Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Engelen: wat zijn dat precies?

Wat staat er allemaal in de Bijbel over engelen?

In de Bijbel lees je geregeld over engelen die mensen helpen of een goddelijke boodschap overbrengen. Je hoort ook wel dat ieder mens een beschermengel heeft. Maar is dat niet allemaal bijgeloof?

Deel:

Als je de Bijbel leest, is het duidelijk dat er, behalve mensen, ook nog andere redelijke wezens in het heelal zijn. Maar ze zijn voor ons meestal niet zichtbaar of tastbaar. Ze leven in een andere dimensie. Ze worden aangeduid als 'engelen', wat zoveel betekent als 'boodschappers'. Maar wat weten we over hen?

Geschapen
De Bijbel is geen encyclopedie waar je op trefwoord alles over een bepaald onderwerp kunt vinden. Sommige onderwerpen komen gewoon in het verhaal voor. Als je in een reisverslag vertelt dat je met de trein bent gegaan, hoef je niet uit te leggen wat een trein is en hoe de ontwikkeling daarvan is geweest. Verspreid door de Bijbel vinden we, zonder verdere uitleg, dat engelen door God geschapen zijn (Ezechiël 28:14-15) en dat ze erbij waren toen God het heelal schiep (Job 38:4-7).

Soorten
In de Bijbel worden verschillende soorten engelen onderscheiden:

Daarnaast wordt gewoon over 'engelen' gesproken, zonder verdere aanduiding, terwijl in het Oude en het Nieuwe Testament de engel Gabriël wordt genoemd als speciale boodschapper van God (Lucas 1:26; Daniël 8:16).

Dienaars
Engelen zijn dienaars van God die worden gezonden om de gelovigen te dienen (Hebreeën 1:14). Bij dit dienen moeten we denken aan
:

Ook bij het (uiteindelijke) oordeel van God hebben engelen een taak te vervullen (Genesis 19; Matteüs 13:41).

Beschermengelen
Er zijn enkele teksten in de Bijbel die erop kunnen wijzen dat ieder mens een 'eigen' beschermengel heeft (Matteüs 18:10). Een onduidelijk gedeelte in het Oude Testament zou zelfs zo uitgelegd kunnen worden, dat elke natie door een engel vertegenwoordigd wordt (Daniël 10:13). Maar de Bijbel geeft daarover geen nadere informatie.

Verschijningen
Meestal zien we engelen niet. En als ze zichtbaar verschijnen, vallen ze vaak niet op. Sommige mensen hebben onwetend engelen geherbergd (Hebreeën 13:2), terwijl anderen pas achteraf tot de ontdekking kwamen dat ze een engel hadden gezien, zoals Gideon (Richteren 6:22) en Manoach (Richteren 13:21). Maar als de engel Gabriël aan Zacharias en Maria verschijnt, is dat zo indrukwekkend dat ze bang worden (Lucas 1:12; Lucas 1:30). En Johannes is op Patmos zo onder de indruk, dat hij een engel wil aanbidden alsof hij een godheid is (Openbaring 19:10).

Communicatie
Engelen laten zich niet door mensen oproepen of commanderen. Ze worden aangestuurd door God. Wanneer ze met mensen communiceren, gaat het initiatief altijd van de engelen uit en niet van de mensen. Als je een ontmoeting met een engel hebt gehad, is dat niet iets om je op te laten voorstaan. Een boodschap van engelen is niet direct gezaghebbend. Je zult die nauwkeurig moeten toetsen aan het Woord van God dat ons door bemiddeling van apostelen en profeten gegeven is (volgens Galaten 1:8).

Auteur: Roeland Klein Haneveld

--:--