Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Een kijkje in de hemel

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Er gebeurt van alles in deze wereld. Van sommige dingen begrijpen we waarom ze gebeuren. Maar ook van heel veel dingen niet. Heel veel gebeurtenissen lijken in onze ogen totaal zinloos. Soms lijkt het er zelfs op dat het kwaad in deze wereld gaat winnen.

Deel:

Waarom?

Maar ook in ons eigen leven kan het een chaos zijn. We geloven dat God ons leven leidt. We geloven dat Hij een plan heeft met ons leven. Toch blijven heel veel zaken onduidelijk. ‘Waarom overkwam ons dat?’ ‘Waarom moest hij/zij sterven?’ ‘Waarom?’ Zo moet het ook bij de christenen in de tijd van de apostel Johannes geweest zijn. Christenen werden wereldwijd vervolgd, vermoord. Het land Israël was door de Romeinen verwoest. De stad Jeruzalem bestond na het jaar 70 na Christus niet meer. Vele apostelen hadden hun getuigenis met de dood moeten bekopen. Waarom? Let op wat de hemel ging doen!

In een volgend visioen klinkt opnieuw die geweldige stem. Johannes werd uitgenodigd in de hemel te komen. Er stond een deur naar de hemel open. En de stem riep hem toe: ‘Kom naar boven.’

Dat zijn heel belangrijke woorden. Ze zeggen weleens dat je de dingen in hun perspectief moet leren zien om een goed en eerlijk oordeel te kunnen geven. Waarom is iemand zo geworden? Wat was de aanleiding? Hoe waren de omstandigheden? Als je iets vanuit een ander perspectief bekijkt, kan het er soms heel anders uit komen te zien.

Een doolhof

Een mooi voorbeeld is een doolhof. Wat kun je daarin ronddwalen. De uitgang is onmogelijk te vinden. Maar stel dat er in dat doolhof een toren staat. Een van je vrienden staat boven op de toren. Hij heeft het overzicht. Met een megafoon stuurt hij je links‐ of rechtsaf. Reken maar dat je er dan snel uit bent. Jezus riep: ‘Kom naar boven.’ Johannes wordt uitgenodigd om de dingen die gebeuren, te gaan bekijken vanuit hemels perspectief. Stel dat je ‘van bovenaf’ naar de aarde zou kunnen kijken. Dan zouden heel veel dingen anders worden, dan zou je dingen anders gaan bekijken, zelfs anders gaan begrijpen. Want waarom hebben we zoveel vragen? Omdat we alles alleen maar vanaf de aarde beleven en bekijken. Johannes wordt uitgenodigd om het leven op aarde van Bovenaf te komen bezien. Zoals dat doolhof vanaf die toren. Maar dat is het enige niet. Nu hij naar boven mag komen, kijkt hij straks niet alleen boven de ruimte, maar ook boven de tijd. God zal hem niet alleen het heden en het verleden openbaren, maar ook de toekomst.

Kom naar Boven.

Het wordt heel spannend. Johannes mag tijdens zijn leven in een visioen de hemel binnengaan! Hij zag God op Zijn troon in de hemel. Omringd door mensen, vreemde wezens en vooral door heel veel engelen. Ik lees voor wat Johannes toen in dat visioen zag.‘Daarna keek ik omhoog. En ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik de stem die klonk als een trompet. De stem zei: ‘Kom naar boven, dan laat ik je zien wat er vanaf nu zal gebeuren.’ Op datzelfde moment kwam de Geest van God in mij. Ik zag een troon staan in de hemel. Op die troon zat iemand die straalde als groene en rode edelstenen. Boven de troon was een schitterende regenboog, en om de troon heen stonden 24 andere tronen. Op die tronen zaten 24 leiders van Gods volk. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden kroon op hun hoofd.

Uit de troon van God kwam bliksem en donder. En voor de troon brandden zeven grote vlammen. Dat zijn de zeven goede geesten van God. De grond voor de troon leek op een zee van glas, net zo helder als kristal.’

Een kijkje in de hemel

Wat direct opvalt, is dat Johannes bijna geen woorden kan vinden voor wat hij ziet. Johannes gebruikt omschrijvingen als ‘ik zag iets als’ of ‘het leek op’. Het lukt Johannes helemaal niet om God Zelf te beschrijven. Hij schrijft over God als Iemand, die op de troon zit. De troon van God staat in het midden, op een soort podium. God is moeilijk te zien. Hij woont als het ware in het licht. Het is onbeschrijflijk mooi. Johannes vergelijkt de kleuren met de kleuren van edelstenen. Het is ook enorm imponerend. Je voelt je als mens heel klein. Er is sprake van bliksem, donderslagen, geraas. Boven de troon flonkert een lichtkrans als smaragd. Om die troon heen staan zeven fakkels, de zeven geesten van God. Voor de troon bevindt zich een zee van glas. Helder als kristal, doorzichtig. Een vloer die je niet zomaar kunt oversteken. Misschien betekent die doorzichtige vloer ook dat God alles ziet en weet wat er op aarde gebeurt. De 24 oudsten zitten eromheen.

