Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gebedszondag voor de wereld

Grote nood als gevolg van coronacrisis

Het Christelijk Noodhulpcluster roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. De nood als gevolg van de coronacrisis is in veel landen zeer groot en de dreiging van een grootschalige hongersnood reëel.

Deel:

In sommige landen is het al zover. Veel Nederlanders zullen deze zomer niet op reis kunnen. Laten we in plaats daarvan de wereld in onze harten en onze gebeden sluiten! Corona heeft wereldwijd grote impact, niet alleen wat betreft gezondheid maar ook wat betreft economie. Het is realistisch om te verwachten dat in de nabije toekomst miljoenen mensen honger zullen lijden door voedseltekorten als gevolg van de coronacrisis.

Crisis

In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Het gaat dan veelal om gebieden waar al een andere crisis gaande is, zoals Syrië, Colombia of Ethiopië. De economische crisis als gevolg van corona raakt deze mensen heel hard. Ze zijn afhankelijk van hun dagelijks werk om aan een maaltijd te komen, door de lockdown kunnen ze niet naar buiten en is er geen mogelijkheid om geld te verdienen. Daarbij is de toegang tot medische zorg, schoon drinkwater en hulpgoederen voor deze mensen heel beperkt of zelfs afwezig.

Bid met ons mee voor de wereld:
>> Voor de landen waar het coronavirus zich uitbreidt.
Dat de besmettingen toch gestopt worden en de gevolgen beperkt blijven.
>> Voor de miljoenen mensen wereldwijd die hun baan of bedrijf zijn kwijtgeraakt en daarmee hun inkomsten.
>> Voor alle ouders die niet weten of er vanavond weer eten is voor hun kinderen.
>> Voor ontferming voor die gebieden die bedreigd worden door een nieuwe sprinkhanenplaag. Dat die mee mag vallen zodat oogsten gered worden.
>> Voor regeringsleiders om de juiste maatregelen te treffen en voor hulpverleners om bescherming en kracht.
>> Om regen als het te droog is en voor het stoppen van de regen waar er te veel valt.
>> Voor landen waar conflicten zijn en onschuldige mensen sterven.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

De gebedszondag voor de wereld is een initiatief van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord & Daad, ZOA) en wordt ondersteund door ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Diaconaat CGK, Evangelische Omroep, Evangelisch Werkverband, IJM, Kerk van de Nazarener, Kom over en help, Leprazending, Leger des Heils, Light for the World, Micha Nederland, MissieNederland, Prisma, SGP, Stichting HOE, Trans World Radio, Verre Naasten, VPE Zending, World Vision, Zending en Gemeente.

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--