Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ontdek het kerstverhaal door de ogen van de herders

Het zal je maar gebeuren: je bent aan het werk en ineens staat er een engel naast je! Het overkwam een aantal herders ruim tweeduizend jaar geleden. Ze hielden in de omgeving van de stad Bethlehem de wacht over hun kuddes en werden plotseling onderdeel van het grootste verhaal uit de geschiedenis. In dit artikel ontdekken we wat zich toen afspeelde en waarom dat nu nog relevant is.

Deel:

We leren de herders kennen in hoofdstuk 2 van het Bijbelboek Lucas. Daar staat:

Niet ver daarvandaan brachten de herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. (Lucas 2 vers 8)

In het eerste gedeelte van het hoofdstuk beschrijft Lucas dat Jezus wordt geboren in Bethlehem. En dat Hij door zijn moeder Maria in een voederbak wordt gelegd, omdat er geen plek was in het gastenverblijf. Niet ver van de plek waar Jezus geboren wordt, doen de herders hun werk: ze houden de wacht over hun kudde. Niks wijst erop dat die nacht heel anders zal zijn andere nachten. Maar dan gebeurt dit:

Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. (Lucas 2 vers 9)

‘Ik kom jullie goed nieuws brengen’

Dat ze hevig schrokken is niet zomaar wat. Ga maar na: de herders hadden in hun werk te maken met spannende situaties. Een groot donker veld, waar roofdieren elk moment op de loer konden liggen, maakte hen niet bang. Maar déze gebeurtenis maakt grote indruk: ze krijgen bezoek van een engel. En op het donkere veld (met hooguit een vuurtje voor wat warmte en licht) is nu een zee van licht!

De geschrokken reactie van de herders is dus heel begrijpelijk. Ze hebben ze vast afgevraagd: ‘Wat is er aan de hand?’:

De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.’

Net als bij Maria begint de engel ook hier zijn verhaal met de woorden: ‘Wees niet bang’. Daarna vertelt hij hen groot nieuws. Wereldnieuws!

De herders krijgen de primeur

Hoe bijzonder en veelzeggend dat juist de herders dit nieuws als eerste horen: geen koningen of ministers, geen rijke elite. Nee: de herders, mensen die aan de rand van de samenleving stonden, horen als eerste over Jezus’ geboorte. Dat juist zíj dit nieuws als eerste horen, laat zien dat Jezus kwam voor iedereen – ook de meeste eenvoudige mensen!

In een voerbak

De engel geeft de herders nog wat meer informatie: ‘Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ (Lucas 2 vers 12)

De redder van de wereld werd niet geboren in luxe. Hij lag niet in geen gouden wiegje. Integendeel: hij werd geboren in een stal…

Ere zij God

Nadat de engel het goede nieuws van Jezus’ geboorte heeft gedeeld, verschijnen er veel meer engelen. Samen loven ze God met de bekende woorden: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’.

Misschien ken je het lied ‘Ere zij God’ wel; een bekend christelijk kerstnummer. Wanneer dat lied door een grote groep mensen wordt gezongen (bijvoorbeeld in een kerk), zorgt dat regelmatig al voor kippenvel. Hoe bijzonder en indrukwekkend moet dit moment met de engelen dan zijn geweest!

De herders komen in actie

Als de engelen daarna weer naar de hemel gingen, besluiten de herders dat ze niet ‘gewoon’ verdergaan met hun werk. Ze zeggen tegen elkaar:

Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ (Lucas 2 vers 15)

Ze aarzelen geen moment en gaan snel op pad. Wat een vertrouwen! In de verzen die volgen, lezen we wat er gebeurde toen de herders het kindje Jezus in de voederbak vonden:

‘Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. (Lucas 2 vers 17-20)

Elk jaar met kerst vieren christenen over heel de wereld de geboorte van Jezus. Het nieuws over deze bijzondere geboorte werd als eerste bekend gemaakt aan een stel eenvoudige herders. Als dat geen hoopvolle boodschap is!

--:--