Om de troon heen staan vier dieren, aan elke kant één. De dieren hebben overal op hun lichaam ogen, aan de voorkant en aan de achterkant. Het eerste dier lijkt op een leeuw. Het tweede dier lijkt op een jonge stier. Het derde dier heeft het gezicht van een mens en het vierde dier lijkt op een vliegende adelaar. Elk dier heeft zes vleugels. Ook op de vleugels zitten overal ogen.

Alles draait om God

Johannes komt woorden tekort. Wat betekent het allemaal? Eén ding is helder. Die Iemand op de ontzagwekkende troon moet God zijn. Alles in de hemel is om Hem gegroepeerd. Alles draait om Hem. Wie zou niet benieuwd zijn! Wie zijn die oudsten? Het zijn de vertegenwoordigers van Gods volk. Sommige uitleggers zeggen: twaalf voor Israël, twaalf voor de kerk. Veel verklaarders vermoeden dat de vier wezens de schepping voorstellen. Wat zijn precies die zeven geesten? En dan die zee van glas? Er bestaan vele verklaringen. Het zijn voor mij vanavond in de eerste plaats details. Details van een groter tafereel. Het bevat een duidelijke boodschap. Centraal staat de boodschap van de hemel aan Johannes. Hij had zoveel vragen en ervoer zoveel strijd. De kerk heeft het heel moeilijk gekregen! Er is sprake van vervolgingen. Johannes is een van de weinige apostelen die nog in leven is. De boodschap aan hem is duidelijk: Kom naar boven, Johannes. Neem een kijkje in de hemel. Ontdek dat er Eén is die hemel en aarde regeert. Dat is God. Want alles draait om God.

Alles en iedereen zingt. De 24 oudsten in de hemel. Zij zijn de vertegenwoordigers van heel Gods volk. De vier dieren. Zij zijn de vertegenwoordigers van heel de schepping. Ontelbare engelen. Zij zijn geschapen, voordat de aarde werd geschapen.

Heilig, heilig, heilig!

Continu zingen engelen: Heilig, heilig, heilig. ‘Dag en nacht’, staat er. Dat is een aardse uitdrukking, want in de hemel wordt het geen nacht. Het licht van de zon heeft de hemel niet nodig, want God is het licht. Christus wil hier Zijn gemeente het volgende mee vertellen: Ook al is het op aarde nacht, en is de eredienst gestopt, dan nog gaat de aanbidding van God in de hemel gewoon door. Onder het zingen knielen de 24 oudsten en leggen hun kronen aan de voeten van God. Want Hem komt alle macht toe. God verdient alle eer als Schepper van alles wat er bestaat. De lof uit al die verschillende monden stijgt eenparig op rond Gods troon.

Er is geen wanklank te horen. Niemand zwijgt. Het is een bijzonder lied. ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Dit lied heeft een opbouw van 3 x 3. Driemaal heilig voor de God met drie namen: God, de Heer, de Almachtige, over Wie drie dingen gezegd worden: die was, die is en die komt.

Hij is ‘God, de Heer’. Zijn superioriteit gaat over alles en allen. Hij is ‘de Almachtige’. Zijn eeuwigheid en Zijn trouw aan Zijn beloften: ‘die was en die is en die komt’. Hij is de God die nu in trouw voor Zijn wereld zorgt. Hij is de God die zal komen met zijn rechtvaardig oordeel. Kortom, God wordt in de hemelse liturgie bezongen zoals Hij is, in heel zijn unieke, volmaakte wezen.

Vergeet dit nooit!

Nogmaals, telkens wanneer de wezens lof, eer en dank brengen aan God op Zijn troon, werpen de 24 oudsten zich neer in aanbidding. Hun aanbidding bestaat uit woorden en daden. De oudsten komen van hun troon af. Ze loven Hem als de almachtige Regeerder en als de Schepper van hun leven. Ze onderstrepen deze hulde met het neerwerpen van hun kransen. Dat is hun belijdenis: ‘Alles wat we hebben mogen bereiken, danken we aan u, o God!’

‘U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ Christus laat Johannes zien wie er echt regeert en wie er eeuwig zal regeren. Vergeet dit nooit, als je op aarde midden in een storm zit en strijd ervaart.

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--