Ga naar submenu Ga naar zoekveld

God ontmoeten met al je zintuigen

De Bijbel over de 5 zintuigen

God is zo groot, dat we Hem eigenlijk niet kunnen bevatten. Als we Hem willen beschrijven, gebruiken we daarom vaak metaforen. Dat doet de Bijbel ook en dat sluit vaak aan bij de verschillende manieren waarop wij door dingen geraakt worden. Door onze zintuigen nemen we de werkelijkheid waar, maar de een wordt meer geraakt door wat hij ziet, de ander door wat hij hoort, of ruikt, of voelt.

Deel:

Uit welke Bijbeltekst, uit welke zintuig-metafoor ervaar jij het sterkst Gods nabijheid?

Zien

De volgende ochtend stond de knecht van Elisa vroeg op, en ging naar buiten. Meteen zag hij dat de stad omsingeld was door soldaten met paarden en wagens. ‘Meester, wat moeten we doen?’ riep hij. Elisa antwoordde: ‘Wees maar niet bang, wij zijn sterker dan zij.’ En hij bad: ‘Heer laat mijn knecht zien hoe groot ons leger is!’ Toen zorgde de Heer ervoor dat de knecht kon zien wat Elisa bedoelde. Overal op de heuvels zag hij paarden en wagens van vuur, om Elisa heen.
2 Koningen 6:15-17

Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
Matteüs 6:22,23

Horen

Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in u stel ik mijn vertrouwen,
wijs mij de weg die ik gaan moet,
mijn ziel verlangt naar u.
Psalm 143:8

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
Psalm 130:1,2

Ruiken

Toen maakte God, de HEER, de mens.
Hij maakte hem van aarde.
Hij blies adem in zijn neus,
en toen ging de mens leven.
Genesis 2:7

Laat mijn gebed opstijgen als wierook,
als de geur van een offer in de avond.
Psalm 141:2

Proeven

Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Psalm 34:9

Geniet van het leven!
Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt.
Dat is wat God graag ziet. 
Prediker 9:7,8

Aanraken

Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten.
Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. (…)
Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen.
Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.
Matteüs 10:13,16

--:--