Ga naar submenu Ga naar zoekveld

‘De kerk heeft LHBT’ers nodig’

Miranda staat op de bres voor LHBT'ers in de kerk

Miranda (46) kan het niet aanzien als LHBT’ers gekwetst worden door christenen en zij als gevolg daarvan de kerk of zelfs God de rug toekeren. Ze richtte het platform ‘Wijdekerk’ op om het gezicht van God richting LHBT’ers te herstellen. “Ik ben ervoor geroepen. En als je weet waarvoor je op aarde bent, ga je aan het werk.”

Deel:

Wat heb jij met de kerk?

“Als baby ben ik gedoopt in de Hervormde kerk en ik heb altijd een godsbesef gehad, maar ik deed er niet veel mee. Als volwassene begon ik me te verdiepen in het geloof en kreeg ik een wonderlijke Godservaring. Ik kon er niet meer omheen. Hij heeft mij gevonden. Zeven jaar geleden heb ik me opnieuw laten dopen. Het bracht me heel dicht bij mezelf. Ik ontdekte waarvoor ik geroepen ben. En als je weet waarvoor je op aarde bent, ga je aan het werk.”

‘LHBT’ers vormen een mooie spiegel voor de kerk’

Hoe ontdekte je waarvoor je bent geroepen?

Liefde is liefde, kreeg ik als kind mee van mijn ouders. Toen een vriend en klasgenoot Frank uit de kast kwam, keek ik niet raar op. Pas toen twee vriendinnen vertelden dat ze hun droomhuis tóch niet zouden kopen, omdat er christenen naast woonden, ging er bij mij iets broeien. Ik besefte dat de manier waarop sommige christenen God presenteren, niet alleen christelijke lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) raakt, maar kerkmuren overstijgt. Voor mensen die niet geloven zijn christenen de representanten van God. Om me heen zag ik dat die presentatie van God bij mensen iets stukmaakte, wat hun vrije keuze om te gaan geloven in de weg stond. Ook al wil geen mens in de kerk de ander willens en wetens kwetsen, toch gebeurt het en dat maakt mij heel verdrietig. Juist omdat ik zelf zoveel kracht uit mijn geloof put.”

‘Als je uit de kast komt, blijk je regelmatig door andere christenen niet meer waardig genoeg bevonden om een taak te vervullen’

Is daar Wijdekerk ontstaan?

“Allereerst kreeg ik de droom om een boek te schrijven. ‘Hartenvrouw’ werd geboren, en heeft mijn bewogenheid alleen maar verder gewekt. Nadat ik me een tijd had ingezet voor Stichting Verscheurd – een stichting die het gesprek over homoseksulaiteit en geloven opent – werd ik gevraagd of ik ambassadrice wilde worden voor ‘LHBT-vriendelijke kerken’. Ik heb niet zoveel met titels, maar het idee van een overzicht van de mate van acceptatie binnen kerkelijk Nederland vond ik wel heel mooi. Kerken hebben niet altijd een duidelijk standpunt ten aanzien van LHBT’ers. Als er al beleid is, is dat niet altijd vindbaar. Mensen lopen veel kwetsuren op, omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn, met als gevolg dat ze de kerk of zelfs God verlaten. Daarom heb ik Wijdekerk opgericht.”

Hoe helpt Wijdekerk LHBT’ers?

“Wijdekerk geeft inzicht aan LHBT’ers en hun betrokkenen over hoe het beleid binnen een kerk voor hen is, met vragen die belangrijk voor hen zijn. Ben ik er welkom als bezoeker of lid? Kan ik mij laten dopen? Mag ik belijdenis doen? Mag ik een vrijwilligersfunctie bekleden? Daarnaast is Wijdekerk een platform waar LHBT’ers zich gehoord en gezien voelen en waar hun door God gegeven waardigheid in ere wordt hersteld. Hun waardigheid wordt vaak tekortgedaan. Als je uit de kast komt, blijk je regelmatig door andere christenen niet meer waardig genoeg bevonden om de taak te vervullen die je jarenlang vol passie hebt uitgevoerd. Dat geeft een afwijzing in je hart. Het netwerk van Wijdekerk is zo groot, dat je in jouw situatie nooit alleen hoeft te zijn.”

Wat hoop je te bereiken?

