Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat te doen bij geestelijke strijd?

In Psalm 46:10 staat ‘Wees stil en weet dat ik God ben’. Het Hebreeuwse woord voor ‘stil’, is ‘rapa’, dat betekent: ‘staak de strijd’. De strijd is al gestreden, en de uitkomst is dat het licht heeft overwonnen. En toch kan er sprake zijn van geestelijke strijd met de al overwonnen vijand. Een aantal gebedstips kunnen je helpen om de overwinning voor ogen te houden.

Deel:

Aanbidden

Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten lieten ze merkwaardig gedrag zien. Gedrag wat we werelds gezien niet zouden bestempelen als ‘logisch’. Toch was het geestelijk gezien een krachtig wapen. Ze prezen God, bewezen Hem alle eer. Ze overwonnen het kwade door het goede, zoals in Romeinen 12:21 beschreven staat. Door je op het goede te richten, vlucht het kwade van je weg. De gevangenisdeuren die voor hen openvlogen, kunnen zo ook in spreekwoordelijke zin voor jou opengaan door God te aanbidden in de gevangenis van jouw strijd.

Proclameren

De duisternis is gespecialiseerd in leugens. Leugens kunnen een stevige grip hebben op ons beeld van God, van het leven of van onszelf. Ze kunnen een enorme belemmering zijn. Maar net zoals dat er geen duisternis kan zijn waar licht is, kan er geen leugen zijn waar waarheid is. Toen Jezus verzocht werd in de woestijn deed hij exact hetzelfde, hij citeerde een Bijbeltekst om zo de duivel te weren. Een voorbeeld kan zijn als je lijdt aan faalangst, om de waarheid van Filippenzen 4:13 te proclameren over je leven: ‘Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft’.

Voorbede

Het kan ook zijn dat je ziet dat mensen in je omgeving in geestelijke strijd zitten. Het kan een enorm effect hebben op de situatie voor degene wanneer je die mensen in je gebed meeneemt. God heeft ons door de naam van Jezus autoriteit gegeven over het rijk der duisternis. In je eigen situatie, maar ook in die van een ander.

Wapenrusting bij geestelijke strijd

In de Bijbel staat de wapenrusting beschreven die God ons opdraagt aan te trekken. Deze wapenrusting is een geestelijke wapenrusting, wat betekent dat deze ook bescherming biedt in het geestelijke. Zo kun je je wapenen tegen de duisternis, een pantser waar de duivel met zijn aanval op afkaatst.

Lees ook: Wil jij zelf een gebed voor je geliefden schrijven? Gebruik dan dit speciale briefpapier.

--:--