Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De Heer is waarlijk opgestaan!

Belangrijkste pijler van het christendom

De opstanding van Jezus Christus is een van de belangrijkste pijlers van het christendom. Zonder die gebeurtenis zou de kerk volgens Paulus immers geen bestaansrecht hebben. “Dan is uw geloof zinloos,” zegt hij in 1 Korintiërs 15. Deze Slijpsteen toont dat dit grote wonder christenen uit allerlei kerkelijke stromingen nog steeds verbroedert.

Deel:

Geestelijke zielepoten

“Zelf ben ik er niet bij geweest, maar zo’n vijfhonderd anderen wel. Zij waren bereid voor de waarheid van deze stelling te lijden en te sterven. Dan moeten ze daar wel zeker van zijn geweest. Paulus daagt twijfelaars uit: als we alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn we geestelijke zielenpoten. Laten we het dus rondbazuinen: de Heer is waarlijk opgestaan! Hij gaat voorop en wij mogen volgen: wat een toekomstmuziek.”
Ds. Hans Esbach, directeur Evangelisch Werkverband

Mysterie

“Ik realiseer me altijd weer dat het om een mysterie gaat. Dat gaat veel verder dan geloven in de lichamelijke opstanding of niet. Dit mysterie bleef ook al verborgen voor Zijn tijdgenoten. De opstanding bevrijdde ons uit de greep van de (geestelijke) dood en is de aanzet geweest tot een nieuw leven met en in Hem. Belangrijker vind ik de vraag: wat brengt de opstanding in mensenlevens teweeg? Iedereen die twijfelt aan de letterlijke opstanding, kan die vraag in elk geval niet uit de weg gaan.”
Anne Westerduin, vrouwennetwerk Sestra

Fundament

“Het kost me helemaal geen moeite te geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan. Niet de dood, maar Hij – de almachtige Messias – heeft het laatste woord. Hij is de Alfa en de Omega, de Opstanding en het Leven, onze Heer en Verlosser. De opstanding van Jezus raakt het hart van het Evangelie en is het fundament van mijn geloof. Ik weet dat Hij leeft, omdat ik een van de velen ben die is aangeraakt door de eeuwige en levende Christus. Ik ervaar Hem sterk in mijn dagelijks leven.”
Anmar Hayali, coördinator Samen Kerk in Nederland (SKIN)

Feestje

“Waarlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Natuurlijk geloof ik dat Jezus is opgestaan. ‘Waarlijk’ betekent trouwens: beslist, daadwerkelijk, echt, heuselijk, inderdaad, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarachtig en werkelijk. Kijk, daar zitten wel woorden tussen die ik in mijn dagelijks leven gebruik. Het woord ‘waarlijk’ eigenlijk nooit. Met Pasen vieren we dat Jezus van Nazareth écht is opgestaan! Niet een beetje, maar helemaal. En dat is een feestje waard!”
Brigitte Makkinje, directeur Stichting Antwoord

Meer vragen

“Daarmee ben ik het helemaal eens. Allereerst omdat Hij de Hoeksteen is van mijn geloof. Anders had ik geen hoop gehad. In gesprekken met studenten praat ik hier vaak over. Er is veel bewijs voor dat Jezus heeft geleefd en daadwerkelijk is gestorven. Niet voor dat Hij nu nog ergens in een graf ligt. Het zou raar zijn als Hij niet is opgestaan; waar is Hij dan wél gebleven? Dat zou meer vragen opleveren. Bovendien ken ik de opgestane Heer persoonlijk. Ik ervaar Hem iedere dag.”
Arjen den Admirant, studentenwerker Agapè

Sloppenwijk

“Ik weet zeker dat Jezus leeft. Het wonder van Zijn schepping en Zijn aanwezigheid in mijn leven getuigen daarvan. Als ik in een sloppenwijk loop en kinderen zie lijden als gevolg van armoede, lijkt het alsof de dood het laatste woord heeft. Toch is dit niet zo. Zijn opstandingskracht maakt dat er verandering mogelijk is door geloof, hoop en liefde in de praktijk te laten zien.”
Jolanda Omvlee, directeur Compassion Nederland

Overtuigend bewijs

“Talloze geschriften bevatten overtuigend bewijs dat Jezus als mens op aarde heeft geleefd en dat Hij de weg naar het kruis is gegaan voor onze zonden. Het mooie is dat Hij dat ook voor mij heeft gedaan! Daarom heeft mijn leven perspectief. Ik probeer Zijn afspiegeling te zijn in deze tijd en maatschappij. Zijn liefde voor mij wil ik doorgeven aan de mensen om mij heen, om zo een wegwijzer naar Hem te zijn!”
Hans Bakker, directeur Stichting Present Zwolle

Basis van mijn leven

“De opstanding van de Here Jezus is de basis van mijn leven. Hij lééft en daarom kan ik doen waarmee ik dagelijks bezig ben bij De Hoop. Het gevaar is altijd weer dat we blijven hangen bij alleen de erkenning van een historisch feit, in plaats van dat Zijn opstanding mijn handel en wandel vandaag concreet bepaalt. Jezus’ opstanding krijgt pas betekenis in het aanvaarden van Zijn heerschappij over mijn leven.”
Teun Stortenbeker, voorzitter Raad van Bestuur van stichting De Hoop in Dordrecht

Tekst: Jeroen Kanis
Beeld: Shutterstock

--:--