout (bestrijding coronacrisis en vaccin) verschuift naar de Vader in de hemel, Die zorgt.''

Geef wantrouwen en angst geen grond

Ook spreker en stiltetrainer Mirjam van der Vegt zette haar naam onderaan de brief. Ze legt uit: ''Ieder mens is een liefhebber van oorsprong. Kijk zo naar de ander en zeg het tegen jezelf: jij bent een liefhebber. Geef wantrouwen en angst geen grond. Dat doe je onder andere door er vrij en kwetsbaar met elkaar over in gesprek te gaan, we zijn aan elkaar gegeven tot hand en voet. Solidariteit bestaat er in vele smaken. Laten we de diversiteit van mensen niet verloren laten gaan. Wij zijn allen gelijk voor God.''

Open brief aan de samenleving

De complete brief kun je via hartvooreenheid.nl lezen.

Lees ook: Wat als we nu eerst eens luisteren naar een ander (ook in tijden van polarisatie), wat gebeurt er dan? Trainer Otto Kamsteeg, die zich gespecialiseerd heeft in maatschappelijke vraagstukken en polarisatie legt het heel fijn uit.

--:--