Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Geweldige seks = heilige seks

Het lijkt soms of religie niets heeft met seks, maar het tegendeel is waar, zegt Rolinka. Van de oude mythen, legendes en religieuze verhalen kunnen wij nog steeds veel leren.

Deel:

Er is natuurlijk veel te zeggen over seks. Of erotiek. Je kunt al beginnen bij de vraag of seks en erotiek hetzelfde zijn. Ik vind van niet. Het één (seks) is een uitdrukkingsvorm van het ander (erotiek), maar het ander kan niet zonder het één. Laten we erotiek de magie van de seks noemen.

Seks zonder erotiek is levenloze seks. Het is seks zonder ziel, bezieling. Zit er een ziel in seks dan? Zodra het over de ziel gaat, wordt de theoloog in mij wakker. Ja, er zit absoluut een ziel in seks: in de versmelting van twee lichamen, van twee kernen die elkaar zo intens stimuleren en raken, die elkaar in vervoering en extase brengen. Daarbij kun je niet anders dan over  de ziel spreken. 

Hemels orgasme

Je denkt nu: als je er zo over kunt schrijven, moet je wel geweldige seks hebben. Dat heb ik ook. Maar geweldige seks geldt zeker niet voor iedereen. Seks heeft ook een besmeurde kant, een duistere. Er zijn helaas veel slachtoffers van seks, verkeerd gebruikte seks, als machtsmiddel, onderdrukking, zonder respect voor de ziel van de ander. Dat is vreselijk.

Wat is dan die geweldige, bezielde seks? Je kent misschien de oude mythes van Isis en Osiris, de verhalen over de Minotaurus in het labyrinth, de mythes over Dionysus, misschien heb je ook Plato gelezen over die wagenmenner en poortwachter (onze schaamte), over hoe de mensen ooit gescheiden werden en op zoek moesten naar hun wederhelft (homo-en heteroseksuele verhoudingen).

Of wat te denken van de Kabbala waar wordt beschreven hoe het hemels orgasme tussen de God en de Godin van het begin de oerkracht verbeeldt waaruit alle leven is ontstaan. Op zich nog best voorstelbaar, aangezien tot op de dag van vandaag nieuw leven voortkomt uit de versmelting tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Goddelijke vonk

Wat al die oude mythes, verhalen, legendes en wijsheden ons vertellen, is dat er altijd een enorme levenskracht uitgaat van het samenkomen tussen het mannelijke en het vrouwelijke, de God en de Godin, de zon en de maan. Die oude religies en mystiek leren ons dat elk mens zowel het mannelijke als het vrouwelijke, de God en de Godin, in zich dragen. Er wordt zelfs beweerd dat het koninkrijk waar Jezus over spreekt en dat al ‘midden onder u’ is, verwijst naar diezelfde goddelijke vonk.

De oeroude verhalen beschrijven de zoektocht en de verwarring als beide helften elkaar kwijt zijn en ze vertellen over de extase waarin men kan verkeren als deze elkaar gevonden hebben. We kennen (onbewust misschien) veel symbolen om het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke te verbeelden. De mannelijke fallus en de vrouwelijke kelk komen in de vele oude afbeeldingen voor. Volgens de oude religies is het onze levensopdracht om die twee in balans te brengen, te eren in onszelf én onze partner. Daar is seksualiteit en erotiek een uitermate goed vehikel voor.

Seks als eerbetoon

Kortom, bezielde seks, dus. Wij behelpen ons vaak met de door Goedele Liekens benoemde ‘sukkelseks’. We rommelen wat in de marge. We zeggen dat het ‘lekker’ was, dat we ‘zijn klaargekomen’. Of niet. We hebben drie favoriete standjes, met een kleine variatie en dat is het dan.

Maar stel nou, voor één keer, dat je jouw vrijpartij eens gaat bezien als een eerbetoon aan het goddelijke dat jij in je draagt en als een streven naar het vrijkomen van die oerkracht of levenskracht.
Dat vraagt erom dat je op zoek gaat naar de goddelijke vonk in jezelf én bij je partner en dat je die omslachtig, vol eerbied en respect, bezield zelfs, naar boven haalt.

Ja, dan wordt seks toch even wat anders. Dan zou je zelfs kunnen spreken van heilige seks….

Dit blog werd eerder gepubliceerd op 16 juni 2015 in het kader van de Nacht van de Theologie, met als  thema Religie & Erotiek.

Beeld: Stokpic- Ed Gregory

Geschreven door

Rolinka Klein Kranenburg

--:--