Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gods bemoedigingen voor vandaag

'Vandaag is perfect': wat als je ziek bent?

In het coachen wordt vaak gezegd: ‘het heden is perfect’. Klinkt leuk, maar hoe zit dat dan als je ernstig ziek bent? Of wanneer je huwelijk op de klippen loopt of wanneer je enorme schulden hebt?

Deel:

Er zijn veel mensen die zoiets antwoorden: 'Ja ja vandaag is perfect. Ik merk er niets van. Ik heb pijn, ik ben verdrietig, ik heb een gebroken hart. Ik zie het leven niet meer zitten… En dan kom je nu zeker weer met dat cliché: God zorgt voor je. Nou het zal wel. Vandaag is Hij me even vergeten!'

En toch. Hoe moeilijk het ook kan zijn om te aanvaarden, ook vandaag gelden de woorden uit Klaagliederen: ‘Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!’ Dus ja, ook vandaag is je door de Heer gegeven.

Hoe moet je vandaag door zien te komen? Wellicht heb je iets aan deze woorden uit Jesaja 30:19-21:

God gebruikt die pijnlijke momenten om je een mooier, liefdevoller mens te laten worden

1. Hij zál antwoorden

‘Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal je antwoorden zodra hij je hoort.’

Ook al kunnen de woorden gebruikt worden als dooddoeners in tijden van pijn, verdriet en nood, toch zijn diezelfde woorden juist door God gegeven om ons te troosten, om te laten zien dat Hij ons ziet en ons niet in de steek laat. Ja, Hij ziet je tranen, Hij hoort je weeklagen en Hij zál antwoorden. Misschien niet op de manier die jij verwacht of zoals jij het graag zou willen zien, maar Hij zal antwoorden.

Natuurlijk mag je huilen om je pijn, schreeuwen vanuit je boosheid en frustratie, want wij mensen hebben het nou eenmaal nodig om onze emoties te mogen uiten. Maar schreeuw het uit naar God, verwacht het van Hem en Hij zal je tranen wissen en je hart nieuwe hoop en liefde geven.

2. Hij geeft wat je nodig hebt

‘De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood.’

Hoe kan vandaag perfect zijn terwijl je nood hebt? Bedenk dat Gods wegen zo vaak anders zijn dan onze wegen. Zijn belangrijkste wens is er altijd op gericht om mensen bij zijn vaderhart te brengen. Ja, we hebben water en brood nodig om te leven. Maar in de Bijbel wordt brood ook gezien als ‘het woord van God’, en water als ‘het levende water’.

Dus: in hoeverre lees je je Bijbel? In hoeverre mag de heilige Geest je hart aanraken en veranderen of verzachten? God weet wat je nodig hebt, nog veel beter dan dat jij het zelf weet. Er zijn zoveel vervolgde christenen in de wereld, die alles tekort komen van wat wij hier in overvloed hebben en toch zijn ze gelukkig… Omdat zij de woorden van Paulus écht begrijpen: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’.

3. God is je leermeester

‘Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

God is in en in goed, Hij bedenkt het kwaad niet. Maar Hij gebruikt het kwaad wel om ons dingen te leren die we moeten leren. Want mensen reageren nou eenmaal sterker op crisissen in hun leven, dan op ‘alles-gaat-goed-ik-heb-u-niet-nodig-God’-momenten. En daarmee wil God zelf onze leermeester zijn. Hij wil dat we besluiten om naar Hem te luisteren, zodat Hij ons kan leiden op de weg die Hij voor ogen heeft.

Vaak is het helaas zo dat we nogal hardleers zijn en toch liever zelf bepalen wat de goede weg is… Ja, de duivel wil je terneer drukken en je kapot maken, maar God zal al die pijnlijke momenten gebruiken om jou een mooier, liefdevoller, geduldiger mens te laten worden. Een mens die zal zijn ‘als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei’ (Psalm 1). Misschien kost het tijd, maar als je over een jaar of over vijf jaar terugkijkt, zul je zien wat je allemaal hebt mogen leren door de moeilijke tijden heen!


Auteur: Carianne Ros

Geschreven door

Carianne Ros

--:--