Ga naar submenu Ga naar zoekveld

EO-ledenraad vernieuwd: ‘Ondanks meningsverschillen moet je naar elkaar luisteren’

Is de verdeling over de kerkgenootschappen nog actueel?

Er vindt wisseling van de wacht plaats in de ledenraad van de Evangelische Omroep. Er traden onlangs 28 nieuwe leden toe tot de 67 leden tellende raad. Tegelijkertijd is sinds haar oprichting in 1990 veel veranderd binnen kerkelijk Nederland. Wat betekent dit voor de koers van de ledenraad?

Deel:

Ga er maar aan staan: 38 nieuwe ledenraadsleden vinden, omdat er acht tussentijds gestopt zijn en de andere dertig aan het einde van hun termijn waren en moesten stoppen. Het is tot nu toe gelukt om 28 vacatures in te vullen, en daarmee is de ledenraad diverser en jonger geworden. EO-bestuursadviseur Janneke de Leede: “Tijdens de inwerkperiode, die start op 15 juni, worden de nieuwe leden gekoppeld aan ervaren leden. Vroeger zaten mensen wel twaalf jaar in de ledenraad, nu komt dat minder voor. Jonge mensen vinden vier jaar vaak genoeg. En de drie vergaderingen in het jaar vinden plaats op zaterdagen, wat voor sommigen een belemmering vormt. De ledenraad is aan het kijken of één vergadering naar een avond kan worden verplaatst.”

‘Samenstelling moet anders’

“In de ledenraad zitten 67 mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, die alle EO-leden moeten vertegenwoordigen”, legt Janneke uit. “In de statuten is een verdeling vastgelegd; een bepaald aantal leden behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland, een aantal komt uit de reformatorische hoek, enzovoort. Sinds 1990 is er op kerkelijk vlak veel veranderd. Zo zijn er veel evangelische gemeenten bij gekomen. De ledenraadsleden gaven zelf aan dat ze willen onderzoeken of – op basis van de achterban van de EO – de samenstelling van de raad anders moet. Is de verdeling over de kerkgenootschappen zoals die in de statuten genoemd wordt nog actueel? En er zijn veel gelovigen die geen lid zijn van een officiële kerk, maar van bijvoorbeeld een huisgemeente. Zij mogen nu niet in de ledenraad.”

Belangrijkste taken van de EO-ledenraad

• Toezien op het realiseren van de missie van de EO en het nakomen van de statuten;
• Adviseren van de directie in de eerste fase van het maken van het meerjarenbeleidsplan;
• Organiseren en bijwonen van bijeenkomsten met leden;
• Benoemen van de leden van de Raad van Toezicht;
• Vaststellen van de jaarrekening;
• Goedkeuren van het beleid van directie en Raad van Toezicht

Onder vuur

Waarom mensen toetreden tot de ledenraad? “Omdat het betrokken EO-leden zijn die het leuk vinden om op inhoudelijk gebied mee te kijken met wat de EO doet. In principe kan ieder EO-lid in de ledenraad. Je moet wel van vergaderen houden, en bekend zijn met de EO-content. Ook is het belangrijk dat je graag gedachten uitwisselt met mensen die heel anders in het geloof kunnen staan dan jij.”

Op dit punt kwam de ledenraad in 2019 onder vuur te liggen, toen twee oud-leden opstapten. Zij vonden de koers van de EO te vrijzinnig en merkten dat ze hier vanuit de ledenraad niks aan konden veranderen. Janneke: “Je hoeft het niet altijd met de ander eens te zijn, maar moet wel naar elkaar luisteren. De ledenraad is niet de plek om je eigen standpunt door te drukken. Na hun vertrek zitten er nog steeds mensen met verschillende achtergronden in de ledenraad, maar die voeren dat gesprek op een hele mooie manier.”

Wil je meer weten over de ledenraad, klik dan hier

Ledenraadsleden aan het woord

Karin Stalman-Timmerman (48) is nieuw toegetreden tot de ledenraad: “Ik wil mijn kennis en passie inzetten voor de missie van de EO. Deze kennis heb ik opgedaan tijdens mijn studies journalistiek en theologie. In het EO-gebouw hangt een steen met deze Bijbeltekst erin gebeiteld: “Gij zult mijn getuigen zijn.” (Handelingen 1 vers 8b) Daarin moeten we de media-redacties bemoedigen. Op de werkvloer gaat alles snel, en moet iets maar ‘gebeuren’. Als raad verwacht ik dat we samen bezinnen op het proces van zoeken naar vormen, boodschappen en het omschrijven van doelgroepen. Wat ik als nieuw lid hoop in te brengen, is mijn brede blik op media en religie, inclusief mijn werkervaring op krantenredacties en als kerkelijk werker.”

Wim de Bruin (40) is al langer lid van de ledenraad: “Een paar jaar geleden hield ik me als deputaat kerk en media van de Christelijke Gereformeerde Kerken veel bezig met de mediawereld. Daarom leek mij het lidmaatschap van de EO-ledenraad een mooie aanvulling. Dit werk heeft mij veel waardering en begrip voor de omroep gebracht, en voor de manier waarop ze manoeuvreert in de vaak beperkte speelruimte die er is. De grootste uitdaging voor mezelf is om in al die sympathie kritisch te blijven. Ik denk dat de EO een positief-kritisch orgaan nodig heeft als de ledenraad, om zo scherp te blijven op de eigen roeping en doelstelling: het evangelie een herkenbaar gezicht geven in de media. Het leukste om te doen vond ik zitting nemen in de commissie om nieuwe leden te werven. Het leidde tot veel mooie gesprekken met mensen die ook hun vrije tijd willen besteden aan de EO.”

Geschreven door

Anouk van de Schootbrugge

--:--