“Ik geloof dat het mijn roeping is om het gezicht van God te herstellen richting LHBT’ers bij wie het godsbeeld is beschadigd door de representatie van andere christenen. Andersom wil ik de eer van LHBT’ers richting christenen herstellen. Mensen die keihard onderuitgehaald zijn, zijn vaak niet in staat om begrip te hebben voor degene die die pijn heeft veroorzaakt. Pijn kan herstel in de weg staan; de verantwoordelijkheid van die pijn ligt ergens. Daar mag de handreiking beginnen. Natuurlijk mag je als christen je eigen mening hebben over homo’s en transgenders, maar je hebt een keuze in de woorden die je kiest en in je manier van handelen. Als je daarin geen vrucht draagt, mag je jezelf vragen gaan stellen. Daarnaast is er een verschil of je bij de minderheid of de meerderheid staat. Tot op heden voelen kerken zich geroepen om óver LHBT’ers te beslissen. Ik geloof dat het oordeel niet aan mensen is, maar aan God.”

'Jezus roept iedereen buiten de kerk naar Zijn hart terug'

Welk verhaal heeft je het meest geraakt?

“Dat zijn een heleboel verhalen. Bijvoorbeeld de jonge man die mij belde op het moment dat hij suïcidaal was. Zijn wanhoop over wat hem vanuit het geloof was geleerd over homo’s vond ik shocking. Ik waakte de hele nacht bij hem, totdat de crisisdienst hem kon opnemen. Hij was alles kwijt: zijn kerk, werk, vrienden, familie, zijn hele sociale netwerk. Nu, bijna drie jaar later, heeft hij weer een netwerk om zich heen. Hij gelooft nog steeds en heeft een kerk gevonden waar hij zich thuis voelt. Dat is het werk van God. Als ik zijn berichtjes lees, glunder ik van oor tot oor. Wekelijks zie ik de vruchten van Wijdekerk. Als ik alleen maar een ochtend heb geluisterd naar iemand die geen luisterend oor zonder oordeel kent en ik zie hoeveel dat alleen al doet, dan is mijn dag goed.”

Veel kerken accepteren LHBT’ers, maar worstelen met de vraag of zij een taak mogen hebben in de gemeente. Snap je dat?

“Daar snap ik echt helemaal niks van. Ik geloof dat ieder mens een speciale functie heeft binnen Gods lichaam. Als iemand zich geroepen voelt om muziek te maken en je neemt dat van hem of haar af, dan ga je tussen God en de mens staan. Zet de door God gegeven kwaliteiten en gaven in het licht. Juist omdat LHBT’ers er veel moeite voor moeten doen om zichzelf te zijn, hebben ze een kwaliteit die de kerk nodig heeft. Zij weten wat het vraagt om trouw aan jezelf en authentiek te zijn. Wij zijn graag kuddedieren, terwijl ik merk dat LHBT’ers een frisse kijk hebben op dingen. Ze vormen een mooie spiegel voor de kerk. Jezus verliet juist de kudde om op zoek te gaan naar dat ene verloren schaap. Jezus roept iedereen buiten de kerk naar Zijn hart terug. Daarin ligt herstel.”

Wanneer ben jij tevreden?

“Voor Wijdekerk ben ik tevreden als iedere kerk in Nederland transparant is met betrekking tot hun beleid. Sommige kerken vinden transparantie lastig en zien het belang er niet van in. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er ook geen apart overzicht is voor mensen met een handicap is. Ze gaan daarin voorbij aan de rekening die er ligt; aan de mensen die zijn gekwetst. Mijn persoonlijke drijfveer gaat verder dan Wijdekerk. Als ik mijn ogen sluit op deze wereld en de muur binnen christelijk Nederland richting LHBT’ers om is, dan ben ik gelukkig. Ik ga niet voor minder. Natuurlijk geniet ik nu al van iedere kleine vrucht die ik zie, van elk mens dat op zijn of haar bestemming komt. Wijdekerk is mijn roeping, mijn levenswerk.”

Wat als je homo’s en transgenders wel wíl accepteren, maar niet weet hoe je moet beginnen?

“Verdiep je erin. Lees boeken als De veilige kerk van John Lapré, Verscheurd van Justin Lee en Van sjibbolet naar sjalom van Jan Mudde. Op Wijdekerk.nl staan veel ervaringsverhalen. Onderzoek met wie je te maken hebt. Weet wat woorden doen aan het hart van een mens. Bied een luisterend oor zonder oordeel. Maak jouw mening niet belangrijker dan het hart van de ander waarin God klopt. Probeer God te vinden in de ander. Zie elkaar als waardige medechristenen. Ik zie veel hoop in de kracht van erbarming. Dat is een kracht waarmee je veel in beweging kunt zetten. Ik denk dat het tijd is dat wij medechristenen op staan en dit tonen op plekken waar hieraan een gebrek is. Ik nodig jou uit mee te bouwen.”

Lees ook dit interview: Marjon kwam uit de kast en verloor tweederde van haar vriendenkring.

Beeld: Carel Schutte

Geschreven door

Charlotte van Egmond

--:--